• Beleggen in...

Beleggen met een schoon geweten

Wereldwijd beleggen in duurzame energie

Nu de zon volop schijnt draaien onze zonnepanelen thuis, in de wijk en de rest van Nederland op volle toeren. Het is prettig om op deze manier een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Zeker nu klimaatverandering een steeds vaker terugkerend thema van gesprek en de politieke agenda is. Én de gevolgen hiervan – van bosbranden tot overstromingen – steeds vaker merkbaar zijn. Anders gezegd, we staan voor grote uitdagingen. Zeker met de verwachte flinke groei van de wereldbevolking in het achterhoofd.

 

Bevolkingsgroei en verstedelijking: druk op haalbaarheid klimaatakkoord

De Amerikaanse website Worldometer biedt veel interessante data. Zo heeft het becijferd dat de wereldbevolking groeit van 7,8 miljard inwoners in 2020, naar zo’n 9,75 miljard in 2050. Wat ook flink zal stijgen is het aantal stedelingen: nu woont 56% van de wereldbevolking in de stad, volgens het in 2050 ruim 68%. En die mensen willen allemaal schone lucht in blijven ademen.

Capgemini heeft in hun World Energy Markets Observatory een aantal uitdagingen geformuleerd die de bevolkingsgroei en verstedelijking met zich meebrengt. Zo zien ze een toename van de verwevenheid tussen geopolitieke spanningen en het energievraagstuk. Een voorbeeld: voorheen kocht de VS flinke hoeveelheden olie van onder andere Saudi-Arabië, tegenwoordig produceert de VS steeds meer schalieolie. Dit aanbod heeft mogelijk niet alleen een drukkend effect op de olieprijs, het betekent ook minder vraag naar olie uit Saudi-Arabië en beïnvloedt op die manier de onderlinge (handels-)relatie.

Daarnaast voorziet International Energy Agency dat de uitstoot van broeikasgassen – na een tijdelijke coronadip – flink zal toenemen en de haalbaarheid van het klimaatakkoord in gevaar (kan) brengen. Om het tij te keren zal hernieuwbare energie – biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte – het snelst groeiende segment (moeten) worden. En dat biedt mogelijkheden voor beleggers.

Beleggen in de sector ‘schone energie’ met internationale spreiding

Wie met schone energie – ook wel aangeduid als hernieuwbare energie of met de Engelse afkorting ‘renewables’ – duurzaam wil scoren op de beurs, kan dat via de beurs van Frankfurt breed gespreid doen met de iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN IE00B1XNHC34). Een tweede mogelijkheid staat genoteerd aan de beurs van Parijs: het Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF (ISIN FR0010524777). Beide titels beleggen fysiek in aandelen wereldwijd uit de sector ‘duurzame energie’, in de breedste zin van het woord. Het ETF van iShares heeft thans 82 aandelen in portefeuille, die van Lyxor 40. Er is enige overlap voor wat betreft de beleggingen: onder andere NextEra Energy, Iberdrola, Ørsted en Enphase Energy komen in beide onderliggende portefeuilles voor. Maar er zijn ook verschillen. Zo vinden we Schneider Electric terug bij de titel van Lyxor, maar niet bij die van iShares. Overall kent het ETF van iShares duidelijk een bredere spreiding en dat voor slechts 0,05% aan hogere kosten op jaarbasis. Goed om te weten, beide ‘trackers’ zijn ook verhandelbaar binnen Binck Fundcoach.

Voor wat betreft de fondsprestaties doen beide titels wat ze moeten doen: op een kostenfrictie na de benchmark volgen. IShares volgt daarbij de S&P Global Clean Energy Index, Lyxor de World Alternative Energy Total Return Index. Op basis van de prestaties scoort iShares een keurige drie sterren bij Morningstar, Lyxor komt zelf tot vier sterren bij Morningstar.

Wat nog meer? Lyxor scoort noemenswaardig voor wat betreft de Morningstar Analyst Rating™: Gold. Ook beleggen ze allebei in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Wat heet, overall krijgt iShares vier wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™, Lyxor zelfs vijf.

En het dividendrendement? Dat ligt voor beide titels rond 0,65% op jaarbasis. iShares doet doorgaans in mei en november een uitkering, Lyxor meestal in juli. Let wel dat de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die met een schoon geweten duurzaam vermogen op willen bouwen. Meer weten over de ETF’s? Klik dan hier voor de titel van iShares en hier voor die van Lyxor.

 

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?