Wat zijn aandelen?

Een aandeel is een waardepapier waarmee u een stukje van een bedrijf in handen krijgt. U wordt als het ware mede-eigenaar van een bedrijf. Een aandeel koopt u tegen een bepaalde koers. Deze koers is afhankelijk van meerdere factoren zoals de nominale waarde van het aandeel, de prestaties van het specifieke bedrijf én toekomstverwachtingen.

De eigenschappen van
aandelen in het kort.

 

Een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. Aan een aandeel is gewoonlijk stemrecht verbonden. Een aandeelhouder heeft in principe recht op dividend als een onderneming dit uitkeert. In Nederland worden aandelen van beursgenoteerde ondernemingen verhandeld op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam. Diverse factoren zoals vraag en aanbod (bij beursgenoteerde aandelen), economische en bedrijfsmatige ontwikkelingen zijn bepalend voor de waarde of de koers van een aandeel.

Als de resultaten aan het einde van een bepaalde periode goed zijn, kan het bedrijf besluiten om dividend uit te keren. Als aandeelhouder krijgt u inspraak op de aandeelhoudersvergadering. Hoe meer aandelen u in bezit heeft, hoe groter uw inspraak is. Op onze uitgebreide informatie pagina over aandelen leggen we u verder uit hoe dit instrument werkt en hoe u hiermee kunt beleggen.

Wilt u ervaring opdoen met aandelen?
Open uw rekening en oefen met de schaduwportefeuille.


Meer beleggingsinstrumenten   Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.