• Alles over opties

Exploderende put opties door lage volatiliteit

Het gevaar bij lage volatiliteit

Wellicht klinkt de titel van dit artikel u wat vreemd in de oren, want lage volatility betekent toch dat het rustig is op de beurs? Waar komt de explosie dan vandaan? Nou, die kan overal vandaan komen.

Maar het gevaar van lage volatility zit in het feit dat beleggers op het verkeerde gezet kunnen worden wat betreft het inschatten van de risico’s van het schrijven put opties. Ook als de uitoefenprijs van de geschreven puts fors lager is dan de huidige koers.

Hypothetische situatie

Uw inschatting van de markt is dat deze wellicht relatief hoog gewaardeerd wordt, maar dat aandelen door het gebrek aan investeringsalternatieven de komende periode toch favoriet blijven. U verwacht om die reden geen forse daling. Dit komt tot uitdrukking in uw portefeuille, waarin zich een aantal geschreven AEX-index puts bevinden. De AEX-index noteert 590 punten op het moment van schrijven.

U bent een voorzichtige belegger en heeft gekozen voor de put optie op de AEX met uitoefenprijs 450. De looptijd bedraagt ruim 13 maanden. Deze optie noteert € 6 en het risico lijkt klein te zijn: met een huidige stand van 590 punten ligt de uitoefenprijs van de put namelijk 140 punten, ofwel 24%, lager. Kortom, u lijkt rustig te kunnen slapen.

Margin

Om puts te mogen schrijven moet u margin aanhouden. Dit is een financiële borgstelling omdat u een verplichting bent aangegaan waarvan de toekomstige gevolgen nog niet bekend zijn. Om de hoeveelheid margin te bepalen, volgt BinckBank de richtlijnen van de beurs en rekent met een formule die rekening houdt met de huidige optiepremie, de stand van de onderliggende waarde, de uitoefenprijs van de geschreven put en de beweeglijkheid. De formule voor de berekening van margin voor puts is:

Margin = (de optiepremie + marginpercentage * (2 * uitoefenprijs – stand van de onderliggende waarde)) * 100

  • De actuele optiepremie bedraagt € 6
  • Het marginpercentage is afhankelijk van de volatility en is in dit voorbeeld 7,5% (let wel: op het dieptepunt in maart 2009 was dit percentage 17,5%)
  • De uitoefenprijs is 450
  • De onderliggende waarde is 590

 

Margin = (€ 6 + 7,5% van (900 – 590)) * 100

De margin bedraagt voor deze optie bedraagt op dit moment € 2.925 per stuk. Besef: dit is de optieprijs in een laag volatiele omgeving.

Het risico

Het risico van een geschreven indexput is uiteraard een daling van de onderliggende waarde. Er lijkt hier voldoende ruimte te zijn om dat op te kunnen vangen, want de sterkste daling ooit van de AEX was op 19 oktober 1987 met 12%. (De S&P 500 daalde die dag met iets meer dan 20%). Zelfs als er gerekend wordt met die sterkste daling ooit op een dag, is de geschreven nog steeds niet in-the- money  Maar wat gebeurt er met de margin van de geschreven put bij een forse daling? Precies, deze loopt fors op. Want niet alleen de uitoefenprijs is dichter bij de koers van de onderliggende waarde gekomen, ook de implied volatility zal fors toenemen. En deze stijging van de volatility komt tot uitdrukking in een hogere putprijs dan bij een lage volatility. Daarbij zal het marginpercentage – als de hoge volatility langere tijd aanhoudt - kunnen stijgen van de huidige 7,5% naar 10% of 12,5%.

Nieuwe situatie met de AEX-index 100 punten lager

Stel, de AEX-index daalt van 590 punten in rap tempo naar 490 punten. De premie van de geschreven put optie is weliswaar fors in waarde gestegen  (zie berekening hieronder),maar vanaf 490 punten gerekend nog steeds 8% Out-of-The Money. Maar wat gebeurt er met de margin?

Om die te kunnen bepalen moeten we  eerst een inschatting maken van van de prijs van de put. Gebruik daarvoor de aangehaalde gratis calculator op www.option-price.com.

Om de prijs van een optie te bepalen, dient u u een aantal variabelen  in te vullen. Dit kunt u doen op de genoemde website.

  • Looptijd: Stel dat de daling van 100 punten de komende weken plaatsvindt. Dit betekent dat de looptijd tot de derde vrijdag van de expiratiemaand ongeveer 360 dagen bedraagt;
  • Dividend: Tot expiratie zal in deze periode het dividendrendement ongeveer 3,5% zijn;
  • Rente: Er is gerekend met een rente van 0%;
  • Volatility: De implied volatility waarmee in de nieuwe situatie gerekend wordt bedraagt 25%.

 

Het invoeren van deze variabelen leidt tot een premie voor de put optie van grofweg € 37.

Nieuwe margin

De optiepremie bedraagt volgens deze berekening € 37 en daarmee kan de nieuwe margin berekend worden. Hierbij ga ik ervan uit dat het marginpercentage – dat afhankelijk van de volatility is – opgelopen is naar 10%. De marginberekening wordt:

Margin = (€ 37 + 10% van (900 – 490)) * 100

De margin voor deze optie bedraagt dan € 7.800 per stuk. Deze is dus opgelopen van ruim € 2.925 naar € 7.800!

Grootste risico

Het grootste risico van het schrijven van ver out-of-the-money puts is een forse en snelle daling van de onderliggende waarde. De waarde van de put schiet omhoog en  de marginverplichting kan ‘exploderen’. U dient namelijk altijd voldoende cash (of aandelen en obligaties) aan te houden om aan uw marginverplichting te kunnen voldoen. Als u niet meer in staat bent om aan uw marginverplichting te voldoen, dient u de positie afte bouwen. In de praktijk betekent dat u een aantal puts dient terug te kopen tegen een fors hogere koers dan waarop u ze heeft geschreven.

Take away

Waarom is een lage volatility omgeving zo uitdagend? Dit is omdat het beleggers in slaap kan sussen. En met een beetje pech, denken ze dat een forse daling toch niet plaats gaat vinden. Maar u weet dat een grote daling heel onverwacht kan plaatsvinden.

Zeker voor de beleggers die op het randje opereren qua marginverplichting, is het belangrijk om rekening te houden met een correctie van de markt. De daling hoeft niet eens tot aan het niveau van de uitoefenprijs van de geschreven putopties te zijn om al tot zeer ernstige (margin) problemen te leiden. Zorg er dus voor dat u voldoende financiële buffer – noem het werkkapitaal – heeft, waardoor u ook een forse correctie kunt “overleven”.

Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van Binck vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van BinckBank het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.

Volatiliteit en opties

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?