• Fundamentele analyse

Alles over dividend

De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

Voor ervaren beleggers geldt dat dividend vrijwel geen geheimen meer kent. Het kan zelfs zo zijn dat ‘het dividendbeleggen’ de hoeksteen van de beleggingsstrategie vormt. Maar niet iedere belegger is helemaal thuis in de wereld van het dividend. Daarom nemen we hier alle facetten van het dividend voor u onder de loep en beantwoord ik de meest gestelde vragen omtrent dividend.  

Wat is dividend?

Dividend is een uitkering van het bedrijf aan de kapitaalverschaffers. Anders gezegd, de aandeelhouders van een bedrijf kunnen in de vorm van dividend een vergoeding ontvangen voor het kapitaal dat zei geïnvesteerd hebben in het bedrijf.

Wat is dividendrendement?

Dividendrendement is het rendement dat het dividend vertegenwoordigt in relatie tot de beurskoers. Stel een aandeel noteert € 100 en het keer € 3 dividend uit. Dan is het dividendrendement 3%. De rekensom gaat als volgt: 3 gedeeld door 100 maal 100% is 3%. 

Wat is dividendbeleid?

Het dividendbeleid van de onderneming beschrijft de voorgenomen omgang met winstuitkeringen aan de aandeelhouders. Hier zou bijvoorbeeld in kunnen staan dat er naar gestreefd wordt om 50% van de nettowinst na belastingen uit te keren aan de aandeelhouders.

Is dividend een recht?

Er zijn beleggers die er vanuit gaan dat zodra een bedrijf winst maakt, ze dit ook uit moeten keren aan de aandeelhouders. Dit is echter niet het geval. Het beleid rondom de dividenduitkering is vastgelegd in het dividendbeleid maar hier kan in uitzonderlijke omstandigheden van afgeweken worden. Het ontvangen van dividend is dus geen recht.

Wat betekent ex-dividend?

Ex-dividend is de dag waarop het aandeel noteert zonder het uit te keren dividend. Alle eigenaren van het aandeel op het slot van de dag voor de ex-dividenddatum zijn gerechtigd het uitgekeerde dividend te ontvangen. 

Wat betekent declaration date?

Dit is de datum waarop het bedrijf uitspreekt wanneer ze het dividend uitkeren en hoe groot het is.

Betaalbaarstelling dividend (ook wel payment date)

Dit is de datum waarop het dividend daadwerkelijk wordt bijgeschreven op uw beleggersrekening.

Wat is keuzedividend?

Een keuzedividend geeft u de keuze om het dividend in cash of aandelen (stockdividend) te ontvangen. Over cashdividend wordt dividendbelasting ingehouden.

Wat is het verschil tussen keuzedividend en automatisch herbeleggen van dividend?

Waar u bij een keuzedividend de opties aandelen of cash heeft, is automatisch herbeleggen net iets anders. U kunt bij BinckBank namelijk kiezen voor het automatisch herbeleggen van ontvangen cashdividenden. Het bedrijf keert dus wel een cash dividend uit maar door gebruik te maken van deze service kunt u alsnog extra aandelen ontvangen. Deze dienst wordt aangeboden op een aantal Nederlandse aandelen. Het verschil met stockdividend is dat dividendbelasting hier wel wordt ingehouden.

Wat betekent cum-dividend?

Dit is het aandeel inclusief het uit te keren dividend. De dag voor de dividenduitkering noteert het aandeel dus cum-dividend, en op ex-datum noteert het aandeel zonder het uitgekeerde dividend. Als u het aandeel op het slot van de cum-datum in bezit heeft, dan heeft u recht op het dividend.

Wat is dividendbelasting?

Dividend wordt in Nederland uitgekeerd onder inhouding van 15% dividendbelasting. Deze ingehouden belasting is voor u als particuliere belegger terug te vorderen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor buitenlandse aandelen kan dit belastingpercentage, dat ingehouden wordt, hoger zijn. Ter illustratie: dividendbelasting in Duitsland is 25%, in Frankrijk 30% en in Zwitserland zelfs 35%. Daarbij is het proces om in het buitenland betaalde dividendbelasting terug te vorderen redelijk complex. Er zijn dienstverleners die dit kunnen doen voor u, maar vragen hier uiteraard wel een fee voor. Zorg dus als dividendbelegger dat u weet hoe het zit met het dividend op de aandelen waar u in belegd.

Hoe komt een dividend van het bedrijf uiteindelijk op mijn rekening?

Het bedrijf checkt 1 dag na de ex-dividenddatum, op de record date, de aandeelhouders die recht hebben op het dividend. Waar dat vroeger regelmatig de uiteindelijke aandeelhouders betrof, gaat het nu meestal om de totale posities van custodians, oftewel bewaarbanken.

Die bewaarbanken nemen aandelen in bewaring namens aandeelhouders, maar ook namens andere financiële instellingen, zoals brokers. De bewaarbank stelt op haar beurt dus vast hoeveel dividend elke aangesloten partij ontvangt.

Zo’n aangesloten partij, bijvoorbeeld BinckBank, herhaalt die procedure om ervoor te zorgen dat het dividend bij de daadwerkelijke aandeelhouder uitkomt.

Is dividend vestzak-broekzak?

Er zijn beleggers die vinden dat dividend een sigaar uit eigen doos is. De ene dag noteert het aandeel € 25 cum-dividend (van € 1), en de volgende dag noteert het aandeel € 24 en wordt er € 0,85 ingeboekt als ‘ontvangen dividend’. (En de € 0,15 ingehouden dividendbelasting is terug te vorderen). Per saldo is de belegger er dus niets mee opgeschoten.

Ondanks het feit dat het vestzak-broekzak lijkt te zijn, is het beeld genuanceerder. Met het dividendbeleid spreekt het management ook een verwachting uit naar de toekomst. Bij een handhaving – en liever nog verhoging – van het dividend, is er sprake van een positieve visie op de toekomst. Maar wat wellicht nog wel belangrijker is, is de inkomstenbron die het oplevert voor de belegger. Vanuit het oogpunt van de belegger is het prettig om cash flow te genereren vanuit een investering.

Waarom kiest een belegger ervoor dividend te laten herbeleggen?

Voor veel beleggers is het ontvangen van cashdividend interessant als inkomstenbron. Heeft u de kasstroom echter niet nodig? Dan kan herbeleggen interessant zijn. Door te herinvesteren breidt u uw positie op voordelige wijze uit. Nieuwe koerswinst (dat geldt natuurlijk ook voor eventueel verlies) zou u dan over een grotere hoeveelheid aandelen behalen.

Wat is de invloed van een dividend verhoging of verlaging?

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van een dividendverandering. Het blijkt dat een (onverwachte) dividendverhoging een positief effect heeft op de koers van het onderliggende aandeel. Dit is ook wel logisch want het verhogen van het dividend duidt op vertrouwen in de toekomst.

Het verlagen van het dividend – en zeker als dit onverwacht is – heeft een negatief effect op de koers van het aandeel. En als vuistregel mag u aanhouden dat de impact van een dividendverlaging driemaal groter is dan de impact van een dividendverhoging.

Wat is een dividend future?

De Eurostoxx50-index biedt de mogelijkheid om te beleggen in een dividendfuture. Hiermee participeert u dus in het dividend dat uitgekeerd gaat worden in de toekomst. Als u verwacht dat de dividenden de komende jaren fors zullen gaan stijgen, dan zou u een dividendfuture kunnen kopen. Als u juist verwacht dat de markt te optimistisch is over de toekomstige dividenden, dan kunt u een dividendfuture short gaan.

Dit is zeker geen product voor beginners maar het is een mogelijkheid om te anticiperen op de Europese dividenden.

Wat is de impact van dividend op optieprijzen bij aandelen?

Het dividend dat uitgekeerd gaat worden gedurende de looptijd van een optie is een van de variabelen die de prijs beïnvloedt. In het algemeen geldt dat een hoger dividend negatief is voor calls en positief voor puts.

Echter kort voor de daadwerkelijke dividenduitkering wordt het allemaal iets gecompliceerder. Simpel gezegd kunt u stellen dat de invloed van dividend op optieprijzen zich beperkt tot de call opties met veel intrinsieke waarde. Daar is namelijk de waarde van de call met het aandeel cum-dividend mogelijk hoger dan morgen als het aandeel ex-dividend noteert.

De enige opties die negatief geraakt kunnen worden door een dividenduitkering zijn de deep in the money call opties.  Dit komt omdat bij aandelenopties altijd de mogelijkheid bestaat om deze altijd gedurende de looptijd uit te oefenen. Er zit dus eigenlijk een minimumbedrag aan de optie vast en dat is de intrinsieke waarde. Maar die intrinsieke waarde van de call-optie kan door de uitbetaling van het dividend lager worden. Daarom kan het voor een bezitter van een call optie op een aandeel dat morgen ex-dividend gaat, verstandig de optie vandaag te verkopen, of te exercisen.

Als bezitter van zo'n optie kan dit betekenen dat de waarde hiervan daalt en voor de schrijver van zo'n optie kan het betekenen dat u wordt aangewezen om de aandelen te moeten leveren.

Wat is de impact van dividend op optieprijzen bij een index?

Het dividend dat uitgekeerd gaat worden gedurende de looptijd van een optie is een van de variabelen die de prijs beïnvloedt. In het algemeen geldt dat een hoger dividend negatief is voor calls en positief voor puts.

Dit geldt ook bij aandelenindices. Echter, de opties op een index worden vrijwel altijd aan het einde cash gesettled en kunnen tussentijds niet uitgeoefend worden. (In het jargon worden dit Europese stijl opties genoemd).

Dit kan tot ogenschijnlijk rare situaties leiden. Een deep in the money call op een index kan onder zijn intrinsieke waarde noteren! Dit kan alleen omdat er tussentijds niet uitgeoefend kan worden.

 

Dividend-grafiek 

Bron: BinckBank 28 oktober 2019.

U ziet in het screenshot dat de index 575 noteert maar dat de C AEX dec '20 100 € 456,45 kost terwijl de intrinsieke waarde € 475,10 bedraagt. Dit wordt veroorzaakt door het dividend dat er de komende 14 maanden ‘uit de index zal vallen'. 

Conclusie

Kortom, dividend is voor veel beleggers een belangrijke en welkome periodieke bijschrijving van geld op de beleggingsrekening. Het is wel zaak om als belegger na te denken over de vraag hoe u hiermee om moet gaan. Ontvangen dividend direct weer investeren en optimaal gebruik maken van het rendement-op-rendement-effect? Of het zien als een prettig zakcentje dat periodiek binnenkomt? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u de optie kiezen die het beste bij u past.

Veel succes met uw (dividend)beleggingen.

Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van BinckBank vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van BinckBank het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?