• Nieuws
  • Onderzoek

IPO-belegger kiest vaak voor korte rit

43 procent van aandelen al op eerste dag verkocht

Particuliere beleggers die inschrijven op een beursintroductie stoten deze stukken vaak op de eerste handelsdag en in de maanden daarna alweer af.

Dat blijkt uit data-onderzoek onder beleggers van BinckBank die inschreven op vijf grote beursintroducties (ABN AMRO, ASR, Philips Lighting, Basic-Fit en Takeaway) die recent plaatsvonden op Euronext Amsterdam.

Van elke honderd aandelen die bij een IPO (initial public offering) werden toegewezen, doen beleggers er ruim 43 op de eerste beursdag alweer van de hand. Na een half jaar is dit gestegen tot liefst 67 procent. Ook is dan nog slechts een kleine 40 procent van de originele inschrijvers – al dan niet met minder stukken - aandeelhouder gebleven.

Veel nieuwe aandelen noteren op de eerste handelsdag en de dagen daarna – al dan niet gesteund door het begeleidende syndicaat – hoger dan de uitgifteprijs. Of hogere danwel lagere koersen van extra invloed zijn geweest op de mate waarin aandelen in de periode na de beursgang werden afgestoten of behouden is echter niet apart bekeken.  

Wel blijkt dat de nieuwe beursfondsen in de maanden na hun introductie op het Damrak juist ook nieuwe beleggers trekken, die dus pas later instappen.

Het data-onderzoek is medio december 2016 gedaan op basis van een grote steekproef van ruim 15.000 IPO-inschrijvers. Bij het onderzoek zijn de vijf IPO’s gelijkwaardig behandeld en dus niet gewogen naar aantal inschrijvers en het totaal aantal verkregen aandelen.

In de hierna volgende tekst en bijlagen vindt u een nadere uitwerking van de resultaten en conclusies.

Terugkeer van de IPO
Aanleiding voor het onderzoek is het groeiende aantal beursgangen op het Damrak. Nadat de afgelopen jaren al een aantal bedrijven de weg naar de beurs vond, markeerde 2016 op Euronext Amsterdam nog sterker de terugkeer van de IPO.

Binck bekeek in 2016 via uitgebreid klantenonderzoek voor vijf grote IPO’s de posities van de inschrijvers na één handelsdag, een week, een maand, drie maanden en na een half jaar. Het betreft vier introducties uit 2016 (ASR, Philips Lighting, Basic-Fit en Takeaway) plus de grote beursgang van ABN AMRO in de laatste weken van 2015.

Van vijf van deze beursgangen is data over de eerste 180 dagen bekend, maar van Takeaway (dat in oktober 2016 een notering kreeg) is deze periode korter. De beursintroducties van ForFarmers en Sif Holdings, die eveneens dit jaar plaatsvonden, zijn niet meegenomen omdat particuliere Binck-beleggers hier niet op konden inschrijven.

1 op de 3 aandelen op eerste beursdag verkocht
Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie aandeelhouders de IPO-stukken al tijdens de eerste handelsdag van de hand doet. Gemeten naar het aantal aandelen dat de inschrijvers toegewezen kregen, wordt aan het eind van de eerste beursdag nog maar 57 procent aangehouden.

% inschrijvers nog aandeelhouder na 1e beursdag
ABN AMRO 86,5%
Philips Lighting 61,2%
ASR 75,2%
Basic-Fit 72,6%
Takeaway 43,0%
GEMIDDELD 67,7%

 

% aandelen nog in bezit IPO-inschrijvers
ABN AMRO 83,0%
Philips Lighting 44,0%
ASR 72,3%
Basic-Fit 58,8%
Takeaway 25,8%
GEMIDDELD 56,8%

Bron: BinckBank

Ruim 60% na half jaar geen aandeelhouder meer
Wanneer een half jaar na de beursgang wordt gemeten blijkt ruim 60 procent van de inschrijvers geen aandeelhouder in het betreffende fonds meer en wordt nog slechts een derde van de oorspronkelijke stukken door de inschrijvers gehouden.

% inschrijvers nog steeds aandeelhouder na half jaar
ABN AMRO 57,5%
Philips Lighting 31,4%
ASR 38,8%
Basic-Fit 28,8%
GEMIDDELD 39,1%

 

% aandelen nog in bezit IPO-inschrijvers
ABN AMRO 56,2%
Philips Lighting 23,2%
ASR 36,0%
Basic-Fit 16,3%
GEMIDDELD 32,9%

Bron: BinckBank

ABN AMRO is het enige fonds waarover ook data van een jaar na de IPO bekend is. Daaruit blijkt dat 46,9% van de originele inschrijvers na twaalf maanden nog steeds aandeelhouder is.

Grote posities eerder afgebouwd
Uit het overzicht hieronder blijkt dat naarmate de tijd verstrijkt de daling van het aantal oorspronkelijke rekeninghouders dat op de IPO inscheef en het totale aantal aandelen in bezit langzaam afvlakt.

Wel komt in dit overzicht naar voren (én bij alle vijf de IPO’s afzonderlijk) dat aandeelhouders die bij de beursgang grotere aantallen aandelen kregen toegewezen deze posities relatief sneller afstoten dan beleggers die een kleiner pakket verwierven.

Hieronder twee overzichten totaaloverzicht met eveneens de posities na ene week, een maand en na drie maanden (exclusief Take-away)

5 IPO’s Startpositie Positie_n1 Positie_n7 Positie_n30
% over rekeningen 100,00% 67,73% 57,79% 49,47%
% over aandelen 100,00% 56,75% 46,88% 38,23%

 

4 IPO’s (*) Startpositie Positie_n1 Positie_n7 Positie_n30 Positie_n90 Positie_n180
% over rekeningen 100,00% 73,91% 63,47% 54,43% 47,28% 39,12%
% over aandelen 100,00% 64,50% 53,42% 43,53% 39,78% 32,91%

Bron: BinckBank (*) exclusief Take-away dat pas sinds 30 september genoteerd is.

Nieuwe beursfondsen wel degelijk blijvertjes
Hoewel veel aandeelhouders van het eerste uur hun stukken weer vlot verkochten hebben de vijf onderzochte beursnieuwkomers toch een groot aantal beleggers aan zich kunnen binden.

Naast de inschrijvers die het fonds nog steeds in portefeuille houden, meldden zich ook na de beursgang veel nieuwe aandeelhouders die de stukken kochten.

Zo behoort ABN Amro, gemeten naar het aantal beleggers dat dit aandeel in portefeuille heeft, inmiddels tot de twintig populairste bedrijven onder particuliere Binck-beleggers. Ook ASR en Philips Lighting staan ruim een half jaar na hun start op het Damrak hoog genoteerd in deze eind december bekendgemaakte Binck Beleggers Top 200.

BIJLAGE 1: DATA VIJF BEURSGANGEN
ABN AMRO Startpositie Positie_n1 Positie_n7 Positie_n30 Positie_n90 Positie_n180 Positie_nu
Gemiddeld bezit aandelen 398 382 364 359 398 389 383
nog steeds aandeelhouder 100 86,5% 76,4% 66,2% 61,0% 57,5% 46,9%
% aandelen nog in bezit 100 83,0% 69,7% 59,6% 60,9% 56,2% 45,0%

 

Philips Lighting Startpositie Positie_n1 Positie_n7 Positie_n30 Positie_n90 Positie_n180 Positie_nu
Gemiddeld bezit aandelen 416 299 269 258 285 307 307
nog steeds aandeelhouder 100,00% 61,19% 49,15% 42,22% 34,22% 31,40% 30,97%
% aandelen nog in bezit 100,00% 43,95% 31,80% 23,46% 23,17% 22,83%

 

ASR Nederland Startpositie Positie_n1 Positie_n7 Positie_n30 Positie_n90 Positie_n180 Positie_nu
Gemiddeld bezit aandelen 351 338 323 310 325 326 325
% nog steeds aandeelhouder 100,00% 75,21% 64,94% 54,47% 52,22% 38,79% 38,65%
% aandelen nog in bezit 100,00% 72,25% 59,70% 48,09% 48,23% 35,98% 35,79%

 

Basic-Fit Startpositie Positie_n1 Positie_n7 Positie_n30 Positie_n90 Positie_n180 Positie_nu
Gemiddeld bezit aandelen 306 246 252 223 193 172 175
% nog steeds aandeelhouder 100,00% 72,68% 63,41% 54,88% 41,71% 28,78% 29,02%
% aandelen nog in bezit 100,00% 58,78% 52,45% 40,26% 26,47% 16,28% 16,72%

 

Takeaway Startpositie Positie_n1 Positie_n7

 

Positie_n30 Positie_nu
Gemiddeld bezit aandelen 286 171 169 164 126
% nog steeds aandeelhouder 100,00% 43,02% 35,09% 29,62% 25,47%
% aandelen nog in bezit 100,00% 25,76% 20,73% 17,01% 11,22%

Bron: BinckBank

BIJLAGE 2: OVERZICHT BEURSINTRODUCTIES 2015-2016

IPOs

Bron: Euronext

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in