• Actualiteit

Onrust in de repo-markt!

Een aantal weken geleden moest de FED – de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika – ingrijpen in een specifiek gedeelte van de geldmarkt; de repo-markt. Het deed dit door veel liquiditeit beschikbaar te stellen voor de vragers naar geld. Moeten we ons zorgen maken of was het een eenmalig ingrijpen? In dit artikel worden een aantal zaken op rij gezet.

Wat is een repo?

Repo staat voor een repurchase agreement. Kort gezegd, het is een lening met onderpand die in principe maar één dag loopt. Een voorbeeld: bank A heeft geld nodig en heeft staatsobligaties die kunnen dienen als onderpand. Bank B heeft geld ‘over’ en is wel bereid dit aan bank A te lenen, mits ze de staatsobligaties krijgt als onderpand. De volgende dag zal de positie weer teruggedraaid worden waarbij bank A de eerder verkochte staatsobligaties weer terugkoopt en bank B het leningsbedrag plus een kleine rentevergoeding ontvangt. (In de praktijk worden de repo’s vaak doorgerold naar de volgende dag en dus niet dagelijks weer teruggedraaid).

Let wel, dit is dus een veiliger manier van banken die elkaar onderling geld lenen dan dat dit zonder onderpand zou gebeuren.

Waarom is de repo-markt belangrijk?

Het wordt gezien als een belangrijke vorm van ‘funding’ voor diverse spelers op de financiële markt. De Bank of International Settlements ziet de volgende gebruikers van de repo-markt: banken, hedge funds, geldmarktfondsen, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, grote bedrijven, overheden, centrale banken en Central Counter Parties.

Volgens SIFMA,  is de Amerikaanse markt ongeveer $ 2.200 miljard groot en wordt het gezien als een belangrijk smeermiddel in het (globale) bankcircuit.


De ‘repo-rate’ (de rente die gerekend wordt voor deze leningen) bevindt zich normaal gesproken in de bandbreedte van de FED-funds. Vorige week handelde deze repo-rate kort rond de 10% terwijl de bandbreedte van de FED-Funds tussen de 2% - 2,25% handelde.

Een detail dat nog wel eens over het hoofd gezien wordt is dat de rente die banken elkaar onderling in rekening brengen – de LIBOR-rate – niet steeg. En dit zijn leningen zonder onderpand.

Wat waren de redenen?

Er werd een aantal technische oorzaken te sprake gebracht die het probleem hadden veroorzaakt. Er was vraag naar cash omdat de grote bedrijven hun belasting moesten betalen, er was vraag naar cash omdat de kopers van net geveilde staatsobligaties moesten betalen. Lijkt niet een geheel sluitende verklaring te zijn want deze uitgaves zijn van tevoren bekend.

Is er een onderliggend probleem?

Het onderliggende probleem, dat vorige week zo zichtbaar duidelijk werd, wordt veroorzaakt door een gebrek aan cash. Dit komt door een aantal oorzaken: de FED is bezig om haar balanstotaal te verkleinen. Tijdens de monetaire verruiming vergrote ze haar balans door het opkopen van obligaties en lopen de eerder gekochte obligaties af. Hierdoor is er gewoon minder cash beschikbaar in het totale Amerikaanse geldsysteem. Dit is te zien in de grafiek van de St Louis FED waarop de daling van de ‘Excess Reserves’ te zien is.


(Bron: St Louis FED).

Daarbij komt het aangescherpte toezicht waardoor banken minder bereid zijn risico te nemen (of ook niet mogen nemen) met het beschikbare geld. Ook moeten de nieuw uitgegeven obligaties door de Amerikaanse overheid gekocht worden en dit gaat ook ten koste van de hoeveelheid beschikbare cash. Kortom, de (op dit moment beperkte) hoeveelheid cash in het systeem is de hoofdoorzaak van het probleem.

Hoe nu verder?

De FED zal er de komende periode voor zorgen dat er voldoende cash beschikbaar blijft in de repo markt om uitschieters zoals we gezien hebben te voorkomen. De FED heeft aangekondigd om in ieder geval tot medio november ‘stand-bye’ te staan.

Ook zou de FED de rente kunnen verlagen die ze bieden als banken geld bij de FED stallen. Dit zou de banken moeten belonen voor het kiezen voor de repo markt omdat de markt daar eenvoudigweg hoger is.

De FED zou ook een ‘eigen repo-loket’ kunnen openen waar banken geld kunnen lenen (tegen onderpand uiteraard).

De laatste variant is het weer gaan opkopen van staatsobligaties om zo de balans weer te vergroten. Dat zou wel een radicale verandering van het beleid zijn.

Conclusie

De spike in de repo-rente lijkt een ongelukkige samenloop van zowel incidentele als meer structurele omstandigheden te zijn. Op dit moment is de rust wel weergekeerd maar het zal moeten blijken of er diepgaandere maatregelen genomen gaan worden die het onderliggende probleem adresseren. Daarbij is er geen enkele andere markt (zoals aandelen, obligaties of grondstoffen) die heftig gereageerd hebben op de gebeurtenissen in de repo-markt. En dat is dan wel weer geruststellend.

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?