Binck organiseert de Transactietegoed Actie, waarbij u € 200 transactietegoed ontvangt als u in de periode van 15 september 2017 tot en met 1 november 2017 een informatiepakket voor een Zelf Beleggen-rekening bij Binck aanvraagt. Heeft u de Zelf-Beleggen rekening voor 1 november 2017 geopend en geactiveerd, dan heeft u recht op € 200 transactietegoed. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie.

Voorwaarden

 1. Gedurende de Actieperiode krijgen nieuwe klanten die hun rekening hebben geopend en geactiveerd €200,- transactietegoed toegekend.
 2. Het transactietegoed is geldig tot 90 dagen na het activeren van uw rekening. Als u eerder aan de Transactietegoed Actie heeft meegedaan en transactietegoed heeft ontvangen, dan behoudt dat tegoed zijn oorspronkelijke geldigheid.
 3. De door u gemaakte transactiekosten (tot een maximum van € 200,-) worden dagelijks teruggestort op uw Binck rekening.
 4. Bestaande klanten zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 5. Medewerkers van BinckBank nv zijn uitgesloten van deze actie.
 6. Deze actie kan niet gecombineerd worden met de bestaande introductieactie.
 7. Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse Binck rekening.
 8. Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
 9. De Transactietegoed Actie geldt niet voor Binck Fundcoach.
 10. Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een Binck Zelf Beleggen rekening te openen en een eerste storting ter identificatie te doen. De eerste storting dient uiterlijk de laatste dag van de actieperiode op de Binck Zelf Beleggen rekening te staan.
 11. Bestaande klanten zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 12. Medewerkers van BinckBank N.V. zijn uitgesloten van deze actie.
 13. Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten die een Binck Zelf Beleggen rekening openen.
 14. Binck heeft het recht de invulling van de actie te wijzigen of de actie stop te zetten. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website van Binck.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer automatisch de Actievoorwaarden. Binck mag de Actie voortijdig beëindigen of de Actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert Binck via de Klantensite.

Deelname

Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die nog geen Klant is van Binck en tussen 5 augustus 2016 tot en met 29 september 2016 een Binck rekening heeft geopend en geactiveerd.

Actie € 200 transactietegoed
Actieperiode De Actie loopt van 15 september 2017 tot en met 1 november 2017
Actievoorwaarden Deze actievoorwaarden gelden voor de Transactietegoed actie
Binck BinckBank nv
Deelnemer Een (rechts)persoon die nog geen klant is van Binck Zelf Beleggen, een informatiepakket voor een Zelf-Beleggen rekening heeft aangevraagd én een Zelf Beleggen rekening heeft geopend en geactiveerd.
€ 200 transactietegoed € 200 transactietegoed. Dit tegoed is geldig voor alle transacties die u in de eerste 90 dagen na activatie van uw rekening verricht.
Klant van Binck Een (rechts)persoon waarvoor een Binck beleggingsrekening is geopend en geactiveerd.
Klantensite De klantenomgeving die na inloggen op binck.nl bereikt kan worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

T: 0800-2352462
E: info@binck.nl

Binck
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam