ASR gaat naar de beurs

Solide verzekeraar met kanttekeningen

In de afgelopen jaren heeft het management sterk de focus op kosten gehad.

Kantoren werden gesloten en het personeelsbestand werd met 25% gereduceerd. Het bedrijf heeft nu echter een vorm bereikt waarin de operatie dermate efficiënt is dat verdere kostenreductie niet voor de hand ligt. Het management geeft aan nu juist weer te focussen op groei (middels overnames)

Tijdens het gesprek maken Jos Baeten en Chris Figee een solide indruk. Met name CFO Figee is zeer bereid onduidelijkheden toe te lichten en wekt de indruk volledig ‘in control’ te zijn. Zo heeft de CFO exact voor ogen hoe de veelbesproken Solvency II-ratio is opgebouwd en wat de impact van marktbewegingen is.

Tegenvallend is de uitsplitsing van de voorgenomen €50 miljoen kostenreductie. Het zijn geen echte besparingen, maar niet terugkerende kosten die voortkwamen uit onder meer overnames en de huidige beursgang. Het management geeft aan uit te gaan van 1,5 – 2% omzetgroei in de komende jaren. ASR streeft naar 12% rendement op het kapitaal.

Solvency 2
Zoals bij iedere verzekeraar ligt ook bij ASR een sterke focus op de S2-ratio. Deze kapitaalsratio bedraagt nu 185% en is daarmee hoger dan bijvoorbeeld Aegon of Delta Lloyd, maar ook substantieel lager dan NN.

ASR hanteert een minimale ratio van 160%. Onder 140% vervalt de dividenduitkering.  Netto kapitaalsgroei van ASR zorgde in 2015 voor 9% verbetering van de S2-ratio. Onder gelijke omstandigheden zou de S2-ratio van deze verzekeraar dus over 2 jaar boven 200% liggen.

Beurskoers
ASR is een solide en uitstekend gemanagede verzekeraar. Het aandeel geeft bovendien een aantrekkelijk dividendrendement. Een behoudende belegger die op zoek is naar inkomen heeft daardoor met ASR een aantrekkelijke investering. Zeker wanneer het aandeel aan de onderkant van de prijsrange naar de beurs komt. Er zijn echter  kanttekeningen. De groeipotentie is beperkt en wanneer je kijkt naar de huidige marktwaarde van NN en die afzet tegen ASR, dan is het aandeel niet goedkoop.

Rapport aanvragen
ProBeleggen sprak met de top van ASR over de voorgenomen beursgang, de strategie en toekomstverwachtingen. U kunt het rapport aanvragen op de website van ProBeleggen.

Aanvragen


De beleggersinformatie op deze pagina is afkomstig van derden, te weten ProBeleggen. De bijdragen van ProBeleggen zijn niet namens Binck geschreven en zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van Binck. Alle geboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Evenmin vormt deze informatie een aanbeveling voor de passendheid van een investering of strategie voor een bepaalde belegger. Elke transactie dient u te toetsen aan uw eigen ervaring en risicobereidheid. Beurzen zijn aan verandering onderhevig en u dient de positie periodiek te toetsen en te evalueren.

ProBeleggen


Auteur

ProBeleggen biedt toegang tot echte beleggingsportefeuilles en marktanalyses van professionals.

Categorie

Beursgang

Beurs

Euronext Amsterdam