• Mixfondsen uitgelicht

In de mix: Think of BlackRock?

Twee gemaksoplossingen uitgelicht

De belegger kan met een zogenaamd mixfonds met een enkele aankoop direct een goed gespreide portefeuille opzetten. Spreiding zowel binnen de diverse categorieën zoals aandelen, obligaties en vastgoed als over de categorieën zelf.

Toch valt er voor deze beleggers nog wel iets te kiezen. Er zijn fondsen met nadruk op obligaties, de zogenaamde defensieve fondsen. Daarnaast zijn er fondsen met een groot deel van de positie in aandelen, de zogenaamde groei of offensieve fondsen.

De derde categorie, de neutrale fondsen, hebben een evenwichtige verdeling tussen aandelen (en eventueel vastgoed) enerzijds en obligaties anderzijds.

De keuze is reuze
Een keuze tussen het type fonds is niet zo gemakkelijk en hangt enerzijds van uw risicoprofiel af en anderzijds van uw visie op de toekomstige prestaties van de diverse beleggingscategorieën.

Risicomijdende beleggers worden geacht meer obligaties in portefeuille te hebben. Beleggers die risico niet schuwen, voelen zich beter thuis bij een fonds met het grootste deel van de positie in aandelen.

Op basis van visie kan een echter een andere keuze ontstaan. Er zijn analisten  die menen dat we aan de top van de economische cyclus staan. De centrale banken zullen hun rente moeten verhogen, mede om oververhitting van de economie tegen te gaan.

Risicomijdend of niet?
Bent u van mening dat dit het meest waarschijnlijke scenario is en bent u een risicomijdende belegger? Dan is de beste keus vooralsnog helemaal niet in een mixfonds te beleggen. Als de verwachtingen voor deze visie uitkomen, dan zal de rente (sterk) stijgen en zal het (grote) obligatiedeel slecht presteren

Maar ook aandelen zijn, zeker op het huidige hoge koersniveau, kwetsbaar. Het is in dit geval misschien een optie om zelf  een kleine positie in een aandelen ETF op te bouwen, aangevuld met het (tijdelijk) aanhouden van liquiditeit. Wachtend op betere tijden.
 
Positieve outlook
Er zijn echter ook andere analisten, waaronder recent die van BlackRock, die veel optimistischer zijn. Zij geven aan dat het met de bullmarkt, gedoeld wordt op de almaar stijgende aandelenkoersen, nog lang niet is gedaan. De inflatie zal nog jaren laag blijven zodat de centrale banken de rente niet, of maar beperkt, hoeven te verhogen.

Stel u gelooft het meest in dit scenario, dan kan een mixfonds wel een goede keus zijn. Met name als u bereid bent risico te nemen, is een groei of offensief fonds dan een logische keus. Er zijn twee van dergelijke indexfondsen die ik nader bekijk. (bij Binck staan deze fondsen ook bekend als 'Alles-in-1 Portefeuilles').

• BlackRock Managed Index Pf Growth Dis (ISIN: LU1191063541)
• Think Total Market UCITS ETF Offensief  (ISIN: NL0009272780)

BlackRock Growth
Het BlackRock groeifonds is een belegggingsfonds dat belegt in de eigen (iShares) ETF’s, waarbij de nadruk ligt op aandelenfondsen. Ruim 80% van het fonds heeft een blootstelling aan de risicodragende aandelen. Iets meer dan 15% van het Managed Index fonds is belegd in obligaties.

Tot slot is een kleine 5% gericht op alternatieve beleggingen. De alternatieve beleggingen bestaan uit ETF’s gericht op grondstoffen en vastgoed.

Als we de regionale verdeling bezien dan is het niet verrassend de VS als belangrijkste onderdeel van de portefeuille tegen te komen (45%). Europa volgt met 33%, terwijl de Aziatische component 20% bedraagt.

Helaas geeft BlackRock geen regionale onderverdeling per verschillende asset classes. Ongeveer 16% van de portefeuille luidt in euro. Dat betekent dat op het overgrote deel (84%) van het fonds een direct valutarisico wordt gelopen, waarvan de 42% op de US dollar de belangrijkste is.

Transparant
Het voordeel van indexfondsen is, dat ze volledig transparant zijn over de posities die worden ingenomen. Helaas geeft BlackRock alleen maar de tien grootste posities van de mix ETF aan, op een totaal van 27 ETF’s. 

Dat is jammer, omdat zo niet achterhaald kan worden in welke obligatie ETF’s er is belegd. Alleen de grootste positie in de obligatie ETF’s is bekend. Het betreft een ETF gericht op de 20-jarige Amerikaanse obligaties (3% van de portefeuille).

De kosten van de BlackRock groei ETF bedragen 0,51% per jaar. Ik bereken doorgaans de werkelijke kosten, het verschil tussen indexrendement en fondsrendement. 

Helaas geeft BlackRock deze cijfers niet, en omdat niet alle posities bekend zijn is een eigen berekening ook niet mogelijk.

Think mix ETF
De tweede mogelijkheid om offensief in een mixfonds te beleggen is via de offensieve variant van de Think mix ETF. Ook deze ETF is samengesteld uit de eigen Think ETF range. Think heeft slechts vier van zijn ETF’s in het mix fonds opgenomen.

De Think ETF heeft met 63% een lagere blootstelling aan aandelen dan de BlackRock ETF. De obligaties maken daarentegen een groter deel, namelijk 28% van de portefeuille uit. De overige 9% wordt wereldwijd belegd in vastgoed.

In de geografische spreiding van het fonds neemt Europa met 49% de koppositie in, gevolgd door de VS met 32%. De Pacific regio staat met 16% op de derde plaats.

Europa
De grotere positie van Europa in de Think ETF komt mede doordat het fonds zich uitsluitend richt op Europese euro obligaties, terwijl het BlackRock fonds ook niet-euro obligaties in portefeuille heeft.

De meer op Europa en de euro gerichte posities blijkt ook uit het directe valutarisico van de Think ETF, dat met 57% een geringer is dan de 84% van het BlackRock fonds.

De directe kosten van de Think ETF bedragen 0,29%. Think geeft wél informatie over het bruto indexrendement, en dan blijkt dat de werkelijke kosten van de ETF, berekend over het laatste volledige kalenderjaar, gelijk is aan 0,51%.

Risicometer
Opmerkelijk is het risico van beide ETF’s op basis van de voor elk fonds verplichte risicometer. Het BlackRock fonds  heeft een cijfer van vijf op de schaal van zeven, terwijl de Think ETF volgens deze indicator met een score van zes een hoger risico kent.

Dat is opvallend, aangezien de Think ETF ten eerste meer obligaties bevat (risicomijdend)  en ten tweede een beperkter valutarisico heeft. Mogelijk is de oorzaak van het verschil in risicogetallen dat het BlackRock fonds nog niet zo lang bestaat, waardoor het risico is gemeten over een kortere periode. Juist de laatste jaren zijn de koersschommelingen op de beurzen relatief beperkt geweest.

Overigens relativeer ik de waarde van het risico volgens de risicometer, aangezien deze gebaseerd is op de koersbeweeglijkheid in het verleden . Dat biedt zeker geen garantie voor het verwachte niveau van het toekomstige risico.

Een positie, wel gespreid
Mijn conclusie is dat beleggers die met één positie direct een compleet gespreide portefeuille willen, dit met de beide fondsen in principe prima kunnen doen. Ik heb een lichte voorkeur voor de Think ETF,  alleen al vanwege de iets grotere transparantie.

Beleggers die wat groter in aandelen belegd willen zijn en hun obligatiepositie over meerdere valuta verdelen, hebben echter met het BlackRock fonds ook  een goede keuze. 

Gerelateerde fondsen

Fonds ISIN
Think Total Market UCITS ETF Defensief NL0009272764
Think Total Market UCITS ETF Neutraal NL0009272772
Think Total Market UCITS ETF Offensief NL0009272780
BlackRock Managed Index Pf Def Dis LU1191062576
BlackRock Managed Index Pf Moderate Dis LU1191063038
BlackRock Managed Index Pf Growth Dis LU1191063541


 BinckBank is voor 60% aandeelhouder van Think ETF's.

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in