• Thema

Beleggen voor je (klein)kind

Hoe eerder, hoe beter

            DIT IS EEN RECLAME-UITING

Als ouder of grootouder heb je het beste met je (klein)kind voor. Daarom wil je ze ook iets meegeven of financieel op weg helpen wanneer ze volwassen worden. Zo kan je bijdragen aan hun toekomstdromen. Nu sparen door de zeer lage rente bijna niets oplevert is beleggen een aantrekkelijk alternatief.

Beleggen vs. sparen

Het feit dat je als ouder of grootouder ervoor kiest om kort na de geboorte een begin te maken met een financiële start voor je nazaat kan op veel bijval rekenen. Zeker in het licht van een zich steeds verder terugtrekkende overheid, waarbij men steeds meer zelf moet financieren. Zo is de studiebeurs al omgezet van een gift naar een lening en moet er steeds meer eigen vermogen mee worden genomen wanneer men een huis wilt kopen. De keus voor een spaarrekening is weliswaar begrijpelijk maar is dit op de lange termijn de meest verstandige? Kijkend naar de lange termijn rendementen van beleggen versus sparen, wint beleggen. Bij lange termijn gaat het hier over een periode van 20 jaar of langer. Dit lijkt misschien lang maar dat is het niet. Ouders die een spaarrekening openen voor hun kind bij hun geboorte, doen dat ook niet met het idee om het geld uit te keren als hun spruit zijn of haar vijfde verjaardag viert.

Beleggen is risicovoller dan sparen. Er is altijd een kans dat het minder goed gaat dan gepland. Zo kan het rendement lager uitvallen dan verwacht. Ook kunt u met beleggen een deel van uw inleg verliezen. Het is zelfs mogelijk dat u uw gehele inleg verliest. Beleg daarom niet met geld dat u niet kunt missen. 

Hulp van de Belastingdienst

Ouders mogen hun kinderen ieder jaar een bepaald bedrag schenken. Voor 2018 is dit € 5.363 per kind. (Dit betekent per maand per kind € 446,91). Het bedrag dat aan de kleinkinderen geschonken mag worden is € 2.147 (€ 178,91 per maand). Hieronder de gegevens verkregen via de website van de Belastingdienst:

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in 2018? *

Schenking van € 25.731 die uw kinderen vrij mogen besteden:
Wilt u uw kinderen zelf laten beslissen wat zij met uw schenking doen? Schenk ze dan eenmalig maximaal € 25.731.

Schenking van € 100.800 voor het huis van uw kinderen:
Koopt uw zoon of dochter een huis? Of willen ze hun woning verbouwen? Dan mag u ze daarvoor maximaal € 100.800 belastingvrij geven. Tenminste, als uw zoon of dochter op het moment van uw gift tussen de 18 en 40 jaar is. Of hun partner. En schenken op de dag dat uw kind of de partner 40 wordt, mag ook nog.

Schenking van € 53.602 voor een dure studie van uw kinderen:
Heeft uw kind ambitie en wil het een dure studie doen? Dat kan soms aardig in de papieren lopen. Maar gelukkig mag u uw zoon of dochter fiscaal aantrekkelijk sponsoren. U mag voor een dure studie namelijk eenmalig € 53.602 schenken.

Bovenstaande gegevens zien er mooier uit dan dat het is. Want het lijkt erop dat de te betalen vermogensrendementsheffing van de ouders door het schenken wordt verlaagd. Helaas is dat niet in alle gevallen zo. Het spaargeld/vermogen van kinderen onder de 18 wordt opgeteld bij het vermogen van de ouders in box drie.

Waar het wel voor zorgt is een verlaging van de toekomstige erfbelasting. Kinderen betalen over de eerste € 20.371 van een erfenis namelijk geen erfbelasting. Bedragen boven deze vrijstelling worden tot € 123.248 belast met 10% en alles daarboven met 20%.

Relatie met de overledene:
U bent: Bedrag van vrijstelling erfbelasting in 2018:

Partner

€ 643.194

Kind of kleinkind

€ 20.371

Ouder

€ 48.242

Kind met een handicap

€ 61.106

Andere erfgenaam, bijvoorbeeld broer of zus

€ 2.147

Beleggen of sparen voor je kind: een verhelderend voorbeeld

Aan de hand van een - volledig hypothetisch - voorbeeld wil ik bovenstaande illustreren.

Chris (35 jaar en ingenieur) en Diana (29 en doktersassistente) zijn sinds kort trotse ouders van Mike. Ze hebben altijd rustig geleefd en zijn in staat om de maximale vrijstelling wat betreft schenken aan hun kind (€ 5.363) te benutten. Alleen weten ze nog niet of het verstandig is om te gaan sparen of om te gaan beleggen voor hun kind. De natuurlijke keus is sparen maar door de lage spaarrente willen ze ook de mogelijkheid ‘beleggen’ onderzoeken. Ze gaan uit van de volgende aannames:

  • Spaarrente is nu weliswaar laag maar voor de komende 21 jaar rekenen ze op een gemiddelde spaarrente van 2,5%.
  • Het rendement van beleggen in een wereldwijd gespreid aandelenmandje schatten ze in op 5%. Ze weten dat dit beneden het historisch gemiddelde is maar ze zijn voorzichtig ingesteld.
  • Ze willen optimaal gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. Per maand is er daardoor een bedrag beschikbaar van € 446,91.

Gedurende 21 jaar maandelijks € 447 op de spaarrekening storten en daar gemiddeld 2,5% rendement op maken, levert na belasting € 142.809 op. **

Beleggen levert bij 5% rendement na 21 jaar € 188.022 op. **

Het verschil van ruim € 45.000 was groter dan ze hadden gedacht en ze besluiten te kiezen voor beleggen.

NB 1:

Stel nu dat de looptijd niet op 21 jaar wordt gezet maar op 40 jaar. Hoe zien de bedragen er dan uit?

Sparen: 40 jaar lang maandelijks € 447 inleggen levert na belasting € 318.113 op. ***

Beleggen levert in diezelfde periode € 552.963 op.

NB 2:

De voorbeelden zijn gebaseerd op aannames en zijn ter illustratie opgenomen. Deze voorbeelden zijn niet representatief voor toekomstige resultaten of rendementen. De hier gehanteerde aannames zijn uiteraard discutabel. Wellicht is de spaarrente te pessimistisch geschat, wellicht is het rendement op aandelen te positief geschat.

Hoe nu verder?

Voor Chris en Diane is de keus voor beleggen snel gemaakt. Maar hoe moeten ze dit vorm geven? Gaan ze nu zelf aandelen uitkiezen en zo een portefeuille samenstellen? Of is het verstandig om voor een beleggingsfonds te kiezen waarin dat eigenlijk voor hen gedaan wordt? Of een ETF (Exchange Traded Fund dat een index volgt)? Of om het uit handen te geven aan een vermogensbeheerder die alles voor hen regelt?

Chris en Diana hebben zich samen verdiept in de mogelijkheden die er zijn. Ze hebben goed gekeken naar kosten, tijd die ze er zelf in moeten steken en gemak.

Ze besluiten het maandelijks beschikbare bedrag via een periodieke order (geen transactiekosten bij Binck Fundcoach) te beleggen in een wereldwijd gespreid aandelenindexvolger, een ETF. Ze weten dat ze met het kiezen voor één asset class (aandelen) voor wat meer risico kiezen dan bij een mixfonds dat in verschillende asset classes (bijvoorbeeld obligaties, deposito’s, onroerend goed) belegt. Maar gezien de lange tijd dat de belegging loopt, is dat een bewust genomen risico. Ook het feit dat het bedrag geleidelijk wordt opgebouwd spreekt hen aan.

Samenvattend

Vroeg beginnen met beleggen voor uw (klein)kind heeft zin. Want hoe langer de horizon is, hoe beter het “rendement-op-rendement-effect” werkt. Daarnaast helpt de fiscus de (groot)ouders ook nog een klein beetje. De mogelijke erfbelasting wordt verminderd door nu al optimaal gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling die geldt voor kinderen.

* Voor alle voorwaarden en extra uitleg klik hier.

** Wilt u dit bedrag narekenen ga dan naar deze website en vul de volgende gegevens. Startkapitaal bij aanvang: € 0. Periodieke inleg: € 447 per maand. Looptijd: 21 jaar. Verwacht jaarlijks rendement 2,50% / 5%. Belast in box 3: Ja, tarieven 2018. Heffingsvrij vermogen meenemen: ja, voor een persoon.

*** Wilt u dit bedrag narekenen ga dan naar deze website en vul de volgende gegevens. Startkapitaal bij aanvang: € 0. Periodieke inleg: € 447 per maand. Looptijd: 21 jaar. Verwacht jaarlijks rendement 5%. Belast in box 3: Ja, tarieven 2018. Heffingsvrij vermogen meenemen: ja, voor een persoon.

Ook starten met beleggen?

Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!

Disclaimer:

Hoewel wij onze uiterste best doen bij het samenstellen van deze informatie, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of (fiscaal) advies gebruikmaakt van deze informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Uw fiscale behandeling hangt ook af van uw individuele omstandigheden en is in de toekomst mogelijk aan wijzigingen onderhevig.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?