• Binck Academy

Betere resultaten door geavanceerde orders

Hoe geavanceerde orders te gebruiken bij beleggen in turbo's

Een goede actieve belegger is op alles voorbereid. Op het feit dat koersen kunnen stijgen, ook dat ze kunnen dalen. Hij (of zij!) denkt in scenario’s, bepaalt van te voren hoe hij reageert en voorkomt daarmee een speelbal van de markt te worden. Een manier om dat binnen het actieve gedeelte van de portefeuille te doen, is door niet alleen na te denken over het koopmoment (‘de entry’), maar ook over het verkoopmoment (‘de exit’). Anders gezegd: bepaal nog voordat u een aandeel koopt op welk niveau u winst neemt, maar ook wanneer u verlies neemt. Vooral verlies nemen is in de praktijk lastig, want dat vraagt om een ijzeren discipline. Gelukkig bestaan er geavanceerde orders. Met deze speciale ordertypen kunt u invulling geven aan uw scenario’s. De uitgebreide handleiding van deze ordertypes vindt u hier.

Geavanceerde orders
Dit zijn orders die klaarstaan om naar de beurs gestuurd te worden, maar pas nadat aan een bepaalde conditie voldaan is. De orders zijn dus niet opgenomen in het orderboek van de beurs maar liggen als het ware bij Binck op de plank te wachten.  Pas bij het bereiken van ‘de conditie’, wordt de order daadwerkelijk naar de beurs verzonden. In veel gevallen worden conditionele orders gebruikt om verliezen te beperken (stop loss order).

Koerslimiet
Een veel gebruikte geavanceerde order is de koerslimiet. Hoe werkt deze (stop loss) order? Stel u heeft voor € 10 een aandeel gekocht, en direct daarna een koerslimiet order opgegeven met een ondergrens van € 9 (het stop loss niveau). Als de koers van het aandeel nu naar dit niveau zakt, dan wordt aan de conditie voldaan en gelijk een verkooporder naar de beurs verzondenom verder verlies te voorkomen. Deze verkooporder kan bestens of gelimiteerd zijn.
koerslimiet

Wat nog meer? U kunt de verkooporder van uw aandeel ook af laten hangen van bijvoorbeeld de stand van de  AEX- index:
Als de index op of onder de 450 punten komt, dan moeten er 500 aandelen ABC bestens verkocht worden.
Sterker nog, u kunt uw verkoopmoment zelfs koppelen aan bijvoorbeeldde olieprijs: 
Als de olieprijs op of boven de $ 75 noteert (de conditie), (ver)koop dan 250 aandelen ABC.
Kortom, u kunt als belegger een of meerdere condities meegeven aan orders die niet gerelateerd hoeven te zijn aan de onderliggende waarde zelf.

Trailing stoploss order
Dit is een stoploss order die automatisch meebeweegt als de onderliggende waarde stijgt. Aandeel ABC wordt gekocht op € 10 en de belegger legt er direct een trailing stoploss order bij in. Het stop niveau is € 1 ‘onder de hoogste koers.’ Dit betekent dat het stoplossniveau mee omhoog gaat als het aandeel stijgt. Mocht het aandeel onverhoopt wat dalen, dan zal het stoploss niveau gelijk blijven. Dit is goed te zien in de illustratie. Stijgt het aandeel echter gestaag naar € 15, dan komt het verkoopmoment op € 14 te liggen. Het verkoopmoment loopt dus als een soort sleepkabel mee met de koersgrafiek.
Met de trailing stoploss order kunt u deze beleggerswijsheid: “Kap je verliezen af en laat je winsten lopen” in de praktijk brengen.
trailing stop

Bracket-limiet
Een bracket-limiet is een verkooporder met twee limieten. Stel, u koopt aandeel ABC op € 10 omdat u denkt dat het gaat stijgen naar € 12,50. Tegelijkertijd wilt u ook uw verlies beperken en de aandelen verkopen op € 9, mocht  u het fout gezien hebben. Met een bracket-limiet kunt u hier invulling aan geven.. Als aandeel ABC inderdaad stijgt naar € 12,50, dan wordt er voor u verkocht rond dat niveau en vervalt de verkooporder op € 9 automatisch. Andersom werkt het exact hetzelfde: in het negatieve scenario wordt verkocht rond € 9 en vervalt de verkooporder op het niveau € 12,50.

bracket limiet

Geavanceerde orders en (Binck) turbo’s

Koerslimiet: Kan deze geavanceerde order ook van waarde zijn voor turbo beleggers? Jazeker! Want ondanks het feit dat de turbo een ingebouwde stoploss heeft, biedt de geavanceerde order ook voor turbobeleggers toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld door het verkoopmoment van Vopak turbo’s te laten bepalen door de olieprijs. Dan zou de order kunnen worden: 
Als de crude oil future onder $ 45 zakt, verkoop dan 500 Vopak turbo long 32,91.

Trailing stoploss: Ook de trailing stoploss kan van waarde zijn voor de turbobelegger. In eerste instantie wordt er geleund op de ingebouwde stoploss en deze wordt bij stijging van het aandeel hoger gezet door de conditionele trailing stoploss order. Een voorbeeld op het aandeel PHI.
Het aandeel PHI noteert € 31,29 en de Binck PHI turbo long met stoploss 28,42 wordt gekocht op € 3,70. De volgende conditionele order wordt ingelegd: als het aandeel PHI € 2 onder de hoogste laatste koers noteert moet de Binck PHI turbo long 28,42 verkocht worden.
Niet alleen ligt de trailing stoploss op een hoger niveau dan de ingebouwde stoploss, maar belangrijker nog, deze beweegt mee als het aandeel gaat stijgen. Want als het aandeel stijgt naar € 32 is de trailing stoploss ‘opgetrokken’ naar € 30 terwijl de ingebouwde stoploss nog steeds op 28,42 staat. Kortom, een interessante toepassing.

Bracket-limiet: Net als voor een aandeel kunt u voor een turbo een bracketlimiet opgeven. Een alternatief: u kunt de bracket limiet eenvoudig na bootsen door aan de ene kant te leunen op de ingebouwde stoploss vande turbo en aan ‘de winstneemkant’ alvast een gewone limietorder in te leggen. 

Hoe het stoploss niveau bepalen?
De eerste indicatie is de grafiek die (mogelijk) aangeeft op welke niveaus er kopers zijn. Leg de stop iets onder het steunniveau als het gaat om een long positie. Leg de stoploss iets boven het weerstandsniveau als het gaat om een shortpositie. 

Naast de technische analyse manier is er ook nog een andere manier om de stops te bepalen. De simpelste manier is de regel: een euro scheef is de positie sluiten. Maar ja, een euro in Aegon is van een hele andere orde van grootte dan een euro in ASML.

De volgende stap zou zijn door met percentages te werken. De regel zou dan kunnen zijn: bij een beweging van 10% in de verkeerde richting, moet de positie worden gesloten. Maar ook hier geldt dat het ene aandeel heel eenvoudig met procenten per dag kan bewegen terwijl het andere aandeel nauwelijks van zijn plek komt. Kortom, procenten is al beter dan een absoluut bedrag maar het zou nog mooier zijn als er een manier zou zijn die rekening zou houden met de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Gelukkig is die manier er. Dan vormt de volatility de basis voor het bepalen van de stop. 

Op dit moment is de (20 daags) volatility van Aegon 43% en die van Ahold 12%. (Na te kijken op de website van Behr.nl). De regel zou dan kunnen zijn: de 20 daags volatility op jaarbasis wordt gedeeld door vier en dat is het stoploss niveau. In het geval van Aegon zou de stop dus bijna 11% lager liggen dan de huidige koers. In het geval van Ahold zou het 3% zijn. Procentueel gezien verschillende stoploss niveaus, maar vanuit het oogpunt van risicomanagement (statistisch perspectief) zijn ze gelijk.

Samengevat
Geavanceerde orders zijn een uitstekend hulpmiddel om gedisciplineerder te kunnen beleggen. Daarbij bieden ze het voordeel dat de conditie niet per se op de onderliggende waarde zelf hoeft te zijn. Dit vergroot de flexibiliteit voor u als belegger.

Ik wens u veel succes met (geavanceerde) beleggingen.

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in