U betaalt als u een Binck Fundcoachrekening opent en activeert de eerste 3 maanden geen Service Fee. De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing:

Voorwaarden

De actie geldt voor nieuwe Klanten die een Binck Fundcoachrekening hebben geopend en geactiveerd. Bij Deelnemers wordt geen Service Fee in rekening gebracht t.w.v. 0,18% over het belegd vermogen per jaar.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer automatisch de Actievoorwaarden. Binck mag de Actie voortijdig beëindigen of de Actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Actievoorwaarden communiceert Binck via de Klantensite.

Deelname

Deelname aan de Actie staat open voor iedereen een Binck Fundcoachrekening heeft geactiveerd.

Actie

Service Fee-actie Binck Fundcoach.

Activeren

De particuliere rekening wordt geactiveerd door het doen van een identificatiestorting. Dit is een storting afkomstig van uw tegenrekening, met dezelfde tenaamstelling als uw Binck Fundcoach-rekening. De zakelijke rekening wordt geïdentificeerd en geactiveerd aan de hand van een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Voor bestaande Binck klanten geldt als activering het moment waarop uw Binck Fundcoachrekening wordt vrijgegeven.

Actieperiode

De Actie loopt van 21 december 2017 tot en met 30 juni 2021.

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden gelden voor de Service Fee-actie voor Binck Fundcoach.

Binck

BinckBank N.V.

Deelnemer

Een (rechts)persoon die klant of nog geen klant is van Binck en die een Binck Fundcoachrekening heeft geopend en geactiveerd.

Service fee Fundcoach

0,18% per jaar, zonder minimum, maar met een maximum van € 360 per jaar over de waarde van portefeuille.

Klant van Binck

Een (rechts)persoon waarvoor een Binck beleggingsrekening is geopend en geactiveerd.

Zelf beleggen klant van Binck

Een (rechts)persoon waarvoor een Binck beleggingsrekening is geopend en geactiveerd.


Heeft u nog vragen of opmerkingen?

T: 0800-2352462
E: info@binck.nl

Binck
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam