• Dividendbeleggen

Preferente aandelen voor extra bescherming

De beschermengelen van uw portefeuille?

Aan de weg omhoog voor de aandelenmarkten lijkt geen einde te komen. Het ene na het andere record wordt gebroken. Vanaf november, het moment dat Trump definitief gekozen werd, zijn de grote beursindices een kleine 20 procent gestegen. De Nasdaq als graadmeter voor technologie aandelen steeg het hardst, maar deze neemt al gas terug. Niet alleen de komst van Trump heeft de aandelen omhooggestuwd, de opkoopprogramma’s van de centrale banken in Europa en de VS hebben zowel de wereldeconomie als de koersen een impuls gegeven. De vraag is echter hoe groot de luchtbel is die ontstaat. Wat moet je tegenwoordig nog kopen in de wetenschap dat het tij zomaar kan keren? Veel (Amerikaanse) aandelen zijn  overpriced. Wat als de opkoopprogramma’s stoppen en Trump toch niet de ideale president lijkt te zijn? Staat er een nieuwe crisis voor de deur?

Correctie
Op het moment dat er voortekenen zijn van een (flinke) correctie en het tijd wordt voor de gevarendriehoek, komen preferente aandelen in beeld. Als liefhebber van deze beschermengelen wijs ik u graag op de kracht van deze aandelen, die zowel in goede als slechte tijden hun waarde kunnen bewijzen. 

Preferent
Een preferent aandeel is een op inkomen gericht aandeel met een vast dividendpercentage, dat wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Vaak is de nominale waarde € 25 of $ 25 per preferent aandeel. Ze hebben ook een vaste aflosdatum. Hiermee lijken prefs, zoals deze aandelen ook wel worden genoemd, op obligaties. Alleen behoort het preferente aandeel tot het risicokapitaal (eigen vermogen). Met preferente aandelen krijgt u wel altijd voorrang op  gewone aandeelhouders. Cumulatief preferente aandelen gaan zelfs een stap verder. Dividend op gewone aandelen is niet gegarandeerd en kan per uitkering verschillen. Preferente aandelen hebben een vast dividend en bij cumulatief preferente aandelen is men altijd verplicht het volledige dividend aan u uit te betalen. U geniet hiermee een extra bescherming. De bescherming zit hem ook in de kapitaalcomponent. Bij het aflossen krijgt u altijd de nominale waarde terug. Het is dus belangrijk deze beschermengelen niet te duur (te ver boven de nominale waarde) te kopen. Last, but not least: u koopt preferente aandelen per stuk, net als een gewoon aandeel.

Kansen en risico’s
Preferente aandelen gedragen zich dus als obligaties. De koers ervan is stabieler dan van gewone aandelen en het dividend staat vooraf vast. Hiermee brengt u rust in de portefeuille en heeft u tevens een vorm van bescherming, al kunt u net als bij normale aandelen natuurlijk wel uw gehele inleg verliezen. In mijn hoogdividendportefeuille heb ik vanaf de start in 2008 een aparte sectie met cumulatief preferente aandelen opgenomen. Omdat  bovengemiddeld dividend mijn voorkeur heeft, liggen de dividendrendementen van mijn prefs in portefeuille gemiddeld rond 7%. Door dit strenge criterium te hanteren komen we automatisch in de VS terecht. Daar zijn nog genoeg interessante prefs te vinden die dergelijke rendementen kunnen realiseren. Een bijkomend voordeel is de vrijstelling van bronbelasting: in de VS wordt het dividend op preferente aandelen gezien  als rente. De werking van het vaste dividend percentage ten opzichte van de par value is identiek aan een obligatie en bepaalt hierdoor de marktwaardering. De aandachtspunten? Preferente aandelen zijn net als obligaties rentegevoelig en worden na een bepaalde periode afgelost. Maar niet getreurd, er is genoeg aanbod om passende vervangers te zoeken als het afscheid nabij is. Ook zijn ze vaak in andere valuta genoteerd (veelal in dollars), in dat geval loopt u ook valutarisico.

Gladstone
David Gladstone is een bekende Amerikaanse vermogensmanager die ik hoog heb staan. Hij heeft een aantal investeringsmaatschappijen waar hij ook preferente aandelen van uitgeeft. Een voorbeeld:
Gladstone Investment Corp., 6.75% Series B Cumulative Term Preferred Stock (GAINO) ISIN:  US3765463050
U kunt dit aandeel desgewenst combineren met het hoofdaandeel GAIN dat goed is voor 8,2% dividendrendement. Een prachtige combinatie. Voor ik het vergeet u nog te wijzen op een goede eigenschap van David Gladstone: hij heeft tot op heden altijd nog op zijn aandelen een maandelijks dividend uitgekeerd.

Succes met beleggen!

 

Gerelateerde fondsen

Fonds Koers ISIN
Gladstone Inv B 6.75% Pref 31.12.2021 25,43 (Peildatum 7 juli 2017) US3765463050
Gladstone Investment Corp 9,35 (Peildatum 7 juli 2017) US3765461070

De auteur heeft posities in het genoemde aandeel. 

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in