• Portefeuillemanagement

Index turbo short als portefeuillebescherming

Hoe kunt u uw aandelen beschermen tegen een koersdaling?

Dit artikel is een reclame-uiting voor Binck turbo’s. Turbo’s zijn complexe beleggingsproducten. BinckBank vindt het belangrijk dat u begrijpt wat de kansen en risico’s van dit soort producten zijn. Daarom kun u hier de prospectus lezen. De prospectus is echter geen aanprijzing om te gaan handelen in dit product. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de turbo raadplegen waarin u wilt beleggen.

Juist omgaan met risico is de basis voor succesvol beleggen. Dat kan op diverse manieren. Een van de manieren is om de juiste mix te vinden tussen de verschillende beleggingscategorieën zoals  cash, aandelen en obligaties. Door een juiste mix van beleggingscategorieën (asset allocatie) kan het risico van een beleggingsportefeuille verminderd worden bij een gelijkblijvende rendementsverwachting. Een andere manier is door het kopen van put opties als bescherming van individuele aandelen. Er kan ook voor gekozen worden om indexputs te kopen waarmee een daling in de markt als geheel wordt opgevangen. Een aandelenportefeuille kan echter ook beschermd worden met Binck turbo’s short.


Aandelenportefeuille long, indexturbo short

Een manier om een aandelenportefeuille (tijdelijk) te beschermen is door een tegengestelde transactie aan te gaan in een indexturbo. U heeft een goed gespreide aandelenportefeuille en die kunt u beschermen door het kopen van turbo’s short op bijvoorbeeld de AEX-index. Bij een dalende markt zal de turbo short namelijk meer geld waard worden.

Kies wel een Binck turbo short met een stop loss-niveau dat voldoende ver van de onderliggende waarde verwijderd is. Het kopen van deze turbo short heeft een defensief doel: bescherming. U wilt voorkomen dat u onverwacht uitgestopt wordt en daarmee uw bescherming verliest.


Wanneer toepassen

Als u aan de ene kant long zit (met de aandelen) en aan de andere kant short (met de Binck turbo short) heeft u twee communicerende vaten; als de een stijgt, daalt de ander en vice versa. Dit betekent ook dat u vrijwel geen opwaarts potentieel meer heeft. U heeft uw aandelenportefeuille (in grote mate) geneutraliseerd.

Het heeft dus ook geen zin om deze positie altijd aan te houden omdat ook het opwaarts potentieel is geminimaliseerd. Het is een tijdelijke oplossing voor als u bijvoorbeeld op vakantie gaat en niet in staat bent uw beleggingen te monitoren. Het kan ook zijn dat er een (politiek) belangrijk weekend aankomt, waarbij een uitkomst tot grote bewegingen op de beurs zou kunnen leiden en u bent op zoek naar kortdurende bescherming.


Wel of niet afdekken (hedgen)?

Het hedgen van openstaande posities is iets dat in de professionele handelswereld continue gebeurt. Voor veel particuliere beleggers is dit vaak een brug te ver omdat zij heel anders omgaan met risico. Dit neemt echter niet weg dat het goed is om te beseffen dat het mogelijk is om het bredere marktrisico van een aandelenportefeuille – al dan niet gedeeltelijk – te kunnen hedgen door gebruik te maken van turbo’s short op een relevante index. Maar er is wel een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden:

  • De complexiteit van de beleggingsportefeuille neemt toe;
  • Er zijn kosten verbonden aan het aanhouden van de bescherming. Denk hierbij aan de rentekosten en de spread in de turbo. Daarbij geldt, hoe hoger de hefboom van de turbo, hoe hoger de kosten;
  • Het opwaarts potentieel is (grotendeels) verdwenen door het aanhouden van turbo short op de index;
  • De portefeuille moet goed gecorreleerd zijn met de index waarop u de turbo short koopt;
  • Een portefeuille die bestaat uit een beperkt aantal aandelen, waarbij een aantal aandelen ook nog overwogen is, kan in normale omstandigheden goed correleren met de index. Een forse daling in een van de overwogen aandelen kan goed merkbaar zijn in de portefeuille, maar onzichtbaar zijn in de bredere markt. In dat geval wordt er een verlies geleden op de portefeuille dat niet wordt gecompenseerd door de hedge.


Voorbeeld

Meneer Jansen heeft een goed gespreide beleggingsportefeuille in Nederlandse aandelen ter waarde van € 250.00. Nu gaat de heer Jansen met zijn vrouw een drieweekse safari maken waarbij hij geen mogelijkheid heeft om zijn portefeuille te monitoren. Hij zou uiteraard de gehele portefeuille kunnen verkopen maar dat heeft niet zijn voorkeur. Hij wil een tegengestelde transactie aangaan door turbo’s short op de AEX-index te kopen. De indexstand is 535 punten.

Hoeveel Binck turbo’s heeft meneer Jansen nodig om zijn portefeuille af te dekken? De hoeveelheid turbo’s bepaalt u door de aandelenportefeuille te delen door 1/10 van de stand van de index. (Dit komt door de ratio van 10 die turbo’s op de AEX-index hebben).

                € 250.000/€ 53,5 = 4.673 turbo’s short

Een andere manier om dit te bekijken is door te zeggen dat u met 1 turbo short op de AEX-index (die op 535 staat), een short positie heeft ter waarde van de indexstand gedeeld door de ratio. Dus een turbo short geeft een (negatieve) exposure van € 53,50. U heeft een long positie ter waarde van € 250.000 en dit wilt u afdekken. De som wordt dan: € 250.000/€ 53,50 = 4.673 turbo’s short.


Stop loss-niveau kiezen

Jansen wil deze positie hebben om zichzelf te beschermen tegen een onverwachte koersdaling. Wat hij niet wil is dat de markt gaat stijgen, terwijl hij daar door de turbo short niets aan verdient,  en dat vervolgens de stop loss geraakt wordt. In dat scenario is hij zijn bescherming kwijt. De manier om dit te voorkomen is door een stop loss te nemen die ruim boven het huidige niveau van de index ligt. Met een indexstand van 535 zou een Binck turbo short met stop loss 598,38 (en financieringsniveau 602,90) € 6,82 kosten. Deze ligt 11,8% boven het huidige index niveau van 535.

Investering: de bescherming van de portefeuille kost € 31.870. (4.673 turbo’s x € 6,82).


Scenario’s

Zijwaarts: In het eerste scenario beweegt de markt zijwaarts. Zowel de portefeuille als de hedge veranderen niet van waarde (afgezien van de rentekosten: deze bedragen in dit voorbeeld € 77 per week).

Hoger: In de periode dat Jansen in het buitenland verblijft, loopt de index 5% op. Van 535 naar 561,75. De aandelen worden 5% meer waard en dat is € 12.500. Maar wat gebeurt er met de waarde van de turbo short? Deze zal afnemen want iedere punt in de index kost € 0,10 in de waarde van de turbo. De index stijgt 26,75 punten, dus de turbo zou (ongeveer) € 2,68 minder waard moeten zijn. De som is: Het aantal turbo’s short x prijsverschil = 4.673 x € 2,68 = € 12.523

Lager: Als de index 5% zou dalen naar 508,25 zou dat € 12.500 kosten aan de portefeuille kant. Maar de 4.673 turbo’s short worden (ongeveer) € 2,68 meer waard en dat is € 12.523.


Conclusie

Een goed gespreide portefeuille kan met een turbo short op een goed gecorreleerde index grotendeels afgedekt worden. Het is niet gratis, maar het feit dat u tijdens een safari rustig kunt slapen is ook wat waard!


Disclaimer:

Turbo’s zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie en zijn niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn. Als uitgevende instelling genereert BinckBank inkomsten uit de financieringskosten van de Binck turbo en aan het verschil tussen de bied- en de laatprijs wanneer u een turbo aan- of verkoopt. Naast de financieringskosten wordt het rendement van uw Binck turbo ook beïnvloed door de indirecte transactiekosten (spreadkosten). Wij adviseren u, voordat u in Binck turbo’s belegt op turbos.binck.com het prospectus en de definitieve voorwaarden te raadplegen. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de turbo raadplegen waarin u wilt beleggen. 

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?