• Educatie

Beleggen voor Dummies

Een aantal leerpunten op een rij.

            DIT IS EEN RECLAME-UITING

Een effectenrekening heb je tegenwoordig met een paar muisklikken geopend. En als je dan geld overmaakt ben je klaar om te beginnen. Aandelen kopen is zo gepiept, maar iets kopen betekent niet gelijk dat je winst maakt. Net als bij sport heb je bij beleggen toewijding nodig én moet je tijd en geld investeren om uiteindelijk succes te kunnen oogsten, en je moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Een eenvoudige manier om je in beleggen te verdiepen is door een boek te lezen. Populair onder zowel beginnende als gevorderde beleggers is de evergreen Beleggen voor Dummies, geschreven door de auteur van dit artikel. Schrik niet, dit artikel wordt geen boekrecensie. Wel delen we graag een paar leerpunten met je.

Sport en beleggen

Sport en beleggen hebben dus best wat met elkaar gemeen. En er is nóg een parallel. Bij de opbouw en het onderhoud van een beleggingsportefeuille kan het zinvol zijn te denken als een coach; een voetbalcoach bijvoorbeeld. Een coach stuurt niet tien keepers en één aanvaller het veld in, maar zorgt voor een evenwichtig team.

Dat geldt bij beleggen ook. Dus houd cash op de bank en op het doel voor de financiële reddingen, zorg voor een achterhoede met, naar mijn mening, relatief veilige obligaties en maak een middenveld met aandelen, beleggingsfondsen en ETF’s (indexfondsen). In de voorhoede kun je eventueel turbo’s of opties voor extra rendement opstellen. Let wel op dat over het algemeen bij een hoger rendement een hoger risico hoort.

Verdeling over assetcategorieën

Vervolgens is het belangrijk na te denken hoe je je vermogen verdeelt over de beschikbare beleggingsproducten. Dat kan best een uitdaging zijn. Begrijpelijk, want het opbouwen en onderhouden van een portefeuille behoort voor de meeste beleggers niet tot hun dagelijks werk. Wat helpt: beperk je naast cash voor het gemak tot de hoofdcategorieën aandelen en obligaties.

Aansluitend kan de volgende vuistregel houvast bieden die vaak wordt gebruikt in de beleggingswereld: beleg je leeftijd in obligaties. Ben je 43, beleg dan 43% in obligaties. Houd je bijvoorbeeld 5% cash aan voor onverwachte uitgaven, dan blijft er 52% over om in aandelen te beleggen.

Voor de duidelijkheid, het betreft een vuistregel en de uitkomst is niet in beton in gegoten. Uiteraard hangt de uiteindelijke verdeling over de assetcategorieën van je persoonlijke risicoprofiel af.

Lifecycle beleggen

Wie de vuistregel echter toepast, verschuift het risico van de portefeuille met het verstrijken van de tijd van aandelen (hoger risico) naar obligaties (lager risico). In vaktermen wordt dit ook wel lifecycle beleggen genoemd. Je neemt steeds minder risico met je beleggingen naarmate je dichter bij je doeldatum komt waarop je over je vermogen wilt beschikken om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen. In de praktijk merk ik dat de vuistregel naast houvast, beleggers ook rust biedt. En juist rust komt het rendement, naar mijn mening, op lange termijn vaak ten goede.

Welke analysevorm gebruik je?

De grote lijnen voor een evenwichtig team en de spelregels zijn bekend, maar hoe selecteer je de juiste spelers? Met een breed middenveld bestaande uit beleggingsfondsen en ETF’s kun je eenvoudig slim spreiden. Echter, voordat je een individueel aandeel of obligatie koopt is het belangrijk een analyse te maken om je beslissing te rechtvaardigen. Hiervoor kun je gebruik maken van verschillende analysevormen. De bekendste zijn de fundamentele en technische analyse, kortweg vaak FA en TA genoemd. Deze twee stromingen staan grofweg tegenover elkaar.

Technische analyse draait om de vraag ‘wanneer moet ik kopen?’ en gaat over timing. Fundamentele analyse is het vergaren van kennis van en inzicht in bedrijfstakken en individuele bedrijven en geeft antwoord op de vraag ‘wat moet ik kopen?’. Deze laatste analysevorm is bij uitstek geschikt voor de achterhoede en het middenveld. Het meer vluchtige karakter van de voorhoede kan het beste ‘getackeld’ worden met TA.

Fundamentele analyse

Een selectie van fundamenteel goede aandelen vindt in stappen plaats, waarbij je de informatie filtert via een trechter. De eerste fase van het selectieproces betreft het niveau van de internationale en nationale economie, het macro-economische niveau. De belangrijkste vraag daarbij is: in welke regio of welke landen is het economisch zomer of winter? De ontwikkeling van het ‘bruto nationaal product’ (bnp) en de werkgelegenheid (werkloosheid) zijn twee variabelen om hierbij goed in de gaten te houden.

Het zwaartepunt van de analyse ligt bij de meso- en microfase. Voor wat betreft de mesofase: de groeivooruitzichten van een bedrijfstak worden sterk bepaald door de fase van de levenscyclus waarin de producten of diensten van de bedrijfstak zich bevinden. De meest relevante kwestie is dus te achterhalen in welke fase een bedrijf(-stak) zich bevindt.

Last, but not least: de microfase. Het is belangrijk winstcijfers van bedrijven te leren interpreteren en de financiële situatie van een onderneming te meten en te beoordelen. Voor aandelen en obligaties kan dat met financiële kengetallen zoals solvabiliteit (financiële gezondheid) en rentabiliteit (winstgevendheid). Naast deze ratio’s zijn er berekeningen te maken die informatie geven over de prijs en het rendement van een aandeel. Voor deze ratio’s worden boekhoudkundige gegevens en marktgegevens gebruikt. Om te bepalen of een aandeel koopwaardig is, kijk je vooral naar de winst per aandeel, de koers-winstverhouding en het dividendrendement.

Technische analyse

Technische analyse kent twee varianten: visuele en statistische technische analyse. Bij de visuele variant worden grafieken van historische koersen bestudeerd, bij de statistische toepassing worden berekeningen gemaakt op reeksen van historische koersen. In beide gevallen met als doel het meest waarschijnlijke koersverloop in kaart te brengen. Let wel op dat Technische analyse slechts een hulpmiddel is en natuurlijk geen 100% voorspellende waarde heeft.

Een van de belangrijkste taken is het in kaart brengen van de trend. Die kan dalend, stijgend of zijwaarts zijn. Dat kan door naar het verloop van de grafiek te kijken, of rekensommen te maken zoals het moving average. Naast het in kaart brengen van de trend en het bepalen van steun- en weerstandsniveaus, zijn technisch analisten altijd op zoek naar patronen die een verandering in het ritme van de markt suggereren. Zo’n trendbreuk kan interessant zijn om te bespelen met opties en turbo’s, oftewel de voorhoede.

Het belang van dividend bij aandelen

Een belangrijk onderdeel van je totaalrendement is dividend. Het is zinvol hier aandacht voor te hebben bij de selectie van je middenvelders.

Als een beursgenoteerd bedrijf nettowinst maakt, kan het ervoor kiezen (een gedeelte van) die nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo’n winstuitkering wordt dividend genoemd en vindt minimaal één keer per jaar plaats. Sommige ondernemingen keren elk halfjaar of elk kwartaal dividend uit.

Op lange termijn wordt totaalrendement van aandelen (binnen de portefeuille) voor een belangrijk deel – tussen de 30-45% – bepaald door het dividend (bron: Empirical Research Partners, Global Portfolio Strategy, June 2016). Cruciaal is daarbij naar mijn mening, het herbeleggen van dividend in de onderliggende aandelen. Het draait in ieder geval zeker niet alleen om koerswinst.

Overigens geldt hetzelfde voor couponrentes van obligaties. Ook deze geldstromen leveren op lange termijn een belangrijke bijdrage voor het totaalrendement. Het effect wordt versterkt als de couponrentes worden herbelegd.

Hoe nu verder?

Als coauteur van Beleggen voor Dummies werk ik, net als medeschrijver Peter Siks, voor BinckBank. Ons motto: bij BinckBank beleg je weliswaar online, maar onze dienstverlening is persoonlijk wanneer jij het wilt!

Met artikelen, klassikale presentaties en trainingen, video’s, webinars én het Binck Academy platform bieden we je de nodige ondersteuning. Educatie en inspiratie zijn daarbij twee speerpunten.

Of het nu gaat over het inrichten van de portefeuille, de uitleg van instrumenten, vermogensopbouw of trading. De Binck Academy is er voor beleggers op alle niveaus, zowel beginnend als ervaren. Nieuwsgierig wat onze Academy voor jou kan betekenen, log dan snel hier in. Ben je nog geen klant bij BinckBank, wil je meer leren over beleggen én heb je interesse in een rekening? Open die dan door hier te klikken.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?