Groenfondsen met belastingvoordeel

Groen-
fondsen met
belasting-
voordeel

Een beetje van jezelf en een beetje van... de Belastingdienst. Over je geld in een ‘Groenfonds’ kun je als particulier belastingvoordeel krijgen. Een Groenfonds is een fonds dat alleen belegt in Nederlandse milieuvriendelijke organisaties. Zo beleg je met impact voor mens, milieu en maatschappij!

Het rendement van een Groenfonds is vaak lager in vergelijking met 'gewone' duurzame fondsen. De staat compenseert dat verschil met een belastingvoordeel dat je jaarlijks verrekent met je inkomstenbelasting. Je maakt aanspraak op een heffingskorting én een vrijstelling van de vermogensbelasting. Bekijk het actuele voordeel op de site van de Belastingdienst.
Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds


ASN Groenprojectenfonds

ASN Groenprojectenfonds


Met uw geld helpt u Investeer in duurzame energie en biologische landbouw in Nederland. Je belegt 100% in groen.

  • Duurzame energie
  • Biologische landbouw
  • Duurzaam bouwen
  • Natuur en landschap
  • Duurzame obligaties en spaarrekeningen
Draag bij aan de oplossing van het klimaatprobleem en investeer in Nederlandse ondernemingen.

  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Minder energieverbruik
  • Decentrale energievoorziening
  • Duurzame woning(ver)bouw
Fiscaal voordeel    
Type beleggingen Leningen en obligaties uit Nederland
Leningen en obligaties uit Nederland
Vaste kosten over uw belegd
vermogen op jaarbasis
0,92%
1%

Compleet tarievenoverzicht


Compleet tarievenoverzicht