Wat is een future?

Bij een future wordt er een afspraak gemaakt om in de toekomst een onderliggende waarde te verkopen. De prijs van de onderliggende waarde wordt op het moment van vastleggen al bepaald en de onderliggende waarde is vaak een index of valuta. Door het hefboomeffect is het mogelijk om heel snel geld te verdienen, maar ook te verliezen. U kunt zelfs meer verliezen dan uw oorspronkelijke inleg.

Future long, future short en initial margin.

Er zijn twee soorten futures: de future long en future short. Als u denkt dat de waarde van de onderliggende producten omhoog gaat, koopt u een future long. Als de waarde dan inderdaad stijgt, dan maakt u winst bij elke punt stijging. Daalt de onderliggende waarde, dan maakt u verlies bij elke punt daling. Als u wilt inspelen op de daling van de onderliggende waarde en daarbij winst wilt maken, dan koopt u een future short. Stijgt de onderliggende waarde onverhoopt, dan maakt u verlies bij elke punt stijging.

Door het hefboom effect kunt u meer verliezen dan de ingelegde waarde. Hierom is het nodig een zogenaamde initial margin aan te leggen; een ‘reservering’ om aan eventuele toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Op onze uitgebreide informatiepagina over futures leggen we u verder uit hoe dit instrument werkt en hoe u hiermee kunt beleggen.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.