Hoe groot is de kans op een Brexit?

Dit is het tweede artikel over de achtergronden van een mogelijke Brexit. Het eerste artikel kunt u hier lezen.

 

Brexit:
de feiten

23 juni 2016 is D-Day voor de Britten. Blijft het Verenigd Koninkrijk wel onderdeel van de Europese Unie of stappen ze eruit? Dat is de inzet van het referendum dat gehouden wordt. In dit eerste artikel wil ik vanuit een aantal gezichtspunten de situatie rondom een (mogelijke) Brexit schetsen.

Het gaat een spannend referendum worden.

Dat is duidelijk te zien aan deze gegevens van de Financial Times. Het aantal mensen dat in deze poll voor IN zou stemmen is in de meerderheid (46%), maar zij woden op de voet gevolgd door de UIT-stemmers (44%).De resterende 10% van de Britten weet het nog niet. Dit heeft mede te maken met de complexiteit van datgene waarover gestemd moet gaan worden. Er zijn zeer veel invalshoeken te bedenken van waaruit de vraag: 'Brexit, ja of nee?' benaderd kan worden. Naast een economisch perspectief, kunnen ook chauvinistische, (anti-)bureaucratische of (anti-)mondiale gevoelens van invloed zijn. Op dit moment is het nog helemaal niet helder of het verstand of het hart gaat winnen. De kernvraag bestaat uit twee delen. Het eerste is de ratio: wegen de voordelen van het lidmaatschap op tegen de kosten? Het tweede gedeelte is veel meer emotioneel van aard: willen de – trotse (?) – Britten steeds meer naar de pijpen van het bureaucratisch geleide Europa dansen? Dit laatste vooral wat betreft immigratiewetgeving.

Op dit moment is er – en dat laat de peiling haarfijn zien – geen conclusie te trekken. Het is ook zeker niet uit te sluiten dat nieuwsfeiten in de laatste paar dagen voor het referendum een beslissende factor kunnen zijn.

Regulering

Een grote doorn in het oog van veel Britten is de bemoeizucht vanuit Europa. Dit strookt echter niet met de feiten: de Organisation for Economic Co-operation and Development doet hier onderzoek naar en hieruit blijkt dat het Verenigd Koninkrijk, samen met Nederland, het minst gereguleerde land van de Europese Unie is. Kijkend naar de bescherming bij ontslag is het in het Verenigd Koninkrijk niet goed geregeld voor de individuele werknemer. Dit in tegenstelling tot Nederland. De mensen die uit de Europese Unie willen stappen, menen dat er onnodig veel regels vanuit het bemoeizuchtige Brussel komen, terwijl deze regulering feitelijk meevalt.

Wat zeggen de experts?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Want wie is een expert? Is de ex-burgemeester van Londen en UIT-stemmer Boris Johnson een expert? Is een executive van Goldman Sachs (IN-stemmer) een expert? Of heeft iedereen een eigen belang? Hier komt nog bij dat het in de praktijk heel lastig is om exact te kwantificeren wat de voordelen zijn (geweest) voor de gemiddelde inwoner van het Verenigd Koninkrijk. Zowel voor- als tegenstanders schermen met cijfers die vrijwel niet te controleren zijn, of die slechts een gedeelte van het totale plaatje schetsen.

Het globale beeld is dat de meeste economen tegen een Brexit zijn. Hierbij worden ze gesteund door veel CEO’s en (internationale) banken: zij vrezen voor – per saldo – negatieve gevolgen van een Brexit. Tegelijkertijd ontstaat er hierdoor een mogelijke tweedeling in de samenleving. Aan de ene kant staat de elite van (deels buitenlandse en rijke) economen, bankiers en CEO’s die tegen een Brexit zijn en aan de andere kant staat de gewone man in de straat. Die vraagt zich af of het in de Europese Unie blijven nou goed is voor de elite of ook voor hemzelf. Daarbij dragen de onthullingen in de Panama Papers niet bij aan een positieve beeldvorming rondom diezelfde elite. Ook roept bijvoorbeeld een donatie van Goldman Sachs van $ 700.000,- aan een lobbyclub die tegen een Brexit is, vragen op. Waarom doen ze dit? Is dit omdat ze echt het beste voor hebben met het Verenigd Koninkrijk? Of doen ze dit omdat het goed is voor de bank zelf?

Jong versus oud

Uit diverse peilingen blijkt dat als de jongeren de gang naar de stembus maken, het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie blijft. Zij zullen voor blijven stemmen omdat ze het meeste toekomstperspectief binnen de Europese Unie zien. Dit klinkt hoopvol maar er zijn twee zaken die het geen gelopen race maken. Ten eerste zijn jongeren in het algemeen geen stemmers. Vooral ouderen maken de gang naar de stembus. Een extra complicerende factor is dat de mensen die willen stemmen zich voor 7 juni moeten registreren om überhaupt te mogen stemmen. De vraag is of de jongeren zich hier bewust van zijn en dit vervolgens ook daadwerkelijk gaan doen.

Mogelijke gevolgen voor de Europese Unie zelf

Naast de impact van een mogelijke Brexit voor het Verenigd Koninkrijk is er natuurlijk ook invloed op de Europese Unie zelf. De boodschap die afgegeven wordt bij een Brexit is in essentie dat een groot en belangrijk lid van de club er geen lid meer van wil zijn. Want de voordelen wegen (gevoelsmatig?) niet meer op tegen de kosten. Dit is een precedent, en dat kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de Europese Unie als geheel. Denk hierbij ook nog even aan het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne waarbij ruim 60% tegen heeft gestemd. En stemden ze nou tegen het associatieverdrag of tegen de Europese Unie? Kortom, een Brexit zal grote gevolgen hebben voor de cohesie binnen de Europese Unie.

De Europese Unie zal bij een Brexit op haar beurt geen eenvoudige onderhandelingspartner zijn. De taaie en moeilijke onderhandelingen moeten ook als afschrikwekkend middel dienen voor andere spijtoptanten. De Europese Unie wil uiteraard voor alles voorkomen dat er binnen de Europese Unie het gevoel ontstaat dat de Britten na de Brexit wel de lusten hebben, maar niet de lasten.

De aandelenmarkt

Kijkend naar de performance van de Britse aandelenmarkt in vergelijking met Europa (Euro Stoxx 50) en Nederland (AEX-index), blijven de Britten wat achter. Het laatste jaar – 18 mei 2015 tot 18 mei 2016 – was het rendement in Nederland (inclusief dividend) 8,4% negatief. In Europa was het niet beter; een min van 13,4%. De Britten waren de hekkensluiter (in €) met een negatief resultaat van 15%. Vergeleken met Europa nog wat negatiever, maar het is geen uitschieter waaruit af te lezen valt dat de marktpartijen al voorsorteren op een Brexit.

Conclusie

De beleggers zullen steeds meer te maken gaan krijgen met nieuws rondom een mogelijke Brexit als de datum van 23 juni nadert. En daar waar het ‘blijven-kamp’ kiest voor de rationele benadering – vooral cijfers en feiten – kiest het ‘gaan-kamp’ vooral voor de emotie. Alle rationele argumenten worden weerlegd met uitspraken die inspelen om de emotie van de kiezer. Zoals het er nu naar uitziet wordt het een extreem spannende strijd, omgeven door onzekerheid over de mogelijke uitslag. En er is één ding waar beleggers niet van houden, en dat is onzekerheid. Het kan dus goed zijn dat de markt in aanloop naar 23 juni een aantal forse koersbewegingen zal laten zien.

Peter Siks


Peter Siks

Peter Siks werkt al meer dan 25 jaar in de financiële wereld en is gepokt en gemazeld in beleggen. Peter is onder meer geïnteresseerd in de psychologische aspecten van beleggen en sinds 2010 is hij werkzaam bij Binck als beleggerstrainer.


Brexit: de feiten

Auteur: Peter Siks

23 juni 2016 is D-Day voor de Britten. Blijft het Verenigd Koninkrijk wel onderdeel van de Europese Unie of stappen ze eruit? Dat is de inzet van het referendum dat gehouden wordt. In dit eerste artikel wil ik vanuit een aantal gezichtspunten de situatie rondom een (mogelijke) Brexit schetsen.

Lees verder
Disclaimer

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van uw Financieel Rijbewijs en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.