Groenfondsen met belastingvoordeel

Een beetje van uzelf en een beetje van... de Belastingdienst. Over uw vermogen in een ‘Groenfonds’ kunt u als particulier belastingvoordeel krijgen. In totaal gaat het om 1,9%* over een deel van uw belegd vermogen. Een Groenfonds is een fonds dat alleen belegt in Nederlandse milieuvriendelijke organisaties. De Nederlandse overheid bepaalt welk fonds een Groenfonds is.

Let op: instappen ASN Groenprojectenfonds tijdelijk niet mogelijk. In 2017 zijn aankopen weer mogelijk

Het rendement van een Groenfonds is vaak lager in vergelijking met 'gewone' duurzame fondsen. De staat compenseert dat verschil met een belastingvoordeel dat u jaarlijks kunt verrekenen met uw inkomstenbelasting. Het belastingvoordeel geldt voor een maximum vermogen in uw Groenfonds van € 57.213 per belastingplichtige (voor 2016). Voor fiscaal partners is dit maximum € 114.426.

In 2016 bestaat het belastingvoordeel van 1,9% uit:
• Extra** vrijstelling van vermogensbelasting: 1,2%
• Heffingskorting: 0,7%


Triodos Groenfonds

Triodos
Groenfonds


ASN Groenprojectenfonds

ASN Groen-
projectenfonds


Met uw geld helpt u Investeer in duurzame energie en biologische landbouw in Nederland. U belegt 100% in groen.
  • • Duurzame energie
  • • Biologische landbouw
  • • Duurzaam bouwen
  • • Natuur en landschap
  • • Duurzame obligaties en spaarrekeningen
Draag bij aan de oplossing van het klimaatprobleem en investeer in Nederlandse ondernemingen.
  • • Windenergie
  • • Zonne-energie
  • • Minder energieverbruik
  • • Decentrale energievoorziening
  • • Duurzame woning(ver)bouw
Fiscaal voordeel    
Type beleggingen Leningen en obligaties uit Nederland
Leningen en obligaties uit Nederland
Vaste kosten over uw belegd
vermogen op jaarbasis
0,89%
1%

Compleet tarievenoverzicht


Compleet tarievenoverzicht

* Het belastingvoordeel hangt af van uw omstandigheden. Houd er rekening mee dat de overheid het beleid tussentijds kan wijzigen. Het belastingvoordeel geldt alleen als u uw beleggingen in het Groenfonds bij de aangifte Inkomstenbelasting opgeeft in Box 3.
** De extra vrijstelling van vermogensrendementbelasting komt nog eens bovenop het wettelijk vrijgestelde bedrag dat voor elke belastingplichtige geldt.