Wat is een combinatieorder?

Een optiecombinatie waarin calls en puts met dezelfde looptijd en uitoefenprijs worden gekocht (long straddle) dan wel verkocht (short straddle). Combinatie van gekochte of geschreven calls en puts. Calls en puts hebben dezelfde looptijd maar verschillende uitoefenprijzen. De uitoefenprijs van de call is doorgaans hoger dan die van de putoptie.

Al meer dan 210.000 beleggers gingen je voor.
Kies ook voor Binck. De juiste keuze voor elke belegger.


Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.