• Fonds in beeld

Fonds in beeld: NN Global Convertible Opportunities

Het NN Global Covertible Opportunities fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van converteerbare obligaties en andere financiële, aan aandelen gerelateerde instrumenten. Een converteerbare obligatie is een schuldinstrument dat kan worden omgewisseld voor aandelen op of vóór de vervaldatum. De portefeuille belegt wereldwijd en is gespreid over diverse landen en sectoren. Om meer te weten te komen over dit fonds ging BinckBank in gesprek met fondsbeheerder Jasper van Ingen.

Wie is Jasper van Ingen eigenlijk?

Ik ben Senior Portfolio Manager bij NN Investment Partners (NN IP) en mede oprichter en Co-Lead Portfolio Manager van het NN Global Convertible Opportunities fonds. Zoals de naam al duidt, belegt dit fonds wereldwijd in converteerbare obligaties. Ik beleg sinds 2004 in converteerbare obligaties, eerst bij APG, later bij Avoca Capital, en sinds 2014 bij NN IP.

Naast mijn werk besteed ik veel tijd met mijn familie, te weten met mijn vrouw en mijn zoon Yi-Ming (6), die wij deze zomer hebben mogen verwelkomen in ons gezin vanuit Beijing, China. In de spaarzame vrije tijd die mij rest probeer ik zoveel mogelijk te sporten en met name te tennissen. In mijn jeugd was ik een verdienstelijk speler in de landelijke subtop en ik vind het nog steeds een heerlijk tijdverdrijf.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelden boeken over beleggen lees. Ik heb wel een gesigneerde versie van beleggen voor dummies in de kast staan, naar mijn mening een must voor de beginnende belegger. Wat mij interesseert zijn bijvoorbeeld de boeken van historicus, filosoof en futuroloog Yuval Noah Harari. vooral zijn bekendste boek Sapiens vind ik een aanrader. Ik denk dat het voor een lange termijn belegger van belang is historisch besef te hebben, een idee te hebben waar we vandaan komen, en een mening over waar we ons met z’n allen heen bewegen. Boeken zoals Sapiens helpen je om daar een beeld bij te vormen.

Wat zijn de beleggingsstrategie en doelstellingen van het fonds?

Zoals gezegd belegt het NN Global Convertible Opportunities fonds wereldwijd in converteerbare obligaties. Converteerbare obligaties zijn bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven op par en worden terugbetaald op par, doorgaans een coupon betalen en als extra element hebben dat zij kunnen worden omgewisseld in aandelen tegen een vooraf afgesproken prijs als de houder hiervoor kiest. Dit is een mond vol, maar uiteindelijk komt het erop neer dat converteerbare obligaties de defensieve kenmerken van bedrijfsobligaties (terugbetaling op par, betaling van een vaste coupon) combineren met het opwaartse potentieel van een belegging in aandelen. Historisch gezien leveren converteerbare obligaties aandelen-achtige rendementen met beduidend minder volatiliteit dan aandelen.

De doelstelling van het fonds is om haar benchmark (de Thomson Reuter Global Focus Index) met twee procent per jaar te verslaan. Dit is historisch gezien ook gelukt. De manier waarop wij het bij NN IP dit doen is door op intensieve research gebaseerd, convictie gedreven te beleggen in kredietwaardige obligaties met een goede balans tussen obligatie en aandeel. Veel hangt daarbij af van het selecteren van de juiste onderliggende aandelen, waarbij wij gebruik maken van een thematische aanpak. Thema’s, zoals bijvoorbeeld cloud computing, batterijen en elektrificatie, bestedingen in de gezondheidszorg en groei in online bestedingen zijn midden tot lange termijn trends die relatief onafhankelijk zijn van de conjunctuur. Deze thema’s bieden rugwind aan de ondernemingen waarin wij (door middel van converteerbare obligaties) beleggen.

Welke historie heeft het fonds?

In 2012 zijn wij het fonds begonnen bij Avoca Capital, een Ierse asset manager die inmiddels is overgenomen door private equity huis KKR. In 2014 hebben we het fond ondergebracht bij ING Investment Management, inmiddels NN IP. Het fonds heeft dus een track record van meer dan 7 jaar.

Wat is het risicoprofiel van het fonds?

Het risico is 4 op de 7-puntsschaal van de risico indicator waarop alle fondsen die aan Retail beleggers in Nederland wordt aangeboden moeten rapporteren. De indicator is gebaseerd op de beweeglijkheid van de koers van het Fonds in de afgelopen vijf jaar. De beweeglijkheid wil zeggen in hoeverre de koers omhoog en omlaag is gegaan. Deze score van 4 komt overeen met vergelijkbare fondsen die in converteerbare obligaties beleggen.

Wat is het dividendbeleid van het NN Global Convertible Opportunities fonds?

Middels verschillende fondsklassenvalt er te kiezen voor dividend uitkerend of herbelegd. Bij BinckBank is de volgende fondsklasse beschikbaar:
- NN Global Convertible Opportunities - N Dis, waarbij jaarlijks een dividend van circa 0.8% wordt uitgekeerd en valutarisico’s worden afgedekt.

Wat was een succesvolle investering, en wat een minder succesvolle?

Onze meest succesvolle investeringen hebben geprofiteerd van een sterke thematische rugwind. Of we het nou hebben over Europese vastgoed ondernemingen na de Euro-crisis in 2012, of over cloud-gerelateerde beleggingen in bedrijven die gericht zijn op de opslag en veilige disseminatie van data. Als een bedrijf profiteert van een structurele toename in vraag in de (sub)-sector waarin het actief is, is het niet eens zo belangrijk dat je in de absolute winnaar belegt.

Aan de andere kant kunnen beleggingen die je met name selecteert op basis van waardering, en niet omdat je verwachtingen voor de (sub) sector positief zijn, vaak een valkuil zijn. Argumenten die je vaak hoort zijn: het aandeel handelde een jaar geleden nog op koers x, of: met een dividendrendement van y kun je echt niet om dit aandeel heen.

Ik ben van mening dat het bij het maken van een beleggingsbeslissing minstens zo belangrijk is om naar de (sub) sector te kijken als naar het bedrijf zelf. Als je gedegen onderzoek hebt gedaan naar allebei vergroot je je kansen op succes aanzienlijk.

Wat zijn de kosten van het fonds?

De kosten geven wij aan door middel van de bruto jaarlijks lopende kosten factor, die eveneens als vergelijkingsmaatstaf wordt gebruikt in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi). De lopende kostenfactor geeft een indicatie van de kosten die binnen het beleggingsfonds in rekening worden gebracht. Deze bestaat uit een beheer- en service fee vergoeding. Dat is enerzijds ter dekking voor het beheer van de portefeuille en anderzijds ter dekking van de operationele kosten. In 2019 was de bruto jaarlijks lopende kostenfactor in totaal ongeveer 0.82%.

Wat maakt dit fonds onderscheidend ten opzichte van de andere beleggingsfondsen in deze groep?

Het meest onderscheidend vind ik dat het fonds oprecht convictie gedreven belegt, dit in tegenstelling tot de meeste institutionele fondsen. Dat wil zeggen dat we de benchmark niet gebruiken als basis voor portefeuilleconstructie. Het gewicht van een naam in een benchmark zegt namelijk niets over de kwaliteit van - of het vooruitzicht voor - deze emittent. We hebben dus ook geen zogeheten benchmark-neutrale posities, waarbij je geen mening hebt over een positie maar deze toch in portefeuille hebt. We doen intensieve research op alle namen in onze portefeuille en nemen daarin substantiële posities. Historisch gezien heeft dit zich vertaald in een onderscheidend rendement.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Beursgang.jpg

Fonds in beeld?Fonds in beeld is een overzicht met de meest interessante beleggingsfondsen. We delen niet alleen info over de fondsen zelf maar ook over de mensen die de fondsen beheren en andere interessante feitjes.