Groenfondsen met belastingvoordeel

Een beetje van uzelf en een beetje van... de Belastingdienst. Over uw vermogen in een ‘Groenfonds’ kunt u als particulier belastingvoordeel krijgen. Een Groenfonds is een fonds dat alleen belegt in Nederlandse milieuvriendelijke organisaties. De Nederlandse overheid bepaalt welk fonds een Groenfonds is.

Het rendement van een Groenfonds is vaak lager in vergelijking met 'gewone' duurzame fondsen. De staat compenseert dat verschil met een belastingvoordeel dat u jaarlijks kunt verrekenen met uw inkomstenbelasting. Er is zowel sprake van een heffingskorting als een vrijstelling van de vermogensbelasting. Het belastingvoordeel geldt voor een maximum vermogen in uw Groenfonds. Bekijk het actuele voordeel op de site van de Belastingdienst.
Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds


ASN Groenprojectenfonds

ASN Groenprojectenfonds


Met uw geld helpt u Investeer in duurzame energie en biologische landbouw in Nederland. U belegt 100% in groen.

  • Duurzame energie
  • Biologische landbouw
  • Duurzaam bouwen
  • Natuur en landschap
  • Duurzame obligaties en spaarrekeningen
Draag bij aan de oplossing van het klimaatprobleem en investeer in Nederlandse ondernemingen.

  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Minder energieverbruik
  • Decentrale energievoorziening
  • Duurzame woning(ver)bouw
Fiscaal voordeel    
Type beleggingen Leningen en obligaties uit Nederland
Leningen en obligaties uit Nederland
Vaste kosten over uw belegd
vermogen op jaarbasis
0,92%
1%

Compleet tarievenoverzicht


Compleet tarievenoverzicht