• Fonds in beeld

Fonds in beeld: Add Value Fund

In gesprek met fondsbeheerder Willem Burgers

Add Value Fund is een beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in Nederlandse beursgenoteerde middelgrote ondernemingen. Het fonds heeft een sterke focus waarbij de nadruk ligt op ondernemingen die qua innovatie en technologie vooroplopen en die aan de vooravond staan van een sterke structurele waardegroei.

Wie is fondsbeheerder Willem Burgers?

Ik ben geboren en getogen in Den Haag, maar woon en werk sinds 1989 in Amsterdam, het financiële centrum van het land. Ik ben in 1978 als 20-jarige begonnen bij de Robeco Groep in Rotterdam en heb daar het beleggingsvak eigenlijk geleerd. Aanvankelijk bij Rorento, het vastrentende beleggingsfonds, maar al gauw maakte ik de overstap naar de aandelenkant waar ik onder andere de Nederlandse aandelenbeleggingen van Robeco en Rolinco mede mocht beheren. Na een korte overstap naar de zogenaamde sell side ben ik in 1990 gestart met het Orange Fund, destijds het eerste smallcapfonds in Nederland. Toen kreeg ik ook mijn bijnaam Mr Smallcap. Na een aarzelende start, onder andere door de Golfoorlog, bleek Orange Fund een schot in de roos te zijn. In 2007 heb ik aan de wieg gestaan van het Add Value Fund, een fonds dat met een geconcentreerde portefeuille van Nederlandse middelgrote ondernemingen streeft naar een zo hoog mogelijk netto rendement. Ook hier is sprake van een succesvolle propositie; zo is Add Value Fund al tweemaal uitgeroepen tot het meest transparante beleggingsfonds van Nederland. Ik ben nu 61 jaar en dan ben je een veteraan-belegger. Ik blijf Basic-Fit door drie keer per week naar de sportschool te gaan. Ik lees geen boeken over beleggen, maar wel jaarverslagen van bedrijven!

Wat is de beleggingsstrategie van het Add Value Fund?

Door een goed gespreide beleggingsportefeuille van circa 15 namen die geheel is gericht op beursgenoteerde Nederlandse middelgrote ondernemingen, wordt gestreefd naar een jaarlijkse gemiddelde netto beleggingsopbrengst van tenminste 10% per jaar. Daartoe belegt het Fonds nagenoeg uitsluitend in innovatieve ondernemingen die veelal een technologische voorsprong in een nichemarkt hebben en wereldwijd actief zijn. Een goed voorbeeld is Aalberts, een onderneming die in 1987 naar de beurs is gegaan als een veelbelovende smallcap en 30 jaar later tot een gerespecteerde grotere Midkaponderneming is uitgegroeid. Het Add Value Fund is al 13 jaar betrokken bij en belegd in Aalberts en heeft dus volop geprofiteerd van de waarde appreciatie.  Dat typeert onze beleggingsstijl: in een vroeg stadium een mooie onderneming selecteren, de vinger continu aan de pols houden en uiteindelijk de vruchten plukken in de vorm van koerswinst en dividend.  

Wat is de historie van Add Value Fund?

We zijn op 1 februari 2007 begonnen met een startvermogen van € 27 miljoen. Na een goed eerste halfjaar diende de bankencrisis zich aan en verloren we in korte tijd ruim 40% van onze intrinsieke waarde. De portefeuille bleek echter over behoorlijke veerkracht te beschikken: dankzij een stijging van meer dan 50% in zowel 2009 als 2010 werd het verlies tijdens de financiële crisis zeer snel goedgemaakt en behoorde het Add Value Fund tot de best presterende fondsen in het segment Nederlandse aandelen. Op dit moment maken we weer een scherpe correctiefase door als gevolg van het coronavirus. Ook nu ben ik ervan overtuigd dat Add Value Fund uiteindelijk als winnaar uit de strijd zal komen: daar staat de kwaliteit van de portefeuille wat mij betreft garant voor!

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat is het risicoprofiel van het fonds?

Het risico is 6 op een 7-puntsschaal van de risico-indicator waarop alle fondsen die aan Retail beleggers in Nederland worden aangeboden, moeten rapporteren. De indicator is gebaseerd op de beweeglijkheid van de koers van het Fonds in de afgelopen vijf jaar. De beweeglijkheid wil zeggen in hoeverre de koers omhoog en omlaag is gegaan. Deze score komt overeen met die van vergelijkbare fondsen die in small- en midcaps beleggen.  

Kan je iets vertellen van het dividendbeleid?

Add Value Fund heeft de status van fiscale beleggingsinstelling en keert doorgaans de voor uitdeling vatbare winsten binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uit aan de aandeelhouders. Over 2019 zijn wij voornemens om € 1,25 per aandeel Add Value Fund uit te keren. Tegen de huidige beurskoers van € 41,- geeft dat een dividendrendement van dik 3%.

Kan je ons iets vertellen over een succesvolle en minder succesvolle investering?

Onze best presterende deelneming in 2019 was ASM International, ook wel het kleine broertje van ASML genoemd. De beurskoers steeg vorig jaar van € 36,- naar € 100,-. De baanbrekende ALD-technologie ligt aan deze spectaculaire stijging ten grondslag. Atomic Layer Deposition is onmisbaar voor nieuwe technologische toepassingen als 5G en The Internet of Things. Omdat wij het bedrijf door en door kennen, konden we deze ontwikkeling deels voorzien en had ASMI ook de zwaarste weging in de portefeuille. Een minder succesvolle investering was detacheerder Brunel International. Een ondoordachte start-up in de Verenigde Staten leverde een forse scheur in de broek op. Ondanks een lage weging in de portefeuille had dit toch impact op de performance. Wij zien toch liever dat het management zich houdt aan een van tevoren vastgelegde en uitgestippelde strategie.

Wat zijn de kosten van het fonds?

De vaste kosten van het fonds liggen op 1,75% per jaar. Boven een beheerd vermogen van € 100 miljoen geldt een degressief percentage. Daar bovenop kan een performance-fee worden verdiend als het fonds erin slaagt om in twee achtereenvolgende jaren tenminste een nettoresultaat van 10% te realiseren. Daar zijn we de afgelopen dertien jaar driemaal in geslaagd. We zijn weliswaar wat duurder dan andere vergelijkbare fondsen, maar daar staat tegenover dat we ook een beter dan gemiddelde netto performance kunnen overleggen.

Wat onderscheidt Add Value Fund van andere beleggingsfondsen in deze groep?

Het staat of valt natuurlijk met de performance. Die moet bij voorkeur best in class zijn. Wij hebben ons niet voor niets Add Value Fund genoemd! Inderdaad is ons track record over de laatste tien jaar wat dat betreft tevredenstellend. Maar resultaten uit het verleden… Dat betekent dat we elk nieuw boekjaar vol aan de bak moeten om de voorsprong te behouden. Een ander onderscheidend kenmerk is onze transparantie. Wij schrijven elke maand een uitgebreid rapport van de ontwikkelingen in de portefeuille en daarnaast publiceren wij geregeld uitgebreide Investment Cases over de minder bekende deelnemingen uit onze portefeuille, zoals Hunter Douglas en Nedap.

 

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Beursgang.jpg

Fonds in beeld?Fonds in beeld is een overzicht met de meest interessante beleggingsfondsen. We delen niet alleen info over de fondsen zelf maar ook over de mensen die de fondsen beheren en andere interessante feitjes.