Het omslagpunt van de roboticarevolutie

In gesprek met Karen Kharmandarian van Pictet

Robots dringen snel door tot het dagelijks leven. De sector heeft een omslagpunt bereikt. Karen Kharmandarian, manager van het Pictet Robotics fonds, beschrijft hoe robots plotseling thuis en op de werkvloer verschijnen en waarom beleggers van deze ontwikkeling kunnen profiteren.

Meneer Kharmandarian, waarom is robotica een goed beleggingsthema?
‘De snelle groei van de verkoop van robots wordt veroorzaakt door diverse megatrends. Een goed voorbeeld van zo’n trend is de demografische verandering. De levensverwachting neemt gestaag toe. Als gevolg daarvan verschuift de verhouding tussen de beroepsgeschikte bevolking en degenen die ofwel te jong zijn om te werken ofwel gepensioneerd zijn.

In 2050 zullen er meer mensen inactief dan actief zijn op de arbeidsmarkt. Robots spelen een belangrijke rol bij het in stand houden en mogelijk zelfs verhogen van de mondiale productiviteit. Een andere megatrend betreft het hoge tempo van technologische innovaties. Dankzij de capaciteit van halfgeleiders is de smartphone van nu veel krachtiger dan een pc van tien jaar geleden. Deze ontwikkeling verruimt ook de mogelijkheden van robots. Daarnaast speelt robotica een rol bij het creëren van duurzame productieprocessen. Veel grote bedrijven verplaatsen hun productie van lagelonenlanden naar regio’s waar deze activiteiten door robots kunnen worden verricht. Als gevolg daarvan dalen de transportkosten. Met de wind in de rug van diverse megatrends zullen de gemiddelde groeicijfers van de verkoop van robots ten minste tot 2025 verdubbelen.’KHARMANDARIAN-Karen_foto4

"Robots zullen een belangrijke rol spelen bij het in stand houden en mogelijk zelfs verhogen van de mondiale productiviteit"

Waarom zien we robotica nu pas als een aantrekkelijk beleggingsthema?
‘De roboticasector heeft een omslagpunt bereikt. Dit wordt toegeschreven aan de sterk gestegen computerkracht, een daling in het gewicht van de gebruikte materialen en de ontwikkeling van betere sensoren en slimme besturingssystemen. Vroeger werden robots vrijwel uitsluitend gebruikt voor wat ik het ‘4D-werk’ noem: dangerous, dirty, demanding en dull. Robots worden echter in toenemende mate op de werkvloer gebruikt, zij aan zij met hun menselijke tegenhangers.’

Hoe vertaal je zo’n breed thema naar een beleggingsportefeuille?
‘De eerste stap is om alle bedrijven uit te sluiten die niet ten minste 20% van hun omzet uit robotica genereren. We noemen dit de 'zuiverheidsfactor’. Door scherp in te gaten te houden welke gedeelte van de omzet van de bedrijven in de portefeuille afkomstig is uit de roboticasector, streeft het fonds ernaar om optimaal te profiteren van de kansen die voortkomen uit de robotisering van onze samenleving. De zuiverheidsfactor van het fonds is momenteel 74%. Bedrijven uit de wapenindustrie sluiten we ook uit. Hierdoor hebben we een beleggingsuniversum van ongeveer 200 bedrijven. Voor deze groep hanteren we criteria zoals de kwaliteit van het management, waardering en winstgroei om een portefeuille van 40 tot 60 aandelen te creëren.’


Gerelateerde fondsen

Fonds 1-jaar-rendement ISIN
Pictet Robotics -I- Acc 34,95% (Peildatum 30 januari 2017) LU1279334053
iShares Automation & Robotics (USD) Bestaat korter dan 1 jaar IE00BYZK4552

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in