• ETF uitgelicht

Wat is de beste Noord-Amerika ETF?

Twee ETF’s onder de loep

De VS is nog altijd verreweg de grootste kapitaalmarkt ter wereld. Er zijn altijd wel positieve en negatieve overwegingen om wel of niet in een land te beleggen. Maar als het om de VS gaat, kiezen veel beleggers altijd voor een minimumpositie in het land van de onbegrensde mogelijkheden. 

Dat heeft de belegger de afgelopen jaren geen windeieren gelegd. Vanaf 2009, het dieptepunt van de kredietcrisis, tot en met 2016 heeft een belegging in de S&P500 index een rendement van 194% opgeleverd (in dollars), ofwel 14,5% op jaarbasis. Ook bijzonder: elk jaar sinds 2009 behaalde de index van aandelen van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven een positief rendement. 

Wie dacht dat met bijvoorbeeld alle politieke onzekerheden in 2017, de aandelenmarkten wel gas zouden terugnemen, kwam (tot nu toe) bedrogen uit. In de eerste vier maanden van het jaar leverde de S&P500 index al weer 7% rendement op.

Nuance ontbreekt

Nu moet bij de gegeven cijfers een nuancering worden gegeven. Als 2008 in het rendementsoverzicht wordt betrokken, toen daalden de koersen met 37%, resteert over de periode 2008-2016 een S&P500 rendement van “slechts” 85%, ofwel 8% op jaarbasis. Dat is heel wat dichter bij het langjarig gemiddelde dan het rendement zonder “rampjaar” 2008.

Mogelijk dat er beleggers zijn die nu toch echt hoogtevrees hebben en (Amerikaanse) aandelen voorlopig links laten liggen. Maar een grote groep zal, een kleine of toch wat grotere, positie in Amerikaanse aandelen willen aanhouden. 

Voor indexbeleggers is er een ruime keuze om in te beleggen. Wat betreft de brede indices, is de genoemde S&P500 index natuurlijk het meest bekend. iShares en Vanguard bieden ETF’s om direct in deze iconische index positie in te nemen. Maar op dit platform is het ook mogelijk te beleggen in een index van Noord-Amerikaanse aandelen. Ik leg de twee ETF’s die toegang bieden tot deze indices onder de loep. Het gaat om de volgende twee fondsen:

• iShares MSCI North America ETF
• Think Morningstar North America Equity ETF

Kapitaal- of gelijkgewogen
Het principiële verschil met een index gericht op VS aandelen, zoals S&P500, en Noord-Amerikaanse aandelen is de opname van Canadese bedrijven in de index. In de praktijk is het effect beperkt. De MSCI North America Index ('MSCI) bestaat voor een kleine 6% aan aandelen van bedrijven uit Canada. Voor de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ ('Think Morningstar index') is het percentage nog geringer, namelijk 4%.

Tussen de twee Noord Amerikaanse indices van beide ETF’s is wel een groot principieel verschil. De MSCI variant bestaat uit 719 aandelen en is kapitaalgewogen. Dat betekent dat de aandelen die naar marktkapitalisatie het grootst zijn, het grootste gewicht in de index hebben. Apple bijvoorbeeld telt voor 3,6% in de index mee, terwijl pretparkexploitant Disney slechts voor 0,7% in de index is opgenomen. 

De Think Morningstar index is gelijkgewogen samengesteld. De 100 aandelen uit de index krijgen initieel allemaal een gewicht van 1%. Apple weegt nu voor 1,4% in de index, net achter Bank of America met 1,5%. Dat deze percentages hoger liggen dan 1% komt door de goede koersprestatie van beide fondsen, die gemiddeld (relatief) beter presteerden dan de andere aandelen uit de index. Jaarlijks wordt de index herwogen en maken alle aandelen weer ieder 1% van de index uit.

Sectorverdeling
Als we kijken naar de sectorverdeling dan zijn er geen grote verschillen tussen beide indices. De MSCI index heeft een iets grotere nadruk op ICT bedrijven, terwijl in de Morningstar (Think) index de financiële sector wat sterker vertegenwoordigd is. 

Vergelijken we de beide indices met de S&P500 index, dan ligt de sectorverdeling van de MSCI index daar het dichtst bij. Maar de verschillen zijn beperkt. Ook fundamenteel is er grote gelijkenis. 

De (verwachte) koerswinst verhouding en het dividendrendement van MSCI North America en de S&P500 zijn nagenoeg gelijk. Helaas zijn er voor de Think Morningstar index geen gegevens beschikbaar.

Rendement
De vraag is hoe de indices presteren met betrekking tot het rendement. In onderstaande tabel staan de rendementen in dollars van de twee North America indices en die van de S&P500.

 

 

MSCI North America MS North America S&P500

2010

+16,0%

+13,0%

+15,1%

2011

+ 0,6%

- 0,6%

+ 2,1%

2012

+15,6%

+ 14,7%

+16,0%

2013

+30,4%

+ 32,1%

+32,4%

2014

+12,6%

+ 12,7%

+13,7%

2015

- 0,3%

+ 0,6%

+ 1,4%

2016

+12,3%

+ 10,5%

+12,0%

2017 YTD

+ 7,0%

+ 6,7%

+ 7,2%

Totaal

+137,3%

+127,5%

+149,8%

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De MSCI North America index scoorde iets beter dan de Think Morningstar index. De S&P500 index overtrof beiden. Mogelijk hadden de Canadese aandelen een licht drukkend effect op het totaalresultaat. 


Kosten
Kijk ik naar de beide ETF’s, dan constateer ik dat ze beiden fysiek worden samengesteld. De iShares ETF maakt gebruik van de methode van optimalisatie, hetgeen betekent dat uit kostenoverwegingen niet alle aandelen van de index in de ETF behoeven te worden opgenomen. 

In de praktijk heeft de iShares ETF overigens toch nagenoeg alle aandelen in portefeuille. De officiële jaarlijkse kosten van de iShares ETF zijn met 0,4% twee keer zo hoog als die voor de Think ETF. De werkelijke kosten, het verschil tussen bruto indexrendement en dat van de ETF is voor mijn oordeel echter leidend. 

Omdat de Think ETF nog maar recent gestart is (eind 2015) vergelijk ik alleen het cijfer over 2016. Dan blijkt de Think ETF 0,48% minder dan de index te hebben gepresteerd, terwijl dit percentage voor de iShares ETF0,76% is. De werkelijke kosten van de Think ETF zijn dus lager dan die van de iShares ETF.

Conclusie voor de iShares MSCI North America ETF:
Het beperkt aantal Canadese aandelen voegt niet veel waarde toe aan de MSCI North America index. Mede gezien de goede prestatie van de S&P500 (natuurlijk geen garantie voor de toekomst) was een ETF op deze puur Amerikaanse index zeker geen slechte keus geweest. 

Ik bekeek voor de iShares S&P500 ETF eveneens de werkelijke kosten, en die kwamen uit op slechts 0,42%. Ik zou vanwege die lage kosten eerder voor de iShares op de S&P500 kiezen dan iShares North America. 

Beleggers die toch een stukje Canada erbij willen, kunnen dan hun positie aanvullen met de iShares MSCI Canada ETF. De (werkelijke) kosten voor deze ETF zijn wel relatief hoog (1,17%), Maar met bijvoorbeeld een 10% positie in deze ETF, in combinatie met de iShares S&P500 ETF zijn de werkelijke kosten in totaal toch lager dan die van de iShares North America ETF.

Conclusie voor de Think Morningstar North America Equity ETF:
Voor deze ETF is mijn oordeel positiever. Ten eerste omdat de werkelijke kosten met 0,48% laag zijn en concurrerend ten opzichte van een iShares S&P500 ETF (eventueel in combinatie met iShares MSCI Canada ETF). Maar ten tweede omdat de index, vanwege het gelijkgewogen karakter, principieel anders is samengesteld. 

Het aardige van het gelijkgewogen karakter is dat jaarlijks winst wordt genomen op de goed presterende aandelen en de slechter presterende aandelen worden bijgekocht. Dat hoeft niet per se tot betere resultaten te leiden (zie tabel rendementen), maar het kan een strategie zijn die beleggers aanspreekt.    

Tabel indexsamenstelling

 

MSCI North America MS North America S&P500

Aantal bedrijven

719

100

500

Soort

groot/middel

groot/middel

groot/middel

Dividendrendement

2,04%

n.b

2,03%

Koerswinst (actueel)

24

n.b

24

Koerswinst (verwacht)

18

n.b.

18

 

 

 

 

Sectoren

 

 

 

Financiële waarden

15%

18%

14%

ICT

21%

19%

23%

Telecom

2%

2%

2%

Cons. goederen luxe

13%

14%

13%

Materialen

3%

3%

3%

Vastgoed

3%

2%

3%

Cons. goederen basis

9%

10%

9%

Industrie

10%

9%

10%

Energie

7%

6%

6%

Gezondheidszorg

13%

15%

14%

Nutsbedrijven

3%

2%

3%

 

 

 

 

Landen

 

 

 

VS

94%

96%

100%

Canada

6%

4%

0%

 

Tabel ETF gegevens

 

iShares North America Think North America

Structuur

fysiek

fysiek

Methode

optimalisatie

volledig

Aandelen ETF

719

100

Dividend

1,33%

1,94%

Frequentie

kwartaal

kwartaal

TER

0,40%

0,20%

Werkelijke kosten

0,76%

0,48%

    

 BinckBank is voor 60% aandeelhouder van Think ETF's.

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in