• Vooruitblik

Vooruitblik najaar 2019

Meer achtergrond en verkenning van het economische landschap, leest u in onderstaande outlook van Stijn Ceelen.


De huidige stand van zaken op de beurs is niet eenvoudig te duiden. Enerzijds een afzwakkende economische groei en aan de andere kant een mondiaal ruim monetair beleid. Gevolg? Geld is bijna gratis, obligaties (en sparen) leveren ongeveer niets op met als resultaat dat geld richting aandelen gaat omdat men hoopt dat daarmee wel rendement te maken is.

Daarbij is er naast de afzwakkende economische groei ook nog het nodige aan de hand op het gebied van de geopolitiek. Hierbij is de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten het belangrijkste. En daar komt een - hoogst waarschijnlijk - harde Brexit bij, de oplopende spanningen in Hong Kong, het gesteggel tussen Iran en de Verenigde Staten en Iran en ook Argentinie heeft de wereld negatief verrast met een zeer forse daling van zowel de beurs als de nationale munt, de peso. Kortom, veel onzekere factoren voor beleggers. En als er een ding is waar beleggers niet van houden dan is dat onzekerheid. Tegelijkertijd lijken er geen alternatieven – als u op zoek bent naar rendement – anders dan de aandelen. TINA (There Is No Alternative) lijkt nog steeds te gelden.


DE AMERIKAANSE ECONOMIE NADER BESCHOUWD

De situatie vandaag gaat veel verder terug dan de recente oorlogsretoriek tussen China en de Verenigde Staten. Tijdens de financiële crisis werd de regering Bush gedwongen om haar overheidsfinanciën los te laten. Niet alleen om banken te redden, maar ook om de economie extra zuurstof te geven. Duidelijk zichtbaar in een oplopend overheidstekort dat Clinton juist had weggewerkt.

Barack Obama werd bij zijn intrede in de Oval Office geconfronteerd met een enorm overheidstekort. Een tekort dat hij tijdens zijn ambtstermijn van 8 jaar fors heeft teruggebracht.

In 2016 beloofde Donald Trump zijn achterban meermaals om de Amerikaanse economie sterker dan ooit tevoren te maken. Dankzij tal van belastingverlagingen voor Amerikaanse bedrijven is het begrotingstekort wel opgelopen. Dit is allemaal zichtbaar in onderstaande grafiek. 


Grafiek-TwinDeficit
Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis

Ook de bouw van zijn muur aan de Mexicaanse grens zou de Amerikaanse overheidsfinanciën geen goed doen. Bovendien consumeert de Amerikaanse economie meer dan ze produceert (de import ligt hoger dan de export) met een oplopend tekort op de handelsbalans als resultaat. 

Deze situatie met tekorten op handels- en budgettair vlak is enkel duurzaam bij een sterke economie en een sterke dollar. Het begrotingstekort wordt voornamelijk opgevuld door buitenlands kapitaal dat rijkelijk de Verenigde Staten binnen vloeide dankzij de relatieve kracht van de Amerikaanse munt en het feit dat Amerika de grootste economie van de wereld is.

Een te sterke dollar vergroot dan weer het handelstekort en verzwakt de economie. Een renteverlaging is dan de laatste reddingsboei om de economie extra zuurstof te geven, maar verhoogt ook weer het risico op kapitaalvlucht. Kapitaal dat juist nodig is om het Amerikaanse begrotingstekort te financieren.

U merkt onmiddellijk dat er een aantal versterkende en verzwakkende krachten aan het werk zijn:

  • De toevloed van buitenlands kapitaal ondersteunt de dollar en de economie, maar vergroot ook het tekort op de handelsbalans.
  • Het oplopende begrotingstekort verhoogt niet alleen schulden van de Amerikaanse overheid, maar ook haar rentelast. Die oplopende rentelast en het handelstekort wegen dan drukken op de economie.
  • Een zware verzwakking van de Amerikaanse economie zet de dollar onder druk, waardoor het buitenlandse kapitaal zich mogelijk verplaatst richting andere oorden.


U ziet het. Een kluwen aan verbanden die elkaar versterken of juist tenietdoen. Een ding is duidelijk: een dubbel tekort op overheid en handel (het zogenaamde twin deficit) lijken op lange termijn niet houdbaar. Vraag dat maar aan Ronald Reagan. In de jaren ’80 werd hij ook genoodzaakt om zijn defensie-uitgaven terug te dringen (in de Amerikaans-Russische wapenwedloop) en de export aan te zwengelen via een zwakkere dollar. Het doel was de handelsbalans terug in evenwicht brengen. Maar vergeet niet: de jaren ’80 waren 1 van de meest welvarende Amerikaanse aandelenperiodes met een gemiddeld rendement van 15%.

Grafiek-Gecumuleerd-rendement-AandelenUS
Bron: Morgan Stanley Capital International

Het rendement is weergegeven in USD. Als gevolg van valutaschommelingen kan het rendement in EUR hoger of lager uitvallen. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

AMERIKAANSE BURGER BELANGRIJK

Donald Trump moet balanceren op een dun koord zodat zijn belofte van een sterke economie nog steekhoudt met nieuwe presidentsverkiezingen in het verschiet. Hij heeft met andere woorden alle belang bij een handelsdeal met de Chinezen en verdere renteverlagingen om de economie niet te laten afglijden in een recessie. Een recessie die wel eens dieper zou kunnen snijden door de opgebouwde tekorten.

In dat opzicht was zijn tweet over het opvoeren van nieuwe invoertarieven niet echt gelukkig te noemen. Zo hoopte hij China extra onder druk te zetten om snel tot een akkoord te komen en de Amerikaanse centrale bank te wijzen op het belang van meerdere renteverlagingen. Bijzonder is dan wel weer dat hij op 13 augustus aankondigde dat hij de nieuwe importtarieven een aantal maanden uitstelt.

Deze handelsspanningen zijn zeker niet bevorderlijk voor de maakindustrie. De toenemende onzekerheid over een deal zou bedrijven wel eens kunnen aanzetten om hun productie sterk terug te schroeven. Zo bouwen ze de al opgebouwde voorraden af.

Grafiek-FederalReserveBankstLouis
Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis

Bovendien wordt de toevloed van Chinese producten niet gestopt. Enerzijds omdat Chinese bedrijven de prijs van producten (grotendeels) verlagen om de producten toch aantrekkelijk te houden. Anderzijds door het valutawapen te gebruiken. De Chinese munt is redelijk recent iets minder waard geworden ten opzichte van de dollar wat Chinese producten dus ook weer aantrekkelijker maakt.

Maar! Een verdere afkalving van het vertrouwen in de industriële sector zou ook wel eens de dienstensector kunnen besmetten. En dan? Dan wordt de kans op daadwerkelijke recessie groter wat op haar beurt het vertrouwen van gemiddelde Amerikaan gaat aantasten. Door deze vertrouwenscrisis zal de hele Amerikaanse economie wellicht een recessie inglijden. Weg buitenlands kapitaal. Dat begrotingstekort? Besparen en belasten! Nog meer druk op de economie … en weg 2de ambtstermijn.

OLIE OOK IN GEVAAR

En dan is er nog de olieprijs. Een lage olieprijs is uiteraard positief voor de gemiddelde consument. Door minder te moeten uitgeven aan benzine is er meer ruimte om te kopen. Een te lage olieprijs is dan weer niet goed voor de Amerikaanse oliesector omdat de hoge ontginningskosten de verliezen kan opstapelen. Samen met de landbouwsector – die het vandaag al moeilijk heeft – financiert de oliesector zich vooral via hoogrentende obligaties.

Onderstaande grafiek toont hoe de markt van hoogrentende obligaties wel heel sterk is aangezwollen. Het oplopen van hun rente verhoogt de financieringskosten met meer faillissementen tot gevolg. En om de neerwaartse spiraal helemaal compleet te maken tast dit de balans van de banken aan.


Grafiek-schuldgroei
Bron: Oaktree Capital Management

De huizenmarkt speelt ook nog altijd een belangrijke rol. Na de financiële crisis zijn de prijzen sterk gestegen. Een verslapping van de economie en een deuk in het vertrouwen van de gemiddelde consument zouden ook nu weer de huizenprijzen onder druk kunnen zetten, waardoor ook de waarde van het onderpand op de bankbalansen wordt aangetast.

Grafiek-FederalReserveBankstLouis-II

Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis

Kortom, genoeg factoren die in een negatief scenario allemaal kunnen bijdragen aan een mindere periode op de beurs. Echter, Trump wil herkozen worden. Als hij werkelijk de geschiedenisboeken wil ingaan als de beste president ooit, zal hij snel beseffen dat een handelsdeal de enige uitweg is om de Amerikaanse economie en de dollar te redden.

En dit lijkt ook het meest evenwichtige scenario. Wel is het zo dat de volgende president – Trump of niet – werk zal moeten maken van een evenwichtigere economie en een gezonder overheidshuishouden. Ondertussen zijn er wel een aantal indicatoren die uw aandacht verdienen.

  • Consumentenvertrouwen
  • Vertrouwen van de inkoopmanagers
  • Huizenprijzen
  • Rente op rommelobligaties
  • De wisselkoers USD/RMB (Chinese Yuan)
  • Bedrijfsvoorraden en industriële productie
  • Twitteraccount van Donald Trump (geen grap)

HOE NU VERDER

Zoals geschetst, veel factoren die bepalend zullen zijn voor het koersverloop de laatste maanden van het beleggingsjaar 2019. De hoofdrol wordt echter opgeëist door de handelsoorlog. Als daar structureel vooruitgang geboekt wordt, dan zal dit positief zijn voor aandelen. Als het echter (verder) escaleert zal dit druk zetten op de economische groei wereldwijd met als mogelijk gevolg druk op de aandelenkoersen.

Bijdrage van Stijn Ceelen,
Directeur BinckBank Belgie


Geraadpleegde bronnen voor dit artikel
Federal Reserve Bank of St. Louis, CNN Money, Morgan Stanley Capital International, Oaktree Capital Management (newsletter), Barclays, Bloomberg, Mastering the Market Cycle (H. Marks), The Alchemy of Finance (G. Soros).


De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Stijn Ceelen staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze column. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiele instrumenten waarvan u de risico's niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?