Wat vindt u van de zelf beleggen website?

We willen graag meer inzicht in hoe makkelijk of moeilijk het menu is in het gebruik.

Om hier meer inzicht in te krijgen, willen we u uitnodigen om aan dit onderzoek mee te doen. Voor dit onderzoek maken we gebruik van een externe website (van Optimal Workshop) om de vragen te kunnen stellen. Uw deelname aan de vragenlijst is volledig anoniem, er worden geen gegevens gedeeld met deze externe website.

Bedankt alvast voor uw tijd!


Ga naar de vragenlijst