• Producten & Platformen

Meer handelskapitaal met marginmethode PBM

Hogere vrije bestedingsruimte door alternatieve marginberekening

Dit artikel is bedoeld voor beleggers die veel ervaring met en kennis van opties hebben en beschikken over een grote risicobereidheid.

Beleggers die opties schrijven zijn bekend met de term ‘margin’. Bij Binck wordt er standaard gewerkt met de methode SBM om de hoogte van de margin te berekenen. De afkorting SBM staat voor Strategy Based Margin.

Vaak wordt margin door de offensieve belegger gezien als een noodzakelijk kwaad dat van invloed is op hun VBR (Vrije Bestedings Ruimte). Dit is de reden geweest om te kijken of het mogelijk is om de margin anders te berekenen zodat de VBR toeneemt. Dat is gelukt. Dit betekent dat er naast de traditionele marginberekening (SBM) bij Binck, ook  gekozen kan worden voor PBM . Deze term staat voor Portfolio Based Margin. In dit artikel worden de belangrijkste zaken van deze marginberekening behandeld. Details over PBM zijn te vinden in onze handleiding.

PBM

De berekeningsmethode van PBM is (helaas) veel complexer en niet te vatten in een of twee formules. In die zin is het voor u als klant een black box. 

De basis van deze methode berust op een zeer uitgebreide scenario-analyse per onderliggende waarde. Daarnaast wordt er gekeken naar vijf risico’s van de portefeuille als geheel. Er wordt gemonitord op:

  • portefeuillerisico (marktrisico portefeuille)

  • derivatenrisico (de optie-Grieken )

  • concentratierisico (eenzijdige opbouw)

  • liquiditeitsrisico (grote positie t.o.v. dagvolume)

  • volatiliteitsrisico (fondsen onder de € 2,-)


De PBM-berekening leidt in vrijwel alle gevallen al tot een lagere margin dan de traditionele SBM-berekening. Daarnaast geldt er bij PBM een veel strengere tekortenprocedure. Juist omdat er veel strakker gemonitord wordt, kan er extra bestedingsruimte geboden worden. Want bij de traditionele margin-methode SBM heeft u vijf dagen de tijd om VBR-tekorten aan te zuiveren, bij PBM heeft u dat niet! Als u bij PBM om 16:30 een negatieve VBR heeft, wordt er direct ingegrepen door Risk Management! Met name de maatregel van sneller ingrijpen bij een negatieve VBR, zorgt ervoor dat de bestedingsruimte in eerste instantie groter wordt.

Voor wie is PBM interessant?

PBM is met name interessant voor optiebeleggers. In vrijwel alle portefeuilles die bestaan uit aandelen in combinatie met opties wordt de VBR groter. Daarnaast is het ook interessant voor beleggers die intraday grote posities hebben, maar aan het einde van de dag min of meer glad zitten (=geen openstaande posities). Denk hierbij aan traders die veel doen met dagopties. Dit zijn beleggers die de markt van minuut tot minuut volgen en zodoende ook met hun neus bovenop hun VBR zitten. En omdat ze zelf zien wanneer het niet goed gaat, kunnen ze ingrijpen voordat Risk Management het moet (en zal!) doen. 

Is PBM risicovol?

Offensieve beleggers die met SBM op het randje opereren wat betreft VBR, zullen bij een overstap naar PBM in eerste instantie (veel) meer VBR krijgen. De kans is echter zeer reëel dat de ruimte die ontstaan is ook weer opgevuld zal gaan worden met nieuwe posities. Dit resulteert dus tot een gelijk gebleven handelskapitaal met grotere posities. Zolang het goed gaat, zullen de winsten ook groter zijn. Maar in een markt die tegenzit, kunnen deze beleggers ook eerder te maken krijgen met een negatieve VBR, waarbij er dus géén tekortenprocedure van vijf dagen is. Er zal direct worden ingegrepen en vaak geldt dan de Wet van Murphy. Het ingrijpen van Risk Management komt nooit gelegen. Zorg dus dat u uw hand niet overspeelt!

SBM en PBM vergelijken

Om inzicht te krijgen in de extra VBR die PBM in uw specifieke situatie kan opleveren, kunt u met de klantenservice en orderdesk bellen. Zij kunnen – na identificatie uiteraard – met een druk op de knop vertellen wat PBM in uw geval zou opleveren qua extra VBR-ruimte. U kunt ze op werkdagen bereiken tussen 08:00 uur en 22:00 uur onder telefoonnummer: 020 - 606 26 66 . Op zaterdag kunt u tussen 10.00 uur en 17.00 uur bellen.

Waarschuwing

Als u puts schrijft, houdt u er dan rekening mee dat de marginverplichting niet uw totale risico is. Realistische beleggers kijken daarom niet alleen naar de marginverplichting, maar vooral naar welke financiële verplichting ze daadwerkelijk aangaan als ze bijvoorbeeld puts schrijven. Het schrijven van 25 puts met een uitoefenprijs van € 10 kan maximaal een toekomstige verplichting van € 25.000 betekenen (min de ontvangen optiepremie). Het daadwerkelijke risico vormt dus de basis voor de positie en niet de hoeveelheid margin die een positie vraagt.

Beginnen met PBM?

Voordat u met PBM kunt beginnen, dient u een kennistoets in te vullen en een PBM-overeenkomst te tekenen. Dan is alles administratief geregeld. Belangrijker is echter de vraag of u er zelf klaar voor bent. Gaat u door het gebruik maken van PBM niet te veel risico nemen? Want vergis u niet, de tekortenprocedure is veel strenger. Er zijn ook klanten die vanuit zelfbescherming liever werken met het wat conservatievere SBM.

Conclusie 

Voor beleggers die optimaal gebruik willen maken van hun handelskapitaal kan PBM uitkomst bieden. De margin die aangehouden moet worden is lager en daardoor neemt de VBR toe. Daar staat een veel striktere tekortenprocedure tegenover die sneller tot ingrijpen van Risk Management kan leiden. Dus ondanks de toegenomen handelsruimte is het zaak om niet te veel risico te nemen om te voorkomen dat Risk Management zal ingrijpen. Het gebruik van PBM vraagt dus kennis van zaken én zelfbeheersing!

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?