• Fundamentele analyse

Financiële kengetallen: Winst per aandeel en koers-winstverhouding

Hoe kunt u bepalen of een aandeel koopwaardig is?

In het artikel over ‘Financiële kengetallen: solvabiliteit en rentabiliteit’ stond de financiële gezondheid en mate van winstgevendheid centraal. Naast deze ratio’s zijn er berekeningen te maken die informatie geven over de prijs en het rendement van een aandeel. Voor deze ratio’s worden boekhoudkundige gegevens en marktgegevens gebruikt. Om te bepalen of een aandeel koopwaardig is, kijkt u vooral naar de winst per aandeel, de koers-winstverhouding en het dividendrendement. Het onderwerp dividend(-rendement) komt aan bod in het afsluitende artikel over financiële kengetallen.De winst per aandeel

Het is belangrijk voor de continuïteit dat een onderneming winst maakt. Als u winst vergelijkt met een taart, is het belangrijk te weten over hoeveel andere beleggers de taart verdeeld moet worden. De winst per aandeel, kortweg WPA genoemd, berekent u door de nettowinst te delen door het aantal uitstaande aandelen. Vaak wordt overigens de Engelse term earnings per share (EPS) gebruikt door internationaal opererende ondernemingen. De formule van de maatstaf luidt:


     Nettowinst
   _______________ 
     (Uitstaande aandelen)

Hieronder ziet u een passage uit het jaarverslag over 2017 van Ahold Delhaize, daaruit blijkt dat de nettowinst (net income attributable to common shareholders) € 1,817 miljard is.

winst-per-aandeel-en-koers-winstverhouding-visual1

Bron AholdDelhaize, p. 123

Verderop in het jaarverslag in het overzicht ‘Equity attributable to common share holders’ staat het aantal uitstaande aandelen: 1,246809 miljard.

Equity attributable to common shareholders

Bron: AholdDelhaize, p. 172

Invullen in de formule geeft een winst per aandeel van afgerond:

  1,817
                        _______     =   € 1,46
1,246809

Een manier om tegen de winst per aandeel aan te kijken is dat het een indicatie geeft van het maximale dividend dat per aandeel kan worden uitgekeerd.

De koers-winstverhouding

Een veelgebruikte waarderingsmaatstaf voor aandelen is de koers-winstverhouding. Vaak wordt deze afgekort als K/W of het Engelse P/E (Price-Earnings ratio). Het kengetal wordt berekend door de aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. Staat de koers van Ahold Delhaize € 20, dan wordt de koers-winstverhouding afgerond:

20
             ______  = 13,70
1,46 


Interpretatie koers-winstverhouding

De K/W vertelt u hoeveel jaar de onderneming dezelfde winst moet maken om uw investering terug te verdienen. Hoe hoger de verhouding, hoe langer u moet wachten om uw geld terug te verdienen. Ondernemingen waarvan verwacht wordt dat ze een sterke groei zullen doormaken, hebben doorgaans hogere K/W" s dan ondernemingen met een lage groei de vraag is nu hoe u k/w moe beoordelen. De volgende richtlijnen kunnen helpen:

  • K/W 10 of lager: het aandeel is aantrekkelijk geprijsd en daarom koopwaardig
  • K/W tussen 10 en 20: heeft u het aandeel in portefeuille, dan kunt u het houden
  • K/W 20 of hoger: het aandeel is aan de dure kant, tijd om afscheid te nemen als u het in portefeuille hebt

Op dit moment is de K/W van Ahold Delhaize neutraal. Onthoud dat het beoordelen van een aandeel op basis van de K/W slechts één stap is in het gehele selectieproces. Staar u niet blind op de K/W, er is meer. Het zegt namelijk niets over toekomstige winsten.

Overigens kunt u binnen uw Binck-rekening de nodige kerncijfers van bedrijven bekijken. Van nettowinst, winst per aandeel tot koers-winstverhouding. Ook kunt u geschatte gegevens voor de komende jaren bekijken, ook over toekomstige winsten. Wel zo makkelijk!

Samengevat zijn er financiële kengetallen die informatie geven over de prijs en het rendement van een aandeel. Om te bepalen of een aandeel koopwaardig is zijn de winst per aandeel en de koers-winstverhouding twee belangrijke maatstaven.

Beleggen kent risico's, uw aanleg kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?