Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs van een uitgevende instantie aan de geldverstrekker. U kunt het ook zien als een lening. Vaak wordt een obligatie uitgegeven door een overheid of onderneming. Het doel is om financiële middelen aan te trekken. Obligaties keren vaak jaarlijks een vast bedrag uit aan rente, ook wel coupon genoemd. Obligaties van solide landen en bedrijven. Toch blijft ook een obligatie een middel om te beleggen en zitten er dus altijd risico’s aan verbonden. Op onze uitgebreide informatie pagina over obligaties gaan we dieper in op de voor- en nadelen van beleggen in obligaties.

Al meer dan 210.000 beleggers gingen u voor.
Kies ook voor Binck. De juiste keuze voor elke belegger.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.