Wat is een fundamentele analyse?

De fundamentele analyse is een methode waarbij wordt getracht door analyse van bedrijfsgegevens zoals jaarcijfers een voorspelling te doen over de koersontwikkeling van dat bedrijf in de toekomst. Met de fundamentele analyse van Binck kunt u bedrijven analyseren op basis van resultaten, financiële ratio’s en verwachtingen van analisten. U hebt de keuze uit 10 parameters, waarvan u er 7 visueel kan voorstellen. U hebt keuze uit Rating lange termijn - Rating korte termijn - Groei - Waardering - Herziening winst per aandeel - Financiële situatie - Rentabiliteit - Publicatie - Transparantie - Koers/winst-verhouding.

Zie ook technische analyse.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.