• Actualiteit

Brexit en uw beleggingen

Wat kunt u verwachten na 31 december?

De komende weken is het opnieuw spannend rondom de Brexit, die in principe op 1 januari 2021 een feit zal zijn. Hoe het vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie ook vorm zal krijgen – een harde Brexit of alsnog een akkoord – het overgrote deel van de BinckBank-klanten zal daar niets van merken.

Toch zetten we ter verduidelijking graag voor u nog een paar zaken op een rij.


1. Is BinckBank goed voorbereid op de Brexit? 

Reeds sinds de zomer van 2016, toen duidelijk werd dat een Brexit op komst was, hebben we goed gekeken en geïnventariseerd naar de mogelijke gevolgen voor onze organisatie en onze klanten. Mede ook door een goede samenwerking met de NVB en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn wij goed voorbereid op de Brexit. 


2. In hoeverre wordt BinckBank door een harde Brexit geraakt? 

Los van de economische gevolgen die de Brexit in Europa voor burgers en bedrijven kan hebben, wordt BinckBank als bank en organisatie niet getroffen door het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie en loopt de bank dus geen extra financieel risico. Als Nederlandse bank met een Nederlandse bankvergunning opereert BinckBank in Nederland volledig onder het Nederlandse toezicht en de Nederlandse wet- en regelgeving. De Brexit verandert daar niets aan.  


3. Wijzigt er iets in de bescherming van mijn tegoeden en effecten?

Omdat wij een Nederlandse onderneming met Nederlandse bankvergunning zijn blijven uw belegde vermogen en andere tegoeden op uw beleggingsrekening ook bij een harde Brexit voor u onbeperkt en te allen tijde beschikbaar en verhandelbaar. Omdat nog steeds en onder grote tijdsdruk wordt onderhandeld over de voorwaarden van de Brexit is echter niet uit te sluiten dat rond een beperkt aantal 'Britse’ effecten tijdelijk sprake kan zijn van verstoringen met betrekking tot de snelle verhandelbaarheid (zie ook punt 4 en 5).  

Verder blijft u net als nu met uw belegde vermogen en andere tegoeden onder de Wet Giraal Effectenverkeer (WGe) en het Nederlandse Depositogarantiestelsel (DGS) vallen. Uiteraard blijft u wel – net als altijd – koersrisico op uw portefeuille lopen, waardoor een positieve of negatieve reactie van de financiële markten op de Brexit-onderhandelingen invloed op de waarde van uw effectenbezit kan hebben. 


4. Wat betekent de Brexit voor de verhandelbaarheid van mijn portefeuille? 

Hoewel de finale afspraken nog op zich wachten is wel al duidelijk dat voor het overgrote deel van de effecten die u via BinckBank kunt verhandelen er helemaal niets verandert, aangezien deze via Euronext of andere niet Britse beurzen worden verhandeld. Maar ook het verhandelen van de grotere op de Londense beurs genoteerde aandelen zal hiervan geen hinder ondervinden.  


5. Maar er zijn wel uitzonderingen? 

Wel kan bij een harde Brexit de verhandelbaarheid van sommige Britse effecten - tijdelijk - worden verstoord of belemmerd. Het gaat daarbij met name om een klein deel van de via ons platform beschikbare beleggingsfondsen en gestructureerde producten die direct vanuit het Verenigd Koninkrijk worden aangeboden. Mocht u dergelijke effecten bezitten en u heeft hierover vragen dan kunt u hierover eventueel contact met ons opnemen. 


6. Ik beleg bij een broker die problemen voorziet als gevolg van de Brexit. Kan ik eenvoudig naar BinckBank overstappen? 

Sommige in Nederland actieve brokers en andere beleggingsinstellingen opereren inderdaad vanuit Groot-Brittannië en/of met gebruik van Britse licenties, waardoor beleggers mogelijk tegen handelsbeperkingen en andere administratieve belemmeringen oplopen indien op 1 januari 2021 sprake zal zijn van een (harde) Brexit.  

Wanneer u dit wilt voorkomen, bent u uiteraard van harte welkom bij BinckBank. Via www.binck.nl opent u eenvoudig een rekening! Voor vragen kunt u ons bereiken via info@binck.nl of 0800 235 24 62 (gratis).  


Brexit: 31 december nadert snel 

Net als u hebben wij uiteraard geen zicht hoe een eventuele Brexit-deal er precies uit gaat zien en wat exact de consequenties voor de financiële sector bij een harde Brexit zullen zijn. Waarschijnlijk blijft veel hierover tot het allerlaatst onzeker en is het niet uitgesloten dat de onderhandelingsklok zelfs even wordt ‘stilgezet’ en de Brexit effectief een aantal weken wordt opgeschoven. 

Een en ander betekent dat wij ook met dit in ogenschouw nog steeds verwachten dat de Brexit voor het overgrote deel van onze Nederlandse beleggers geen gevolgen zal hebben. Maar volledig uitsluiten kunnen wij dat door alle onzekerheid en de voortdurende onderhandelingen helaas nooit.  

Bij BinckBank volgen we het onderwerp de komende weken daarom uiteraard op de voet en zullen we u direct informeren indien we aanvullende informatie hebben met betrekking tot bovenstaande punten. 

Voor meer specifieke vragen over Britse posities in uw portefeuille kunt u indien gewenst contact opnemen met onze Klantenservice & Orderdesk via klantenservice@binck.nl.


Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?