Wat is standaarddeviatie?

Standaarddeviatie of standaardafwijking is een term uit de statistiek. Het is een maat voor de spreiding van een variabele, een verdeling of een populatie. In de beleggingswereld is standaarddeviatie een manier om aan te geven hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar varieerden.

Beleggers gebruiken het als maatstaf voor risico, die vervolgens weer gebruikt kan worden om te voorspellen hoe het toekomstige rendement van een afzonderlijk fonds zich waarschijnlijk zal gedragen. Als een fonds een hoge standaarddeviatie kent, is de voorspelde range breder, wat een hogere volatiliteit of beweeglijkheid impliceert.

Voor het meten van het risico van een portefeuille van meerdere fondsen is de standaarddeviatie minder goed toe te passen. Dit komt doordat de standaarddeviatie van een portefeuille niet alleen afhangt van de standaarddeviatie van de onderdelen van de portefeuille, maar ook van de correlatie tussen de rendementen.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.