• Tips & Tricks

Margin slim inrichten

Verdien geld door het goed inrichten van margin

Dit artikel is bedoeld voor beleggers die veel ervaring met en kennis van opties hebben en beschikken over een hoge risicoacceptatie.

Beleggers die opties schrijven zijn bekend met de term ‘margin’. Voor een aantal beleggers is margin echter een wat vaag begrip. Bovendien, en dat weet een grote groep beleggers niet, is het zo dat door het goed inrichten van margin geld te verdienen is! 

Margin is een vorm van onderpand dat nodig is als opties geschreven worden. Het geldt voor zowel call- als put opties. Ook bij het aangaan van een future transactie, heeft u te maken met margin.

Bij het schrijven van opties gaat u als belegger per definitie een verplichting aan en het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van die verplichting zullen zijn. Om zo’n transactie überhaupt aan te mogen gaan, is het noodzakelijk dat u onderpand in de vorm van een financiële buffer aanhoudt. 

De formule

De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal variabelen en is door uzelf eenvoudig te berekenen. De formule die door Euronext gehanteerd wordt is de volgende:

Margin voor calls = (P + %(2xS – E)) x V 
Margin voor puts = (P + %(2xE – S)) x V

P = Slotkoers van de optie 
% = Marginpercentage 
S = Koers onderliggende waarde 
E = Uitoefenprijs optie 
V = Vermenigvuldigingsfactor 100 ( = de contractgrootte) 

Een indexvoorbeeld 

Als voorbeeld neem ik een indexoptie met een looptijd van bijna twee maanden. We gaan kijken naar de call AEX dec 540  met een premie van € 4,80. Als u deze zou schrijven, hoeveel margin dient u dan aan te houden bij een stand in de index van 527 punten?

P = Slotkoers van de optie € 4,80
% = Marginpercentage 7,5% (6% voor dagopties)
S = Koers onderliggende waarde 527
E = Uitoefenprijs optie 540
V = Vermenigvuldigingsfactor 100 ( = de contractgrootte) 

€ 4,80 + ((7,5% * (1054 – 540)) * 100) = € 4.335.

Per optie die u schrijft dient u dit bedrag op uw rekening te hebben staan om dit überhaupt te mogen doen. Als dit bedrag er niet staat kunt u deze transactie niet doen.

Een aandelenvoorbeeld

Stel, u wilt een put schrijven op het aandeel ABC dat op het moment van schrijven ruim € 66,- noteert. Het gaat hier om de put ABC  64 die € 1,60 oplevert. De marginverplichting is € 780,-. 
Voor de put ABC 60, waarvoor u € 0,60 krijgt, dient u € 600,- margin aan te houden. 

Een reden om dit te willen doen is uiteraard het ontvangen van de premie. Het kan ook zijn dat u de stukken wel wilt hebben voor uitoefenprijs – minus de ontvangen premie (in het voorbeeld van P ABC 64 is dit € 62,40) maar u dient zich er wel van bewust te zijn dat het schrijven van een put een afnameverplichting inhoudt. En dit is ook het geval als het aandeel 40% lager staat!

Marginpercentages

Afhankelijk van de onderliggende waarde dient u dus meer of minder margin aan te houden. Dit heeft mede te maken met de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. U kunt de marginpercentages van de diverse onderliggende waarden terugvinden op de site. 

Beter inrichten

Als u margin aanhoudt in de vorm van cash geld staat het geblokkeerd zonder dat u er iets mee kunt doen. Dat is zonde. Zijn er geen andere onderliggende waarden die kunnen dienen als margin? Ja, dat kan. Bijvoorbeeld de obligaties of aandelen die u in portefeuille heeft kunnen ook dienen als margin.

De reden om dit te willen doen is simpel; u wilt optimaal gebruik maken van uw werkkapitaal en uw portefeuille. Een gedeelte van uw werkkapitaal ‘parkeren’ in de vorm van margin is niet efficiënt omdat het niet renderend op uw rekening staat. 

Een voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. U bent een door de wol geverfde ‘optieschrijver’ en u heeft flinke posities. Gemiddeld heeft u een marginverplichting van € 50.000,- waaraan u voldoet door cash te stallen. U zou hier beter uw portefeuille ‘garant’ voor laten staan. Dat voorkomt dat u € 50.000,- moet reserveren zonder dat dit geld rendeert. 

Hoeveel dekking geeft een portefeuille?

Er wordt bij de berekening van de dekkingswaarde van een portefeuille gekeken naar welke onderliggende waarden er in die portefeuille zitten. Staatsobligaties geven bijvoorbeeld maximaal 90% dekkingswaarde en bedrijfsobligaties geven maximaal 80%. Aandelen kunnen ook dienen als margin en hier kunt u maximaal 70% dekkingswaarde op krijgen. U leest dat het maxima zijn want het is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de instelling/bedrijf. U kunt zich voorstellen dat het aandeel Koninklijke Olie een hoger percentage dekkingswaarde geeft dan bijvoorbeeld het aandeel TomTom of Pharming. En het is u waarschijnlijk helder dat Griekse staatsobligaties geen dekkingswaarde van 90% geven.

Welke stappen dient u te zetten?

Als u gebruik wilt maken van uw portefeuille om uw marginverplichting af te dekken moet u wel een aantal administratieve zaken te regelen bij Binck.  U dient de volgende overeenkomsten af te sluiten:

  • Handelen in Opties
  • Handelen in marginvereisende derivaten
  • Effectenkrediet 


De laatste overeenkomst betekent niet in dat u daadwerkelijk effectenkrediet op gaat nemen. Het is mogelijk dat u vanuit een geschreven optiepositie verplicht wordt aandelen te leveren of te kopen. Het kan voorkomen dat u daar niet direct het geld voor heeft staan en dan moet u beroep doen op uw effectenkrediet. U betaalt rente over een eventueel effectenkrediet.

Een voorbeeld 

Stel, u voldoet aan uw marginverplichting met bovenstaande aanpak. U heeft een aantal geschreven puts in uw portefeuille en u bent vrijwel vol belegd. De markt zit echter niet mee en daalt. Een aantal van de geschreven puts raakt in de money en op expiratie wordt u aangewezen (assigned) in de geschreven puts. U dient de stukken af te nemen. Op dit moment dient u gebruik te maken van uw effectenkrediet om aan uw verplichting te kunnen voldoen.
(Een manier om bovenstaand scenario te vermijden is het tijdig doorrollen van de geschreven puts naar een lagere uitoefenprijs met langere looptijd.)

Waarschuwing

Als u puts schrijft, houdt u er dan rekening mee dat de marginverplichting niet een reflectie is van het totale risico dat u loopt. Risicoavers ingestelde beleggers kijken daarom niet alleen naar de marginverplichting, maar vooral naar welke financiële plicht ze op zich nemen als ze puts schrijven. Het schrijven van 25 puts met een uitoefenprijs van € 10 kan een toekomstige verplichting van € 25.000 betekenen (min de ontvangen optiepremie). Ze realiseren zich heel goed dat ze vanuit het oogpunt van de marginverplichting misschien wel 25 puts kunnen schrijven, maar dat de onderliggende verplichting veel groter is. Ze schrijven daarom dus slechts het aantal puts over het maximale risico dat ze daadwerkelijk willen lopen.

Conclusie 

Het effectenkrediet is dus een administratief vangnet waarvan u geen of zo min mogelijk gebruik zou moeten maken. Het is daarom noodzakelijk dat u heel goed uw eigen risico management doet en altijd voldoende buffer aanhoudt om een negatief scenario te vermijden. Als u dat doet, is het afsluiten van de “Overeenkomst effectenkrediet” niets meer dan een administratieve handeling die u veel geld kan opleveren!

Lees ook: meer handelskapitaal met marginmethode PBM

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?