• Binck Academy

Wat is een turbo eigenlijk?

Versneld inspelen op koersstijgingen en -dalingen

BELEGGEN IN TURBO'S

Turbo’s zijn uitgegroeid tot een van de meest populaire beleggingsproducten van Nederland. Met een turbo belegt u versneld, met een hefboom, in aandelen, indices, grondstoffen, valuta en obligaties. Om extra te profiteren van een stijging van een onderliggende waarde koopt u een turbo long. Om extra te profiteren van een waardedaling, koopt u een turbo short.

Turbo long en turbo short.
Turbo’s worden in Nederland uitgegeven door o.a. BNP Paribas, Goldman Sachs, ING, Commerzbank en Citigroup. Ook Binck biedt turbo's aan. Sommige uitgevende instellingen gebruiken andere namen voor turbo’s zoals Sprinters of Speeders. Al deze turbo’s werken op vergelijkbare wijze. Bij aankoop van een turbo long wordt de onderliggende waarde door de uitgevende partij aangekocht. Hierbij wordt een deel van de kosten gefinancierd door de uitgevende partij, het overige deel wordt betaald door de belegger. De rente over het door de uitgevende partij gefinancierde deel, wordt betaald door de belegger. Hier zit dan ook het verdienmodel voor de uitgevende partij.

Als de onderliggende waarde stijgt, stijgt de waarde van de turbo long in verhouding sneller. Maar als de onderliggende waarde daalt, daalt de waarde van de turbo long ook sneller en kan de investering in gevaar komen. Voor het laatste geval heeft elke turbo een stoploss ingebouwd die de uitgevende partij én ook de belegger beschermt. Een stoploss is een order om de turbo te verkopen als de onderliggende waarde gedaald is tot een vooraf gestelde koers of waarde. Hierdoor komt de investering van de uitgevende partij niet in gevaar en kan de belegger nooit meer verliezen dan zijn initiële inleg. Mocht in een zeer uitzonderlijk geval de onderliggende waarde toch onder het stoploss-niveau uitkomen, dan is het verlies voor de uitgevende partij.

Een aantal belangrijke kernbegrippen over turbo's


Financieringsniveau
Het financieringsniveau is datgene wat de uitgevende instelling financiert. De koers van de onderliggende waarde min het financieringsniveau is de waarde van de turbo long.
Bij de turbo short is het financieringsniveau de koers van de onderliggende waarde plus de koers van de turbo.

Stoploss
Bij een turbo is een stoploss een vast onderdeel van het product. Dit is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Aandeel ABC noteert € 25 en u verwacht dat het gaat stijgen richting de € 30. U wilt op deze stijging inspelen met een turbo. Als u nu een turbo koopt waarbij de uitgevende instelling € 20 financiert, betaalt u € 5. Want, de koers van de onderliggende waarde min het financieringsniveau is immers de prijs van de turbo.

De stoploss in dit voorbeeld ligt op € 21. Als het aandeel nu onverhoopt gaat zakken, houdt de turbo op te bestaan zodra het stoploss niveau wordt aangetikt. U krijgt dan – als er sprake van is – de restwaarde uitgekeerd.

Rente
Over het gedeelte dat de uitgevende instelling financiert wordt rente berekend. In de praktijk komt het neer op rentelasten van op dit moment iets minder dan 2% op jaarbasis.

Dividend
Het dividend heeft een zeer beperkte invloed op de waarde van de turbo. Bij een turbo long financiert de uitgevende instelling het grootste gedeelte van de aankoop en zij kopen ook daadwerkelijk de onderliggende aandelen. De uitgevende instelling ontvangt dus het dividend en zij trekken dit – na afdracht van de verschuldigde dividendbelasting - van het financieringsniveau af. Hierdoor verandert het financieringsniveau, met als gevolg dat het stoploss niveau ook veranderd.  

Looptijd
De looptijd van een turbo is in principe onbeperkt. Het product zal pas ophouden als het stoploss niveau geraakt wordt.

Ratio
Sommige onderliggende waarden hebben een hoge koers, zo noteert een aandeel Unibail Rodamco momenteel rond de € 230. Als u er voor zou kiezen om 90% door de uitgevende instelling te laten financieren, zou u zelf nog steeds een fors bedrag op tafel moeten leggen. Daarom wordt er bij hoge onderliggende waarden een ratio toegepast. Voor de AEX-index is deze bijvoorbeeld 10 maar voor de DAX is deze 100. Dit betekent dat 10 AEX turbo’s betrekking hebben op één keer de onderliggende waarde.  U kunt de ratio vinden in het overzichtsscherm op turbos.binck.com.

Meer weten over Binck turbo’s?
U vindt meer informatie over de Binck turbo’s op: turbos.binck.com. Lees deze informatie goed door als u zich niet vertrouwd voelt met het product na het lezen van dit artikel. Turbo’s zijn complexe producten en het is daarom van belang dat u voldoende kennis opdoet van de werking van de turbo en het handelsplatform waar deze verhandeld worden.

Over de risico's 
Turbo’s zijn risicovolle beleggingsproducten en niet voor iedere belegger geschikt. Het is belangrijk dat u de kenmerken, wijze van handelen en risico’s van Binck turbo’s begrijpt, voordat u erin belegt. U moet zich afvragen of Binck turbo’s geschikt voor u zijn gelet op uw beleggingservaring, -horizon, financiële positie en risicobereidheid.

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in