• Fonds in beeld

Fonds in beeld: ASN Duurzaam Aandelenfonds

Een exclusief gesprek met de fondsbeheerder

            DIT IS EEN RECLAME-UITING

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Het fonds is opgericht in 1993 en inmiddels is het ASN Duurzaam Aandelenfonds het grootste duurzame aandelenfonds van Nederland. BinckBank ging in gesprek met de fondsbeheerder van het ASN Duurzaam Aandelenfonds: Bas-Jan Blom.

Wie is fondsbeheerder Bas-Jan Blom?

Al dertig jaar – ik ben nu 57 – ben ik actief ik in de financiële dienstverlening: ik heb gewerkt bij ABN AMRO en Schretlen & Co. Privé ben ik altijd al veel bezig met de natuur, als vogelaar, hobbyboer en buitensporter. Toen ik twaalf jaar geleden bij ASN Bank de kans kreeg me in te zetten voor een duurzame beleggingsinstelling, heb ik die met beide handen gegrepen. Als fondsbeheerder van het ASN Duurzaam Aandelenfonds zet ik mijn professionele kennis en kunde in vanuit mijn overtuiging dat we goed voor de aarde moeten zorgen.

Wat is je favoriete boek over beleggen?

De actualiteit is belangrijk voor fondsbeheerders. Daarom lees ik vooral opiniebladen en (semi)wetenschappelijke artikelen over het snijvlak van enerzijds klimaat en biodiversiteit en anderzijds economie: hoe verhouden die zich tot elkaar, hoe beïnvloeden ze elkaar en wat zijn de effecten voor de professionele belegger?

Wat zijn de beleggingsstrategie en doelstellingen van het ASN Duurzaam Aandelenfonds?

We beleggen voor de lange termijn in bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Dat zijn bedrijven die vooruitkijken. Vanuit een goed doordachte strategie nemen ze verantwoordelijkheid voor hun activiteiten en zorgen ze goed voor werknemers en klanten, natuur en klimaat. Ze innoveren en verminderen de schadelijke effecten van hun productie. Door voor langere tijd in zulke bedrijven te beleggen, bevorderen we duurzame vooruitgang. Natuurlijk willen we een goed rendement behalen, dat (op lange termijn en na kosten) gelijkwaardig is aan een MSCI-benchmark. We willen laten zien dat het rendement van duurzaam beleggen minstens gelijkwaardig is aan dat van regulier beleggen. En dat lukt ook: over langere periodes gemeten zijn onze rendementen gewoon hartstikke goed.

In welke sectoren, regio’s en onderliggende waardes belegt het fonds?

Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven die verantwoord omgaan met people en planet, het beter doen op de lange termijn. Dat kunnen bedrijven zijn met een nieuw businessmodel die de hele markt op zijn kop zetten. Maar ook gevestigde bedrijven die een volledig duurzame productie gaan doorvoeren. We zoeken wereldwijd naar grote beursgenoteerde ondernemingen die hun verantwoordelijkheid pakken om businessmodellen om te vormen tot schonere varianten. Ondernemingen die werken aan eerlijkere lonen en het welzijn van mensen. Die slimmer omgaan met (hergebruik van) grondstoffen en energie-efficiëntie. Bedrijven die in de praktijk laten zien dat duurzaam ondernemen een belangrijk concurrentievoordeel oplevert en winstgevend is.

Welke historie heeft het fonds?

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds was in 1993 het eerste beursgenoteerde, wereldwijd beleggende duurzame aandelenfonds in Nederland. Vanaf het begin was het uitgangspunt: met duurzaam beleggen positieve invloed uitoefenen. De criteria voor wat duurzaam is, hebben we in de loop der jaren steeds verder uitgewerkt. Inmiddels is, naar mijn mening, duidelijk dat duurzaam beleggen de risico’s in de portefeuille vermindert en daardoor op lange termijn het rendement kan verhogen.

Wat is het risicoprofiel van het fonds?

Het risico is 5 op de 7-puntsschaal van de AFM. Dat komt grotendeels overeen met vergelijkbare fondsen die wereldwijd in grote bedrijven beleggen. Waarin het ASN Duurzaam Aandelenfonds afwijkt is dat wij bepaalde bedrijfssectoren uitsluiten, zoals de fossiele brandstoffen. Dat beperkt de spreiding enigszins. Maar volgens mij kunnen deze keuzes op den duur juist voordelig uitpakken voor het fonds en dus ook voor de belegger.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat is het dividendbeleid van het fonds?

Het fonds heeft de FBI-status (fiscale beleggingsinstelling) en is dus verplicht om de dividenden die het ontvangt uit te keren aan de aandeelhouders. Samen met de koerswinst vormt dit het totale rendement van het fonds.

Wat was een succesvolle investering, en wat een minder succesvolle?

Gezien onze beleggingsstrategie zijn successen voor ons: bedrijven die we lang in onze portefeuille hebben omdat ze duurzaamheid combineren met een goed, stabiel financieel resultaat. Zoals Randstad, waarin we sinds 1993 beleggen. Minder succesvol is als we ons belang in een duurzame innovator moeten verkopen omdat het bedrijf op een bepaald punt echt niet duurzaam blijkt te zijn. Zo verkochten we Tesla omdat het zijn werknemers slecht behandelt. Natuurlijk hebben we een goed risicobeheersysteem en afspraken hoe we handelen in specifieke situaties. We werken in een professionele organisatie met verschillende rollen en afdelingen, die elkaar controleren en feedback geven.

Wat zijn de kosten?

Wij gebruiken de kostenvergelijking LKF (lopende kosten factor) uit de EBi (Essentiele Beleggersinformatie) als vergelijkingsmaatstaf. Deze is bruto jaarlijks 0,85%. We melden de LKF aan onze beleggers omdat deze maatstaf voor alle aanbieders gelijk is. Daardoor kunnen beleggers de LKF goed gebruiken om de kosten van fondsen te vergelijken.

Wat onderscheidt het fonds van andere beleggingsfondsen in deze groep?

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt in ondernemingen met een duurzame strategie die het risico vermindert dat ze mens, dier en milieuschade toebrengen. Daardoor hebben ze een grotere kans om te overleven en betere financiële resultaten.

Heeft u interesse in dit fonds?

Heeft u na het lezen van het artikel interesse in dit fonds? Open dan een Binck Fundcoach-rekening. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds wordt namelijk aangeboden via Binck Fundcoach. Hier bouwt u eenvoudig zelf aan uw vermogen met beleggingsfondsen en ETF's.

Meer informatie over Binck Fundcoach

 

Indien u al een rekening heeft bij BinckBank kunt u het via deze link direct aankopen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.

Beursgang.jpg

Fonds in beeld?Fonds in beeld is een overzicht met de meest interessante beleggingsfondsen. We delen niet alleen info over de fondsen zelf maar ook over de mensen die de fondsen beheren en andere interessante feitjes.