• Optiestrategie

Vive le Frexit?

Inspelen op de Franse verkiezingen met een optiestrategie op de CAC40

Publicatiedatum: 18 april 2017

Als u actief op de beurs belegt, weet u uiteraard dat de verkiezingen in Frankrijk voor de deur staan. In Nederland is het populisme weliswaar niet ‘aan de macht’ gekomen, maar een uitslag waarin het rechts populistische Front National van Le Pen zou winnen kan negatief uitwerken voor de (Franse) beurs. Ook omdat Le Pen aan wil sturen op een ‘Frexit’ en dat zou wel eens het einde van eurozone kunnen betekenen zoals we die nu kennen.

U kunt dit mogelijke scenario aan u voorbij laten gaan. Het is echter ook mogelijk om hierop in te spelen met een optieconstructie op de Franse index, de CAC40.  Dit is een strategie die alleen geschikt is voor ervaren beleggers die bekend zijn met de werking van opties en een goede inschatting kunnen maken van de risico’s van de geschetste strategie. Omdat er bij deze strategie een call wordt geschreven zonder dekking, is uw maximale verlies niet van tevoren bekend. 

Uw visie en de polls
U bent door de Brexit en door de verkiezing van Trump tot president van de Verenigde Staten wantrouwend geworden over de vooraf gehouden polls. Begrijpelijk, want ze zaten er beide keren naast!

De verwachting is dat Le Pen de eerste ronde – op 23 april -  doorkomt – en wellicht zelfs wint - en zodoende doordringt tot de tweede, beslissende ronde op 7 mei. Theoretisch is het zelfs mogelijk dat ze op 23 april al een absolute meerderheid behaalt en direct de nieuwe president van Frankrijk wordt. Zonder tweede ronde dus. De kans hierop is echter klein want in de “French Election poll tracker” van de Financial Time staat ze, samen met kandidaat Macron, op 24%.

Als er geen absolute meerderheid door een van de kandidaten behaald wordt, komt er een tweede ronde. De verwachting lijkt dat deze zal gaan tussen Le Pen (39% kans op winst) versus Macron (61% kans op winst) óf tussen Le Pen (43% kans op winst) versus Fillon (57% kans op winst).

Dus ondanks de zeer duidelijke aanwezigheid van Le Pen, lijkt de kans op dit moment klein dat ze de nieuwe president van Frankrijk wordt. En toch houdt u daar, kritisch kijkend naar de polls, rekening mee en u wilt een optieconstructie opzetten die geld oplevert bij een forse daling en pas meerdere procenten hogere koersen dan nu zullen leiden tot verlies.

Contract specificaties CAC40 opties
Voordat u gaat beleggen met opties op een andere onderliggende waarde is het allereerst belangrijk dat u op de hoogte bent van de contractspecificaties. Het is namelijk goed mogelijk dat deze contractspecificaties net iets anders zijn dan u gewend bent. Dit kan in de praktijk tot nare verrassingen leiden. In onderstaande tabel vindt u de contractspecificaties van de maandopties op de CAC40.

Maandopties CAC40

Onderliggende waarde

CAC40 index

Style

Europees (niet tussentijds uit te oefenen)

Contractgrootte

10

Optiesymbool

PXA

Settlement

Cash

Afloopmaanden

Eerste drie maanden, daarna 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 en 36, 48 en 60 maanden

Langste looptijd

Maximaal 5 jaar

Expiratie

Derde vrijdag van de afloopmaand

Expiratietijd

16:00 uur

Final settlements Price berekening

Het gemiddelde van de CAC40 tussen 15:40 en 16:00 uur op de laatste handelsdag

Handelstijden

09:00 – 17:30

Indicatie exposure (contractgrootte * indexstand)

10 * 5.100 = € 51.000

Alle specificaties zijn te vinden op Euronext

Specificaties CAC40 opties


Een negatieve driepoot
De CAC40 noteert op moment van schrijven 5.010 punten en u verwacht een daling van minstens 10% als Le Pen aan de macht komt. Dit betekent dat de index zou zakken tot minimaal 4.500 punten. U wilt daarop inspelen met het kopen van een Out of The Money putspread en deze financieren met het schrijven van een (OTM) call optie. U kiest voor een looptijd die na 7 mei ligt.


Grafiek_vivelefrexit

Bron: Screenhot Binck ProTrader.  Momentopname  (18 april 2017) van optieprijzen van diverse call- en putopties op de CAC40.


U wilt deze constructie (het liefste) opzetten zonder dat u veel geld investeert. Daarbij realiseert u zich uiteraard wel dat het ongedekt schrijven van de calloptie leidt tot een marginverplichting.


Met de prijzen die u in het optiescherm ziet staan zou u de volgende constructie kunnen opzetten:

- Koop 1 P PXA mei ’17 4.800 op € 110 (= € 1.100) 
- Schrijf 1 P PXA mei ’17 4.500 voor € 38,- (= € 380)

Daarmee komt de investering voor de putspread op € 72 (= € 720)

- Ter financiering schrijft u 1 C PXA mei ’17 5.200 voor € 77,- (= € 770)

Dit leidt tot een ontvangst van € 5 (= € 5 * 10 = € 50) voor elke keer dat u deze strategie opzet. Wat u zich bij deze uitoefenprijzen dient te realiseren is dat u weinig ‘room for error’ heeft. Als de index slechts 2% stijgt, wordt de geschreven call al 'In The Money'en zit u dus ongedekt short. Als u kiest voor een hogere uitoefenprijs bij de geschreven call, betekent dit dat het opzetten van de constructie wel een initiële investering vraagt. Daartegenover staat wel een ruimere marge mocht de Franse markt op gaan lopen.

Scenario’s

Zijwaarts: Op expiratiedatum levert een indexstand tussen de 5.100 en 4.800 niets op (buiten de ontvangst van € 5 bij het opzetten).

Lager: Als de markt doet wat u verwacht en de index noteert op de derde vrijdag van mei ’17 onder de 4.500 punten, dan is maximale winst bereikt. Dan is de geschreven call waardeloos en de gekochte putspread heeft zijn maximale waarde bereikt van 300 punten (= € 3.000 euro).

U kunt ook zeggen dat op expiratie elke stand van de index onder de 4.800 € 10,- per punt oplevert met een maximum van € 3.000. Een stand van bijvoorbeeld 4.700 zou leiden tot een winst van € 1.000 (= 100 punten * 10)

Hoger: Als de markt gaat stijgen, heeft u weinig buffer. Een expiratie boven de 5.100 punten levert een verlies op van € 10,- per punt. Een expiratieniveau van 5.175 op de derde vrijdag in mei van dit jaar leidt tot een verlies van 75 punten (= € 750).

Deze scenario’s zijn gebaseerd op aannames en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of rendementen.

Wrap up
Als u gelooft dat de Franse verkiezingen tot een onverwacht resultaat kunnen leiden én dat dit negatief voor de beurs is, dan kunt u daarop inspelen met bovenstaande strategie. Tegenover de mogelijke winst staat uiteraard risico. Dit is het (verder) oplopen van de Franse markt. Op expiratie heeft u (iets minder dan) 2% ruimte om hier zonder financiële kleerscheuren uit te komen en dat is niet veel.

Verder is het bij constructies zoals dit verstandig om te blijven kijken naar het onderliggende risico: bij een indexstand van 5.100 en een contractgrootte van 10 loopt dit op tot  € 51.000 per optiecontract.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in