Wat is een aandelenemissie ?

Een aandelenemissie betekent dat een bedrijf aandelen gaat uitgeven. Het kan zijn dat het om de eerste keer gaat dat een bedrijf aandelen gaat verkopen (emissie op de primaire markt), maar een bedrijf kan ook besluiten om een tweede keer aandelen te verkopen.

Redenen om een
emissie te doen.

De reden van een bedrijf voor een aandelenemissie is bijna altijd om extra vermogen aan trekken om zodoende het eigen vermogen toe te laten nemen. Dit vermogen kan gebruikt worden om nieuwe investeringen te doen of in sommige gevallen gebruikt worden om te overleven.

Gevolgen van een aandelenemissie voor de aandeelhouders.

Als er een emissie plaatsvindt, kan de bestaande groep van aandeelhouders negatieve gevolgen ondervinden. De waarde van hun aandeel zal in veel gevallen namelijk dalen of teruglopen doordat er opeens meer aandelen zijn dan er mogelijk vraag naar die aandelen is. Een andere reden kan zijn dat bedrijven die een aandelenemissie doen vaak verdacht worden in slechte omstandigheden te verkeren. Hierdoor kan het zijn dat de waarde van de aandelen daalt. In dat soort gevallen kan de onderneming die een emissie uitgeeft (uitgevende partij) besluiten om haar huidige aandeelhouders te compenseren. Zij kunnen dan bijvoorbeeld tegen een gunstige prijs als eerste nieuwe aandelen kopen.

Wilt u ervaring opdoen met een aandelenemissie?
Open uw rekening en oefen met de schaduwportefeuille


Meer beleggingsinstrumenten   Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van uw Financieel Rijbewijs en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.