Wat betekent hefboomwerking?

Een hefboomwerking is van toepassing op derivaten. De mogelijke winst op bijvoorbeeld een optie of een future kan procentueel hoger zijn dan de mogelijke winst op de onderliggende waarde. U heeft namelijk evenveel kans op winst, terwijl de investering lager is. Dit effect wordt de hefboomwerking genoemd.

Hefboomwerking

Het verschil tussen de huidige koers van de onderliggende waarde en het stop-loss-niveau van de turbo zegt iets over de hefboom. De hefboom is groter naarmate de koers van de onderliggende waarde en het stop-loss-niveau dichter bij elkaar liggen. Doordat de turbo dicht bij het beëindigingsniveau is gekomen, is de hefboom ook groter. Je neemt dus meer risico in de hoop op een groter rendement. Bij een stop-loss-niveau dat verder afligt van de op dat moment geldende koers, is het risico en dus het potentiële rendement lager. De verhouding tussen de koers van de onderliggende waarde en de koers van de turbo wordt de hefboom genoemd.

Hefboom formule

De hefboom formule wordt als volgt berekend:

Koers onderliggende waarde / (Koers onderliggende waarde - Financieringskoers).

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.