• Optiestrategie

Profiteren van de Soap

Optiestrategie met AkzoNobel

Vorige week woensdag werd bekend dat Akzo Nobel en activistische grootaandeelhouder Elliot Advisors elkaar in september wederom treffen in de Amsterdamse Ondernemingskamer. Elliot (onder aanvoering van Miljardair Paul Singer) verzocht eerder om een aandeelhoudersvergadering over het ontslag van commissaris Burgmans maar ving toen bod. Nadat Akzo meermaals weigerde om de tafel te gaan met potentiële koper PPG Industries, trok deze partij zich op 1 juni j.l. terug en was de overname van de baan. Daarmee heeft Elliot een nieuwe stok gevonden om mee te slaan en ze stellen nu de gang van zaken rondom de afwijzing van het overnamebod aan de kaak. De Akzo Nobel-soap gaat nog even door.

Maar er zijn meer componenten die het interessant maken om met een relatief beperkt risico in te spelen op de koersontwikkeling van Akzo Nobel.

Achtergrond
Op 1 maart maakte Amerikaanse branchegenoot PPG Industries  voor het eerst haar koopinteresse kenbaar bij Akzo Nobel. Het aandeel Akzo Nobel noteerde bijna €65. Enkele dagen later werd het voorgenomen bod publiek. Een betaling van 2/3 contant en 1/3 in aandelen die bij elkaar op dat moment een waarde van €83 vertegenwoordigden. De top van Akzo Nobel verwees het bod resoluut naar de prullenbak, waarop PPG terug kwam met €90. Akzo Nobel wilde niet om de tafel en noemde dit bod wederom veel te laag. In mei kwam PPG nog eenmaal over de brug en verhoogde naar omgerekend €97. Dit kwam neer op een waardering van €27 miljard voor Akzo.
Een gesprekje vond plaats, maar wederom kreeg PPG te horen dat het te weinig was, ondanks dat de prijs zo’n 50% lag boven de initiële beurskoers. Op 1 juni trok PPG zich publiekelijk terug. Tegelijk plaatste PPG een bijzondere email op haar website, zoals ze die eerder aan Burgmans verzonden. Daarin stond een aantal elementen die ik als belegger zeer belangrijk vind in mijn overwegingen:

 • PPG zegt er van overtuigd te blijven dat de combinatie van PPG en Akzo voordelen biedt voor werknemers, klanten en aandeelhouders

 • PPG heeft eind mei Akzo nogmaals gecontact per email (nadat het verzoek om een telefoongesprek van 5 minuten werd afgewezen) en deed via die weg verbeterde voorwaarden:

 • te weten een break-up fee van €600mln voor als de overname toch niet door zou gaan

 • 10 cent per maand per aandeel voor iedere maand die de afronding langer in beslag neemt dan 15 maanden

 • €20-50 miljoen om belangrijke medewerkers aan Akzo te binden

 • de opening om een nog betere prijs te onderhandelen

 • en eventueel meer


PPG stelde het te betreuren dat Akzo niet heeft gereageerd op het verzoek voor telefonisch overleg of op de email. Derhalve restten hen toen niks anders dan geen (vijandig) openbaar bod te doen. De woordjes ‘at this time’ in de mail acht ik belangrijk. Nu dus niet, maar later mogelijk wel.
Iets wat daarbij ook parten zou kunnen spelen is de opgelopen koers van de euro. Die heeft er voor gezorgd dat PPG bij de huidige koers in dollars ruim 500 miljoen meer moet neertellen.

De belofte van Buchner
Een ding werd de afgelopen maanden ook overduidelijk. CEO Tom Buchner en president-commissaris Burgmans, zijn niet van een overname gediend. Op 19 april presenteerde Akzo Nobel derhalve haar nieuwe ambitieuze groeistrategie, waarmee het meer aandeelhouderswaarde belooft te creëren. Akzo belooft €150 miljoen jaarlijkse kostenbesparing, de afsplitsing van de chemiedivisie (€8-12mrd) en overnames om de omzet van coatingsbusiness te laten groeien. Het management van Akzo Nobel is van mening dat op deze manier aanzienlijk meer waarde kan worden gecreëerd dan door in te gaan op het bod van PPG. Als voorschot komt er een stevige dividenduitkering van €1,6 miljard: per aandeel €2,50 regulier dividend en dik €4 eenmalig. Voorts zouden de winstmarges fors moeten verbeteren tot 2020. Het management schermt met een verwachte verbetering van de winstgevendheid op de omzet en kapitaal van dik 30%. Als klap op de vuurpijl rekent het management op 4% omzetgroei (overigens in een economie die misschien 2% groeit). Akzo Nobel kende over de afgelopen jaren niet of nauwelijks omzetgroei.
Uiteraard is het de vraag of dit bewaarheid kan worden, maar Akzo Nobel zal zeker meer waarde voor haar aandeelhouders creëren indien het de nieuwe strategie succesvol weet te implementeren, dan onder de oude situatie. Dat rechtvaardigt een hogere koers en beperkt daarmee het neerwaarts risico.
Het is natuurlijk wel bedenkelijk dat er eerst een koper moet verschijnen voordat het management wakker wordt. 

Akzo zijwaarts?
Het gegeven dat PPG 6 maanden geen voorstellen bij Akzo mag neerleggen is een koersexplosie vanwege een hernieuwd bod niet reëel. PPG moet wachten tot tenminste 1 december 2017. De overnamefantasie is er echter zeker nog en wordt versterkt doordat Elliot en Akzo elkaar voor de rechter zullen zien. Pas in september en dan gaat de soap echt verder. 

Dit alles overwegende zie ik voor nu weinig risico, maar dus ook weinig opwaarts potentieel. Ik heb om op deze visie in te spelen eerder een positie ingenomen bij ProBeleggen nadat ik deze had gedeeld met de leden. De positie licht ik nu ook graag de klanten van Binck toe:

Huidige positie

 • Geschreven Put AKZ Sep’17 80 (afnameplicht)

 • Gekochte  Put AKZ Sep’ 17 70 (bescherming)

 • Geschreven Call AKZ Sep’17 80 (leveringsplicht)

 • Gekochte Call AKZ Sep’ 17 85 (bescherming)


Laten we de positie stap voor stap langslopen 
In de huidige situatie ben ik allereerst verplicht om tot en met september aandelen Akzo af te nemen voor €80 per stuk. De Put 80 levert in de huidige markt €3,25 per aandeel op. De verplichting zal ik niet hoeven nakomen wanneer Akzo Nobel boven €80 noteert op de derde vrijdag van september. Staat het aandeel fors lager dan is er een behoorlijk risico. Om dit risico te beperken heb ik de Put 70 gekocht. Die geeft het recht om de aandelen te verkopen voor €70 per stuk, waardoor het risico substantieel verminderd.  De bescherming heeft nu een premie van. €0,20

De geschreven Call brengt een verplichting met zich mee: ik moet aandelen Akzo Nobel leveren boven €80. De geschreven Call 80 levert nu direct €1,20 per aandeel op. Aangezien ik de aandelen niet in bezit heb, wil ik mij beschermen tegen een grote stijging. Daarvoor dient de Call 85 welke nu een premie kent van €0,25. Een grote stijging is dus nadelig, maar ik ben beschermd.

BinckKwartaalbericht_Q22017_JimTehupuring_grafiek
Risk/Reward in beeld

Wanneer je de calls en puts samen neemt, dan is totale opbrengst €4,00 (zonder transactiekosten). Dat betekent dat er winst is bij een koers van Akzo Nobel op einddatum tussen €76 en €84. Deze nieuwe positie sluit mijns inziens goed aan bij de actuele situatie. Bovendien is het risico naar boven toe zeer beperkt, want bij €85 houdt het verlies op. 
De maximale winst bedraagt €4,00. De kans dat je die gaat maken is echter klein, want daarvoor moet het aandeel Akzo Nobel op exact €80 staan op de derde vrijdag van september. Wie echter denkt dat Akzo Nobel de komende 2,5 maand tussen €76 en €84 beweegt kan een positie als deze overwegen en zo voordeel halen uit de soap rondom Akzo Nobel. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

 

Kennismakingsaanbod ProBeleggen

Jim informeert ProBeleggen-leden structureel over ontwikkelingen rondom deze belegging. U kunt via Binck met flinke korting kennismaken met de Pro’s van ProBeleggen. Zo kunt u de kunst afkijken van de Pro’s en wat u vervolgens met deze wijsheid doet, dat bepaalt u zelf.

Bekijk het aanbod

 

Gerelateerde fondsen

Fonds Koers ISIN
AkzoNobel 77,34 (Peildatum 7 juli 2017) NL0000009132

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in