• Fundamentele analyse

Financiële kengetallen: Solvabiliteit en rentabiliteit

Hoe kunt u de financiële situatie van een onderneming beoordelen?

In het artikel ‘Winstcijfers onder de loep’ stond de winst- en verliesrekening centraal. Gaat u een stap verder en wilt u een kritische blik op een onderneming werpen, dan kunt u gebruik maken van financiële kengetallen. Dat zijn ratio’s waarmee u de financiële situatie van een onderneming kunt meten en beoordelen. Financiële kengetallen worden gekoppeld aan de financiering van een onderneming, zoals solvabiliteit en rentabiliteit, óf aan de aandelenkoers. Denk daarbij aan de winst per aandeel, de koers-winstverhouding en het dividendrendement. In dit artikel zoom ik in op de financieringsratio’s. De afsluitende artikelen gaan over de ratio’s gekoppeld aan de aandelenkoers.


Solvabiliteit

Solvabiliteit geeft inzicht in de financiële verplichtingen van de onderneming. Het zegt iets over het vermogen om zowel kortlopende als langlopende schulden terug te kunnen betalen. Er zijn drie verschillende formules; een veelgebruikte voor de bepaling van de financiële gezondheid (risico) is:

(Eigen vermogen)
            _____________     * 100
(Totaal vermogen)


Hieronder ziet u een passage uit het jaarverslag over 2017 van grootgrutter Ahold Delhaize. Het totaal vermogen (total assets) bedraagt € 33,871 miljard, het eigen vermogen (equity attributable to common shareholders) € 15,170 miljard. Invullen in de formule geeft een solvabiliteit voor het bedrijf van:

15,170
                                ______   * 100 = 44,79%
33,871

  
Consolidated-balance-sheet

 

Bron: Ahold.com (p. 125)

Interpretatie solvabiliteit

Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter een onderneming in staat is in het geval van faillissement vreemd vermogen (schulden) terug te betalen. Een handige vuistregel voor de interpretatie van solvabiliteit is dat deze (zeer) goed is als deze tussen 25% en 50% ligt. Ahold Delhaize scoort dus een goed rapportcijfer op dit punt.


Rentabiliteit

Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend. Om het voortbestaan van de onderneming te garanderen moet de winst op lange termijn groot genoeg zijn om de vermogensverschaffers (aandeelhouders en schuldeisers) gewenste uitkeringen in de vorm van dividend of interest te kunnen doen. Hoe meer winst er wordt gemaakt ten opzichte van het eigen vermogen, hoe hoger de rentabiliteit. In formulevorm ziet de mate van winstgevendheid er zo uit:


           Nettowinst
                          ___________________      * 100
      (Gemiddeld eigen vermogen)

Hieronder ziet u weer een passage uit eerder genoemd jaarverslag, daaruit blijkt dat de nettowinst (net income attributable to common shareholders) € 1,817 miljard is.

Consolidated-income-statement

Bron: Ahold (p. 123)

De tweede variabele van de rentabiliteitsformule is het gemiddeld eigen vermogen. Dat is € 15,723 miljard en berekent u zo:

 

Eigen vermogen 1 januari + eigen vermogen 31 december
_______________________________________
 2

Het eigen vermogen aan het einde van het jaar (€ 15,170 miljard)  is ook voor de formule van de solvabiliteit gebruikt en staat in het vorige overzicht. Rechts daarnaast staat het beginbedrag van het jaar: € 16,276 miljard. Nu alles bekend is, wordt de uitkomst van de rentabiliteit:

1,871
                                 ______ *   100 =  11,56%
15,723


Interpretatie rentabiliteit

Mooi dat de onderneming winst maakt, maar hoe moet u de rentabiliteit interpreteren? Als richtlijn voor een aantrekkelijke winstgevendheid geldt dat deze boven het effectief rendement van vijfjaars staatsobligaties + 10% moet liggen. De uitkomst van deze vuistregel is -0,3080%* + 10% = 9,692%. Aangezien de rentabiliteit van Ahold Delhaize boven dit niveau ligt, scoort het dus ook op dit punt een goed rapportcijfer. Dat betekent niet gelijk dat Ahold Delhaize koopwaardig is, er zijn meer ratio’s die bekeken moeten worden.

Samengevat zijn financiële kengetallen ratio’s waarmee u de financiële situatie van een onderneming kunt meten en beoordelen. De twee belangrijkste ratio’s die u helpen iets te zeggen over de financiële gezondheid (risico) en de winstgevendheid (rendement) van een onderneming zijn solvabiliteit en rentabiliteit.

*Bron: Effectief rendement van vijfjaars staatsobligaties

Beleggen kent risico's, uw aandeel kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?