Wat is een AEX-tracker (ETF)?

ETF staat voor Exchange Traded Funds en is een andere naam voor het product trackers. Met een ETF belegt u in een index en daarom wordt het ook wel indexbeleggen genoemd. U kunt met een ETF beleggen in verschillende indices zoals de AEX, Dow Jones Index, Nasdaq of Nikkei. Het grote voordeel van ETF’s is de redelijke eenvoud van het product en de risicospreiding die ermee gepaard gaat. U speculeert namelijk niet op de resultaten van één bedrijf, maar op het resultaat van de index als geheel.

Indexbeleggen met
de AEX tracker.

Met een ETF kunt u diverse soorten indices volgen zoals de AEX of de Dow Jones Index maar ook indices van aandelen, obligaties of grondstoffen. Naast het spreiden van risico’s hebben ETF’s nog een ander voordeel, zo zijn de beheerskosten laag, bijvoorbeeld in vergelijking met beleggingsfondsen. Om deze redenen zijn ETF’s erg geschikt voor beginnende beleggers. Met de AEX Tracker belegt u eenvoudig op de AEX index. Stijgt de AEX index dan stijgt de waarde van uw ETF, daalt de waarde van de index dan daalt ook de waarde van uw ETF. Als u gaat beleggen op de AEX door middel van een ETF dan kunt u met 1 product de gehele AEX volgen. U bent dus niet afhankelijk van individuele bedrijven en hun resultaten maar in plaats hiervan is uw belegging gespreid over alle 25 bedrijven in de AEX index.

ETF’s bij Binck.

Via Binck kunt eenvoudig beleggen met ETF’s op verschillende indices. Zo heeft u de keuze uit meer dan 150 ETF’s van bekende aanbieders als iShares, Lyxor, Think ETF’s, Powershares en Vanguard. Voor meer informatie over de risico’s en kenmerken van beleggen in ETF’s, verwijzen wij u naar de uitgebreide informatiepagina over ETF’s.

Wilt u meer informatie over beleggen met AEX trackers?
Vraag dan gerust onze informatiemap aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van uw Financieel Rijbewijs en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.