• Optiestrategieën

Short put

Aandelen kopen met korting

Aandelen kopen met een korting ten opzichte van de huidige beurskoers. Wie wil dat nou niet? Dat kunt u bereiken doorhet schrijven van een put optie.Geschreven put (ook wel short put genoemd)

Een gekochte put optie geeft het recht een onderliggende waarde (een aandeel bijvoorbeeld) te mogen verkopen voor een bepaald bedrag. 
U kunt echter ook de put schrijven (= verkopen). U heeft dan geen recht gekocht maar u bent dan een plicht aangegaan! Dit laatste is heel belangrijk om u te realiseren.

In het geval van het schrijven van een put gaat u een afnameplicht aan! U verplicht uzelf om mogelijk de aandelen af te moeten nemen voor de uitoefenprijs van de geschreven put. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen premie. Want u gaat natuurlijk niet voor niets een plicht op u nemen. Als u de put met de uitoefenprijs € 24 schrijft kunt u verplicht worden om het aandeel af te nemen voor € 24. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen optiepremie en dit is meteen de maximale winst.


Waarom zou u dit willen doen?

Er zijn twee redenen om puts te schrijven. De eerste reden is om een aankoopverplichting aan te gaan onder de huidige marktprijs. U bent eigenlijk op zoek naar een mogelijkheid om aandelen met korting te kopen. Een voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken.

Voorbeeld

Het aandeel ZZZ noteert € 25,45 en de put 24 met de looptijd van zes maanden levert ongeveer € 1,02 op. Als u deze verkoopt neemt u de verplichting op u om het aandeel ZZZ af te moeten nemen voor € 24 en deze verplichting loopt tot en met de derde vrijdag van de afloopmaand.

Stel nu dat u gehouden wordt aan de plicht om het aandeel te moeten afnemen voor € 24. Niets aan de hand, want u had hier rekening mee gehouden. Bovendien heeft u er € 1,02 voor gekregen dus per saldo koopt u de aandelen op € 22,98 en dat is € 2,47 onder de beurskoers van vandaag. Mocht het aandeel gaan stijgen, ook prima, want dan steekt u de ontvangen premie (€ 1,02) in uw zak.

profitloss - Short put
Voorbeeld van een winst/verlies grafiek van een short put op het aandeel ZZZ (Grafiek gemaakt met Binck ProTrader).

De tweede reden om puts te schrijven is het ontvangen van de premie want u krijgt geld voor het aangaan van deze verlichting. Het is voor u dan niet de bedoeling dat u gehouden wordt aan de verplichting die u aangaat. U probeert dus een verplichting aan te gaan zonder dat u eraan gehouden wordt en vervolgens steekt u de ontvangen premie in uw zak. Pas op dat u dit niet te groot doet. Houd rekening met een negatief scenario waarin het aandeel fors daalt!

Wat betekent het schrijven van puts?

Dat u een afnameplicht aangaat! U ontvangt hier premie voor maar stel dat het aandeel halveert, dan heeft u wel een probleem. U wordt namelijk zeker gehouden aan uw plicht om het aandeel af te moeten nemen voor de uitoefenprijs die u geschreven heeft.

In het voorbeeld van ZZZ zou dit betekenen dat u het aandeel moet kopen op € 24 terwijl het aandeel op de beurs zo’n € 12,50 waard is. Dit kost u dan € 11,50 per aandeel en de enige dekking die u heeft is de ontvangen premie van € 1,02. Deze biedt in dit geval weinig buffer.

Wanneer bent u blij met het aangaan van deze plicht? 

Als het aandeel zich neutraal ontwikkelt (of stijgt) is er niets aan de hand. De ontvangen premie kunt u dan bijschrijven en u wordt tot niets verplicht.

Wanneer schrijft u een put?

Er zijn eigenlijk twee momenten om puts te schrijven. Het eerste moment is als u verwacht dat een aandeel zich neutraal tot stijgend zal gedragen. Uw doel is dan het ontvangen van premie.

Het tweede moment is de wens om het aandeel te kopen. U gaat de afnameplicht aan, ontvangt daar de optiepremie voor en per saldo heeft u korting gekregen op de aanschaf van uw aandeel.

Wanneer koopt u een verkochte put terug?

U wordt ontheven van uw verplichting zodra u de geschreven put terugkoopt (ook wel sluiten genoemd). Als u iets verkoopt op € 1,02 kunt u dat zonder transactiekosten op € 0,10 of minder terugkopen. U steekt dan € 0,92 (€ 1,02 ontvangen in het verleden en nu teruggekocht voor € 0,10) in uw zak en u kunt op zoek gaan naar een andere put om te schrijven. 

Ook kunt u besluiten om in een negatief scenario verlies te nemen. Stel, u heeft een put geschreven op € 1,02 in de hoop die premie er eenvoudig bij te kunnen schrijven. De markt ontwikkelt zich echter tegengesteld aan uw verwachting en daalt. De put gaat verlies opleveren. Dit zou een moment kunnen zijn waarop u besluit de geschreven put terug te kopen op bijvoorbeeld twee euro. U maakt weliswaar verlies maar u bent wel ontheven van uw verplichting. Dit zou ook reden kunnen zijn om weer op zoek te gaan naar een nieuwe put (met een lagere uitoefenprijs) die u wederom verkoopt. U gaat dus weer een verplichting aan maar op een lager niveau.

Wat is uw maximale risico?

Als u aandelen moet afnemen die ruim onder de uitoefenprijs staan waarop uw verplichting rust. Theoretisch is uw maximale risico het failliet gaan van het bedrijf. U moet dan alsnog de aandelen kopen die op de markt € 0 waard zijn.

Kortom

U kunt puts schrijven als u er zich terdege van bewust bent welk risico u neemt. U gaat een afnameplicht aan en u krijgt daar de optiepremie als vergoeding voor. Bij een neutrale tot stijgende markt gaat het prima maar het gevaar zit juist in een sterk dalende markt. En u weet, normaal gesproken gaan de dalingen sneller dan de stijgingen op de beurs!

Margin

Bij het schrijven van opties bent u verplicht margin aan te houden. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Het schrijven van puts vereist margin.

Short Put

Short put

Visie

Zijwaartse beweging of stijging onderliggende waarde

Onderdelen

Geschreven put optie

Verstrijken looptijd

Positief

Maximale winst

Ontvangen optiepremie

Maximale verlies

Daling onderliggende waarde tot 0

Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van Binck vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?