• Dividendbeleggen

Dividend, de stille kracht van beleggen

            PUBLICATIEDATUM: 9 AUGUSTUS 2019

Vindt u het een uitdaging om zelf een beleggingsportefeuille met individuele aandelen en obligaties op te bouwen? Met beleggingsfondsen en ETF’s, een nieuwe generatie beleggingsfondsen met lage kosten, heeft u een mooi alternatief om eenvoudig goed gespreid te beleggen. Door zelf een regio of sector te kiezen, kunt u toch uw eigen smaak toevoegen. Wilt u wereldspreiding in een mix van solide bedrijven mét aandacht voor dividend? Ook dat kan.

Beleggen betekent spreiden

Een bekende beurswijsheid luidt: don’t put all your eggs in one basket. Een slimme belegger steekt zijn geld dus niet in een bedrijf, maar koopt aandelen van meerdere bedrijven. Spreiden heet dat. Hiermee kunt u voorkomen dat een flinke koersdaling van een bedrijf, uw totaalresultaat onderuithaalt. 

Als belegger is het een uitdaging de juiste bedrijven te selecteren. U moet uw huiswerk doen. Hoe zit het met de financiële gezondheid en de winstgevendheid van de bedrijven waarin u wilt investeren? Het vinden van de antwoorden is een leuke, maar uitdagende klus. 

Het belang van dividend

Een belangrijk onderdeel van het totaalrendement is dividend. Het is zinvol hier – naast eerdergenoemd huiswerk – aandacht voor te hebben bij de selectie van een aandelenbelegging. 

Als een beursgenoteerd bedrijf nettowinst maakt, kan het ervoor kiezen een gedeelte van die nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo’n winstuitkering wordt dividend genoemd en vindt doorgaans een keer per jaar plaats. Sommige ondernemingen keren elk halfjaar of elk kwartaaldividend uit. 

Op lange termijn wordt totaalrendement van aandelen (binnen de portefeuille) voor een belangrijk deel – tussen de 30-45% – bepaald door het dividend (bron). Cruciaal is daarbij het herbeleggen van dividend in de onderliggende aandelen. Het zogenaamde dividend-op-dividend effect is stiekem de stille kracht voor rendement op lange termijn. Het draait in ieder geval zeker niet alleen om koerswinst. 

Overigens geldt hetzelfde voor couponrentes van obligaties. Ook deze geldstromen leveren op lange termijn een belangrijke bijdrage voor het totaalrendement. Het effect wordt versterkt als de couponrentes worden herbelegd.

Twee dividendbeleggingen onder de loep

Een goede portefeuille bestaat uit een beleggingsmix die past bij uw eigen investerings- en risicoafweging. Obligatie- en vastgoedbeleggingen horen in de basis, maar wie voor de lange termijn zelf vermogen op wilt bouwen kan niet om de categorie aandelen heen. 

Twee ideeën die waarde kunnen toevoegen aan een aandelenportefeuille zijn het Kempen Global High Dividend Fund (ISIN NL0006089229) en het Think Morningstar High Dividend ETF (ISIN NL0011683594). Op 8 augustus waren de slotkoersen respectievelijk € 30,04 en € 26,80.

Enkele highlights: beide fondsen beleggen wereldwijd in aandelen uit diverse sectoren. Het actief beheerde fonds van Kempen thans (peildatum 8 augustus 2019)  in 96, de passieve indexvolger van Think in 100 bedrijven. Voor deze brede spreiding betaalt u bij het fonds van Kempen jaarlijks 0,73% en bij Think 0,38% aan doorlopende kosten.   

Via de websites van de uitgevende instellingen is verder gedetailleerde informatie over de geografische spreiding, sectorallocatie én het dividend te vinden. Voor het fonds van Kempen bedraagt het verwachte dividendrendement 5,3% en voor Think 5,15% op jaarbasis. Voor beide fondsen geldt dat de uitkeringen per kwartaal plaatsvinden. Grofweg dus een kwart van genoemde percentages, met een zwaartepunt in – het dividendseizoen – de zomer.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

En de risico’s? Ook de koers van een gespreide belegging kan dalen (marktrisico), maar de kans dat u de volledige investering verliest is over het algemeen kleiner dan wanneer u kiest voor een enkel aandeel. En er is sprake van een belangrijke constante factor: hoewel de hoogte kan fluctueren, is er tot de dag van vandaag zowel in goede als slechte tijden dividend uitgekeerd. 

Herbeleggen van dividend?

Beide beleggingen geven de mogelijkheid te profiteren van het dividend-op-dividend effect. Het fonds van Kempen biedt namelijk de keuze het kwartaaldividend uit te laten keren (cash) of te benutten voor de aankoop van extra stukken (stock). 

Het fonds van Think kent alleen dividenduitkeringen in de vorm van cash. Een veelgehoorde vraag van klanten is of dividenden niet automatisch herbelegd kunnen worden in nieuwe aandelen. BinckBank heeft ingespeeld op deze wens. Voor een aantal populaire aandelen en de ETF’s van Think bieden we de mogelijkheid tot het herbeleggen van het netto dividendbedrag. 

Hoe u dat doet? De keuze voor stockdividend kunt u regelen door eenmaal ingelogd op uw Binck-rekening via ‘Mijn rekening’ → ‘Instellingen’ → ‘Rekeninginstellingen’ → ‘Keuzedividend’ te kiezen voor stock. In de tijd wordt uw positie in het fonds dan automatisch groter (zolang er dividend wordt uitgekeerd dat u steeds herbelegd).

Voor beide fondsen – en stockdividend in het algemeen – geldt wel dat het netto dividendbedrag voldoende moet zijn om minimaal één nieuw aandeel te kunnen kopen. Kunt u een of meer stukken kopen én blijft er nog een restbedrag aan dividend over? Zonder dat u iets hoeft te doen wordt dat dan automatisch toegevoegd aan uw kaspositie. 

Beleggen kent risico’s. U kunt uw inleg verliezen.


Naar de fondsinformatie pagina


Meer inspiratie?

Geprikkeld door bovenstaande ideeën en op zoek naar meer inspiratie? Neem dan eens een kijkje binnen uw Binck-rekening op ons Academy-platform. Daar vindt u onder meer een specifiek webinar over dividendbeleggen. Ook vindt u daar onze agenda voor de aankomende maanden en kunt u andere interessante uitzendingen terugkijken.
Last, but not least: uiteraard raden wij u alle overige beschikbare informatie over fondsen en ETF’s, zoals de Essentiële beleggersinformatie (Ebi), goed door te lezen. 

Heeft u vragen op opmerkingen over dit artikel? Stuur dan een e-mail via academy@binck.nl.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?