• Actualiteit

De top-10 aangiftetips van FiscAlert

Marcel Piket

U heeft nog tot 8 mei om uw belastingaangifte doen over 2020. Daarom geeft Marcel Piket, hoofdredacteur van FiscAlert, 10 slimme en praktische aangiftetips, waarmee u (hopelijk) veel kunt besparen en geen geld laat liggen bij de Belastingdienst. Hopelijk kunnen we daarmee uw aangifte wat makkelijker én toch nog iets leuker maken.


1. Doe vooral aangifte

Doe vooral aangifte, ook als u geen uitnodiging heeft gekregen! Wie geen aangifte inkomstenbelasting doet, loopt het risico een belastingteruggaaf mis te lopen (of bij een naheffing belastingrente te moeten betalen). Vul dus altijd (als proef) de aangifte in. Maak daarbij gebruik van de online aangifte door in te loggen op Mijn Belastingdienst.

Heeft u een aangiftebrief ontvangen, dan moet u vóór 8 mei uw aangifte hebben ingediend of uitstel hebben gevraagd. (Voor uitstel, bel 0800-0543 of vraag online uitstel aan via Mijn Belastingdienst).


2. Doe samen aangifte

Fiscaal partners kunnen altijd het beste samen aangifte doen. Dit is nooit (!) nadelig en kan behoorlijk voordelig uitpakken, omdat u zo de meest gunstige verdeling van aftrekposten, vermogen en dividenden van de eigen BV handig kunt vaststellen. U doet samen aangifte door in de online aangifte onder ‘Partner’ de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ met ‘ja’ te beantwoorden.


3. Controleer…

De vóóraf ingevulde aangifte is een handige service, maar controleer zelf ook alles goed. Wat vooraf is ingevuld, is niet per se juist. U zult waar nodig dus zelf moeten corrigeren.

Bovendien is wat vooraf ingevuld, ook niet altijd helemaal compleet. Of op de juiste plek ingevuld. Dat kan geld schelen en de Belastingdienst wast haar handen in onschuld: fouten dient u zelf te herstellen, ontbrekende gegevens moet u zelf aanvullen.

Een paar voorbeelden uit de praktijk:

  • de ontslaguitkering/transitievergoeding staat soms onder ‘Inkomsten uit loondienst’; dat moet onder ‘Pensioen en andere uitkeringen’
  • de uitkering van het UWV wegens betalingsonmacht van de werkgever staat soms onder ‘Pensioen en andere uitkeringen’; dat moet onder ‘Inkomsten uit loondienst’
  • de bij de woning horende garage staat soms apart vermeld, maar u moet de WOZ-waarde optellen bij die van de woning en beide samen als 'eigen woning' aangeven
  • de Belastingdienst adviseert de vooraf ingevulde gegevens in verband met coronamaatregelen extra goed te controleren (zie ook deze pagina van de Belastingdienst)

4. … en vul aan

Niet alles wordt vooraf ingevuld. Vul de aangifte zelf aan. Denk daarbij aan aftrekposten, zoals niet vergoede reiskosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, partneralimentatie, giften, zorgkosten, studiekosten, betaalde rente op de familiebanklening voor de eigen woning, enzovoorts. Vermeld ook de bankrekeningen van minderjarige kinderen, uw buitenlands vermogen, aan familieleden uitgeleende bedragen, ontvangen papieren schuldigerkenningen en bitcoins. En vergeet niet door uzelf geleende bedragen en schuldig erkende bedragen op te voeren bij uw schulden.

Als huizenbezitter kunt u vaak méér aftrekken dan alleen de hypotheekrente. En ook veel niet vergoede zorgkosten zijn aftrekbaar. Wilt u weten wat u kunt aftrekken? Op FiscAlert.nl vindt u onder downloads de ‘Checklist aftrekbare kosten eigen woning’ en het memorandum ‘Zorgkosten: wat kunt u nog aftrekken’. Handig!


5. Jongeren: vraag belasting terug

Jongeren (ook minderjarigen) met een bijbaantje of een stagevergoeding waarover loonheffing is ingehouden, doen er goed aan om te checken of ze geld (terug) kunnen krijgen van de Belastingdienst. Zij hebben recht op een belastingteruggaaf om de simpele reden dat ze in aanmerking komen voor heffingskorting. Een belastingteruggaaf is overigens alleen mogelijk als er belasting op het inkomen is ingehouden.

In 2021 is het nog mogelijk aangifte te doen over de jaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020!


6. Verdeel slim

Fiscaal partners mogen zelf bepalen hoe ze onderling aftrekposten, vermogen en dividenden van de eigen BV in hun aangifte verdelen. Dat is handig, want door dat slim te doen valt behoorlijk wat belasting te besparen. In de online aangifte ziet u onder ‘Verdelen’ welke posten in uw situatie verdeeld mogen worden. Mocht u rustig elke stap willen doorlopen, dan kunt hier ons uitgebreide ‘Stappenplan Slim Verdelen’ bekijken.


7. Box 3: pas op!

Heeft u méér vermogen dan de vrijstelling? Voorkom dat u te veel belasting betaalt! Sinds 2017 gelden namelijk nieuwe regels voor box 3. Voor de bepaling van het fictief rendement geldt niet meer het vaste percentage van 4%, maar zijn er drie schijven met voor elke schijf een ander rendementspercentage. De schijven gelden per persoon. Geeft u al het box 3-vermogen op bij één partner, dan valt maximaal ‘slechts’ € 72.797 in de eerste schijf. Verdeelt u het box 3-vermogen echter, dan kunnen u èn uw partner beiden de eerste schijf gebruiken. Bij een optimale verdeling hebben u en uw fiscaal partner in de eerste schijf ruimte tot € 145.594. Let hier dus op als u aangifte doet!

Met name bij belaste vermogens lager dan € 145.594 is een 50/50-verdeling niet altijd optimaal. Probeer dit: deel bedragen tot en met € 72.797 toe aan de minstverdienende en het eventuele restant aan de meestverdienende. Zo worden heffingskortingen beter benut en gaat de verschuldigde belasting omlaag.


8. Ouderenkorting: AOW'ers pas op!

AOW’ers met niet meer dan € 37.372 eigen verzamelinkomen hebben in 2020 recht op € 1.622 ouderenkorting. Bij hogere inkomens wordt de ouderenkorting afgebouwd (nihil vanaf € 48.185 verzamelinkomen). Wie alleen AOW heeft (en een klein pensioen), kan de ouderenkorting niet (volledig) benutten. Door als meestverdienende partner meer vermogen aan die partner toe te delen, daalt de gezamenlijk verschuldigde belasting. Langs deze weg kan heel veel belasting worden bespaard!

Meer informatie vindt u in het ‘Stappenplan Slim Verdelen’.


9. Benut de toeslagen

Gemiddeld laat een huishouden méér dan € 1.000 liggen aan zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. De inkomensgrenzen waarbij u toeslag kunt krijgen, worden jaarlijks bijgesteld. Check daarom of u er recht op heeft. Is dat het geval, maar heeft u over 2020 nog geen voorschotbeschikking ontvangen? Dien de aanvraag dan vóór 1 september 2021 in. De kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Regel deze toeslag dus zo snel mogelijk.

Iedereen van 18 jaar of ouder kan recht hebben op toeslagen, ook studenten! Ga naar www.toeslagen.nl om te zien waar u recht op heeft!


10. Aftrekpost vergeten?

Heeft u uw aangifte al ingezonden en ontdekt u nu pas — bijvoorbeeld door wat we hier schrijven — dat u een fout heeft gemaakt of een aftrekpost bent vergeten? Dat is geen ramp. U kunt uw aangifte over 2020 eenvoudig corrigeren door opnieuw aangifte te doen. In de online aangifte via Mijn Belastingdienst kan dat door opnieuw in te loggen en vervolgens te kiezen voor ‘Inkomstenbelasting > Belastingjaar 2020 > Mijn aangifte inkomstenbelasting wijzigen’. Wijzig in het aangifteprogramma de gegevens en verstuur de aangifte opnieuw. Zelfs de aangifte over 2016, 2017, 2018 en 2019 kunt u nog indienen of corrigeren door (opnieuw) aangifte te doen. Dat geldt niet alleen voor vergeten aftrekposten, maar ook voor bijvoorbeeld vergeten heffingskortingen. Zie wel hieronder de Let Op.

De in de aangifte gekozen verdeling tussen fiscaal partners kunt u alleen aanpassen zolang de bezwaartermijn van de aanslag van één van beide partners nog niet is verstreken of als één van beide partners geen aangifte heeft gedaan.


Uw aangifte

10 tips dus om u op weg te helpen bij uw aangifte. Op de website van FiscAlert vindt u nog meer tips voor uw belastingaangifte én andere geldzaken. Wel willen we u er op wijzen dat uw belastingaangifte altijd afhankelijk is van uw persoonlijke situatie, en dat regels rondom uw belastingaangifte in de toekomst kunnen veranderen. Kijk daarom ook op de website van de Belastingdienst of vraag advies van een belastingadviseur. Tot slot willen wij u meegeven dat wij bij BinckBank geen belastingadvies geven, enkel tips om mogelijk belasting te besparen.


Disclaimer

BinckBank verstrekt geen fiscaal advies. Uw fiscale behandeling hangt mogelijk ook af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor meer informatie over uw fiscale situatie adviseren wij u contact op te nemen met een fiscaal adviseur.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?