Brexit en de beurs

De Nederlandse fondsen met de grootste blootstelling aan de UK

 

Brexit en de beurs

De Nederlandse fondsen met de grootste blootstelling aan de UK

Volgende week donderdag gaan de Britten naar de stembus om over een uittreding uit de Europese Unie te stemmen. Op dit moment lijkt het op een nek aan nek race uit te lopen. De media rapporteert dat het exit kamp voor ligt en bij de gokbedrijven loopt het BeLeave kamp hard in - al denken de gokkers dat de kans 57% is dat de Britten binnen de EU willen blijven (16 juni 2016).

Het gaat hier juridisch om een niet bindend referendum. Het niet erkennen van de uitslag zou wel politieke zelfmoord betekenen. Beleggers kijken graag rationeel naar de voors- en tegens en de gevolgen. Bij de Britten lijkt de ratio van ondergeschikt belang. De emotie regeert. Wat de gevolgen kunnen zijn weet niemand en hangt van veel onzekerheden af.

De Britten houden het referendum vanwege de onvrede over de overdracht van bevoegdheden richting de Europese Unie. De oproep tot verdere integratie zien de Britten niet zitten. De immigratiecrisis en de netto betalingen die het Verenigd Koninkrijk (VK) aan de EU moeten voldoen voeden de ontevredenheid.

Op dit moment gaat ongeveer de helft van de export van het VK richting andere EU landen. De EU fungeert dus zeker als een aanjager van de economie in het VK met de interne markt. In 2014 groeide de economie met 2,9% en in 2015 met 2,3% en ligt de werkloosheid op slechts 5%. Het gaat dus beste prima in het VK. Daarbij komt dat Londen het financiële hart is van de Eurozone. Voorstanders van Brexin geven aan dat deze positieve ontwikkelingen te danken zijn aan de EU. Volgens de voorstanders krijgen de Britten 10 pond terug voor elke geïnvesteerde euro in de EU.
Het exit kamp zegt dat andere landen die niet tot de EU behoren harder groeien qua export richting de EU en daarbij veel kosten besparen door niet vast te zitten aan de Brusselse bureaucratie. Daarbij komt dat de voorstanders van een Brexit geen geloof hebben in de werking van een eenheidsmunt. De landen in de EU verschillen teveel om samen in één munt te zitten.

Het Brexit kamp wil dus eigenlijk het beste van beide werelden. Wel de voordelen van de EU, maar niet de nadelen. Uit een artikel uit de NRC komen de volgende opties naar voren voor de Britten bij een Brexit.

Goed in deze is op te merken dat Zwitserland en Noorwegen, zonder dat ze enige inspraak hebben, geld moeten betalen aan Europa om bovengenoemde deal mogelijk te maken. Het VK is uiteindelijk veel afhankelijker van de EU dan de EU van het VK. Dit geeft de EU een goede positie om zich hard op te stellen richting het Verenigd Koninkrijk.

De cijfers van het CPB bieden een goed perspectief op de situatie. Volgens het CPB kan het verlies voor Nederland oplopen tot 1,2% van het bruto binnenlands product tot 2030. De handel loopt dan met € 10 miljard terug. Stel dat dit evenredig te verdelen is dan is de invloed circa 0,1% per jaar. De handel valt namelijk niet meteen weg. De verwachting is dat er dan een consensus oplossing komt waarbij de uiteindelijke impact beperkt zal zijn.

Conclusie
Beleggers houden niet van onzekerheid en een Brexit zorgt voor veel onduidelijkheid. Dit is vooral terug te zien tot nu toe in de koers van de Britse Pond. Deze daalde de laatste maanden met 10%. De uiteindelijke volledige gevolgen van een Brexit zijn op dit moment niet te overzien. De Britten moeten gaan onderhandelen met de EU waarbij de uitkomst jaren op zich laat wachten. Bijkomend gevaar kan zijn dat andere landen ook een referendum gaan houden wat de onrust verder zal voeden. Dit besmettingsgevaar is zeker negatief op de korte termijn.

Gedurende deze onzekerheid zullen veel internationale bedrijven enige terughoudendheid richting het VK betrachten. Hoewel voor de VK de impact van een Brexit groot zal zijn, verandert er voor de EU initieel weinig. Wellicht biedt het zelfs kansen. Grote multinationals (financiële instellingen) zouden kunnen overwegen hun hoofdzetel te verplaatsen richting de EU.

Op dit moment krijgt echter - ook op de beurs - de emotie de overhand. En zo zijn we na Griekenland, China en de ECB toe aan de onzekerheid rondom de Brexit. En de volgende onzekere factor zal zich later dit jaar aandienen: de verkiezingen in de VS.

De directe impact op de winstgevendheid van veel bedrijven die genoteerd zijn op de Nederlandse beurs zal te verwaarlozen zijn. Enkele bedrijven springen er uit qua blootstelling. Zo schatten we in dat bouwer BAM 30% van de omzet uit het VK haalt, Arcadis 15%, Aalberts 7%, Wessanen 15% en Refresco 20%. Aangezien deze bedrijven de productie ook lokaal voorzien zal de voornaamste impact het translatie effect naar de euro zijn.

Uiteindelijk weten we niet wat de uitkomst van het referendum gaat zijn en wellicht nog onzekerder is wat het nou eigenlijk voor gevolgen gaat hebben. Het is deze onzekerheid die de markt nu drijft.

Kenningsmakingsabonnement voor Binck-klanten
Binck-klanten ontvangen de eerste drie maanden een stevige korting op hun ProBeleggen-lidmaatschap:

Maak kennis met ProBeleggen

 De beleggersinformatie op deze pagina is afkomstig van derden, te weten ProBeleggen. De bijdragen van ProBeleggen zijn niet namens Binck geschreven en zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van Binck. Alle geboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Evenmin vormt deze informatie een aanbeveling voor de passendheid van een investering of strategie voor een bepaalde belegger. Elke transactie dient u te toetsen aan uw eigen ervaring en risicobereidheid. Beurzen zijn aan verandering onderhevig en u dient de positie periodiek te toetsen en te evalueren.


Auteur

ProBeleggen biedt toegang tot echte beleggingsportefeuilles en marktanalyses van professionals.