Disclaimer

 

In deze disclaimer (“Disclaimer”) wordt verstaan onder:

 • de Website: de Nederlandse website, de Nederlandse mobiele website en alle applicaties van BinckBank.
 • BinckBank: BinckBank N.V. is een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 1083 HN Amsterdam (Nederland), Barbara Strozzilaan 310, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 33162223. BinckBank N.V beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB en de AFM. BinckBank is de handelsnaam van BinckBank N.V.
 • Gebruik(en): onder meer inladen (bezoeken), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, van diensten gebruik maken, verrichten van rechtshandelingen.
 • Gebruiker: bezoeker die de Website gebruikt.
 • de Informatie: onder meer, doch niet beperkt tot: teksten en cijfers, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer doch niet beperkt tot verloren data, software en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden Laten Beleggen en alle voorwaarden gehanteerd door BinckBank.

 

Juridische informatie

 • Algemeen

 • Gebruik van de Website en communicatie

 • Intellectuele eigendomsrechten

 • Toepasselijk recht

 • Fiscaliteit

Hieronder geven we u ook meer informatie over Responsible Disclosure:

Responsible Disclosure

 • BinckBank Security

 • PGP key

 • Responsible Disclosure Guidelines

 • Kwetsbaarheidscategorieën die we aanmoedigen

 • Kwetsbaarheidscategorieën die buiten de scope vallen

 • Uw privacy