• Beleggen in...

Oogsten met obligaties

Rustig renderen in de tijd

Donderdag 27 augustus was het tijd voor het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve (Fed) dat traditioneel wordt gehouden in Jackson Hole, Wyoming. Dit jaar werd de bijeenkomst vanwege het coronavirus virtueel georganiseerd. In de speech van president Jerome Powell werd duidelijk dat de Fed voortaan mikt op een inflatie die gemiddeld rond de 2 procent schommelt. Dat betekent dat ruimte wordt gelaten voor een inflatie die voor bepaalde periodes zelfs (wat) hoger ligt dan dat niveau. Mocht de inflatie oplopen, dan zal de Fed minder snel dan voorheen in reactie daarop de rente verhogen. In het kort: voorlopig blijven we te maken houden met een omgeving van lage rentes.

Dit maakt de zoektocht naar obligaties die waarde kunnen toevoegen aan de beleggingsportefeuille steeds uitdagender. De laatste tijd heb ik dan ook de nodige vragen gekregen – ook van collega’s en vrienden – welke beleggingsmogelijkheden op het vlak van obligaties er nog zijn. Met dit artikel wil ik dan ook twee voorzetten geven in de vastrentende hoek; ofwel verdedigers in termen van beleggen als een voetbalcoach.

Ik zoom daarbij eerst kort in op de uitgevende instelling (Pimco), sta stil bij de beleggingsaanpak van beide fondsen, de kosten, het dividend en de risico’s. Overigens ga ik er vanuit dat u bekend bent met obligaties en obligatiefondsen.


Pimco Global Investors Income Fund

De in 1971 opgerichte vermogensbeheerder Pimco uit Newport Beach, Californië, met 2.900 werknemers verdeeld over 17 kantoren wereldwijd, heeft zo’n $ 1.920 miljard (!!) onder beheer. Ooit begonnen in obligaties, bieden ze tegenwoordig een volledig spectrum aan beleggingsoplossingen waarmee ze cliënten helpen hun financiële doelen te bereiken.

Een succesvolle serie betreft de Pimco Global Investors Income Funds met overkoepelend zo’n € 56,75 miljard belegd vermogen. Binnen deze serie zijn diverse smaken, bijvoorbeeld in Britse ponden, Zwitserse franken of Amerikaanse dollars en die het dividend uitkeren of juist automatisch herbeleggen. Ik richt me op het in Ierland gevestigde fonds dat 30 november 2012 is opgericht, in euro’s noteert en dividend uitkeert met ISIN IE00B8D0PH41.


De aanpak

Er wordt wereldwijd flexibel belegd in obligaties. Flexibel wil zeggen dat gewerkt wordt met staats- en bedrijfsleningen met diverse ratings: zo is 60% van het vermogen belegd in papier met minimaal een A-rating (ook wel investment grade genoemd) en 40% in leningen met een maximale rating van BBB. Gemiddeld komt de rating uit op BBB+. De portefeuille is zeer breed gespreid over meer dan 4.900 titels wereldwijd (pluspunt!) – met thans onder andere Alphabet, Netflix en de overheid van Puerto Rico – en hanteert als benchmark de Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return USD index. Een benchmark die het fonds overigens al vanaf de oprichting daadwerkelijk weet te verslaan. Ook goed om te weten: valutarisico’s van het fonds worden afgedekt (euro hedged).


Kosten, dividend en risico’s

De lopende kosten bedragen voor dit actief beheerde fonds een nette 0,55% per jaar (plus eventuele transactiekosten). Het dividendrendement ligt op dit moment rond de 3,5-4% per jaar en de uitkeringen vinden maandelijks plaats. Dat maakt het fonds interessant voor beleggers die maandelijks aanvulling op hun inkomen zoeken vanuit de beleggingsportefeuille.

Natuurlijk zou de uitkering in de toekomst lager kunnen uitvallen. Immers: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Maar, door de bank genomen is het fonds een prima manier om goed gespreid in vastrentende waarden te beleggen. Het feit dat de fondsmanagers de mogelijkheid hebben de portefeuille tactisch te wijzigen bij een stijging van de rente, werkt risicoverlagend. Voeg daar de kennis en ervaring van Pimco aan toe en de vijf sterren bij Morningstar zijn verklaard. Is dat alles? Nee. Ook de Morningstar Analyst Rating™ is met ‘Silver’ dik op orde.

Wat nog meer? Het fonds wordt verhandeld via FundSettle en u koopt het per stuk, net als een aandeel. Debiteurenrisico is een aandachtspunt, maar vanwege de zeer brede spreiding speelt dit minder dan bij individuele leningen. Meer weten? Bekijk de infopagina van Pimco. Voor wie geïnteresseerd is in de variant die dividend automatisch herbelegt: zoek binnen uw Binck-rekening – ook Fundcoach – op ISIN IE00B80G9288 of surf naar de infopagina van Pimco.


Pimco Diversified Income Fund

Een andere serie interessante serie om op de beleggingsradar te houden is het Pimco Diversified Income Fund met ongeveer € 13,25 miljard belegd vermogen. Ook binnen deze serie zijn diverse varianten. Ik richt me op het in Ierland gevestigde fonds dat 17 oktober 2010 werd opgericht, in euro’s noteert en dividend uitkeert (ISIN IE00B28D5Z40).


De aanpak

Wereldwijd zit ook dit fonds ‘flexibel’ in obligaties, doordat ze onder andere werken met hypotheekbeleggingen en staats- en bedrijfsobligaties met diverse ratings: 51% heeft minimaal een A-rating (‘investment grade’) en 49% heeft maximaal BBB als rating. Gemiddeld zwerft de rating rond BBB. De portefeuille is zeer breed gespreid over bijna 1.700 titels wereldwijd – thans onder andere leningen van AT&T, Bacardi en de overheid van Oman – en hanteert een "customized" benchmark. Het is een combinatie van drie indices, waarbij elke index voor een derde meeweegt. In het kort komt erop neer dat er voor een derde in bedrijfs- en staatsleningen van opkomende markten wordt belegt, een derde in wereldwijde bedrijfsleningen en een derde in high yield leningen van ontwikkelde markten. Ook nu worden valutarisico’s afgedekt. Alhoewel het geen directe doelstelling is, weet het fonds deze gecombineerde benchmark vanaf de oprichting te verslaan.


Kosten, dividend en risico’s

De lopende kosten zijn voor dit actieve beheerde fonds 0,69% per jaar (plus eventuele transactiekosten). Het dividendrendement ligt tussen de 3,5 - 4,25% per jaar, de uitkeringen vinden per kwartaal plaats (in maart, juni, september en december). Dat maakt ook dit fonds interessant voor investeerders die hun inkomen willen aanvullen met behulp van hun beleggingen. Het dividendrendement is een fractie hoger dan het eerste fonds uit het artikel, maar dat komt door de iets lagere ratings waarin wordt belegd binnen dit fonds van PIMCO: het risico is dus ook iets hoger.

Ook hier geldt natuurlijk dat in het verleden behaalde resultaten geen garanties voor de toekomst bieden. Maar al kan de uitkering in de toekomst lager uitvallen, ook dan is dit fonds een goede manier om breed gespreid in vastrentende waarden te beleggen. Net als bij het eerdere benoemde fonds kan de portefeuille tactisch worden gewijzigd bij een stijging van de rente. Voeg daar het stabiele beheerteam van Pimco aan toe en de vijf sterren bij Morningstar zijn verklaard. De Morningstar Analyst Rating™ heeft de hoogste haalbare status van ‘Gold’.

U koopt het fonds per stuk via FundSettle. Debiteurenrisico is een aandachtspunt, maar vanwege de zeer brede spreiding speelt dit minder dan bij individuele leningen. Meer weten, bijvoorbeeld over de benchmark? Bekijk de infopagina van Pimco. Voor wie geïnteresseerd is in de variant die dividend automatisch herbelegt: zoek binnen uw Binck-rekening (ook Fundcoach) op ISIN IE00B1JC0H05. Of ga naar de infopagina van Pimco.


Webinar Oogsten met obligaties

Meer ideeën opdoen? Schrijf u dan in voor het Webinar ’Oogsten met obligaties’ van woensdag 16 september 2020.

Naar Webinar Oogsten met Obligaties

Heeft u vragen op opmerkingen over dit artikel? Stuur dan een e-mail via academy@binck.nl.


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?