• Analyse

Een blik op de beurs met de AEX op 600

De Nederlandse particuliere belegger in beeld

Met het (alweer) - intraday - slechten van de 600-punten grens heeft de AEX index vandaag niet alleen een nieuwe jaartop bereikt, het betekende tevens het hoogste niveau van de beursgraadmeter sinds het uitbreken van de financiële crisis ruim tien jaar geleden.

De mijlpaal voor de Amsterdamse beurs is daarmee ook een goede aanleiding eens wat dieper te kijken naar de Nederlandse particuliere belegger. Hoeveel zijn het er? Waarin beleggen ze vooral? En welke trends zijn zichtbaar in beleggersland?

In dit document proberen we een beeld te schetsen van beleggend Nederland. Daarnaast kijken we wat dieper naar de portefeuilles van beleggende klanten van BinckBank. Aangezien ongeveer één op de vijf Nederlandse particuliere beleggers daar een rekening heeft geeft dit een redelijk beeld hoe de doorsnee belegger zijn vermogen via de beurs investeert.

Een echt hoogtepunt?

Het slechten van de psychologisch 600 puntengrens betekent geen absoluut hoogtepunt voor de AEX. Ten tijde van de internethype werd op 4 september 2000 een hoogste slotstand van 701,56 genoteerd.

Met name in 2008, het jaar dat de financiële crisis uitbrak, kreeg de beurs harde klappen en halveerde de beursgraadmeter dat jaar met meer dan 50 procent van 515 tot 245 punten. In de tien jaar daarna volgde een herstel en groei van de AEX met bijna 150%. Absolute dieptepunt intraday was 194,99 op 9 maart 2009.

Niveau's AEX

Bron: Euronext, 13 november 2019.

Overigens wordt voor het ‘echte’ rendement van beleggingen in de AEX ook vaak naar de zogenaamde herbeleggingsindex gekeken, waarbij uitgekeerde dividenden direct worden geherinvesteerd.

In tegenstelling tot de officiële AEX noteert deze herbeleggingsindex eind 2019 ruimschoots boven het niveau van 2000.

Aantal beleggende huishoudens

Het aantal beleggende huishoudens in Nederland groeit al een aantal jaren stap voor stap. Volgens de meest recente cijfers van Kantar/TNS telde ons land begin dit jaar zo’n 1,5 miljoen beleggende huishoudens.

Dat zijn er duidelijk minder dan de meer dan 6 miljoen Nederlandse gezinnen die sparen op een spaarrekening of deposito. Veel beleggers zijn overigens ook spaarders.

Aantal beleggende huishoudens (ultimo jaar)

Bron: BinckBank/KantarTNS.

Het aantal van 1,5 miljoen beleggende huishoudens ligt overigens nog altijd flink lager dan de piek van begin deze eeuw, toen tijdens de piek van de zogenaamde internethype op een gegeven moment zo’n twee miljoen huishoudens belegden.

Door de daling van de beurzen naar 2000 en de financiële crisis halveerde dit aantal bijna, om enkele jaren geleden weer de weg omhoog in te slaan.

Vermogen Nederlandse huishoudens (mld euro)

Bron: CBS.

Oorzaken toename

Voor de groei van het aantal beleggers in de afgelopen jaren zijn een aantal mogelijke verklaringen te geven. Welk effect daarbij het grootst is blijkt niet uit de cijfers.

 1. Stijgende beurzen

  Wanneer beurzen gedurende langere tijd een opgaande lijn laten zien trekt dit ook nieuwe beleggers aan. Een effect dat ook duidelijk zichtbaar was rond de eeuwwisseling toen beurskoersen hard opliepen en het aantal beleggende huishoudens een record bereikte. Ook nu is al enige tijd sprake van een opgaande trend. Zo steeg de AEX sinds begin 2016 met 40 procent en ging de S&P500, de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeter, in dezelfde periode zelfs met 50 procent omhoog.

 2. Lage rente

  Nederland telt veel meer spaarders dan beleggers. Veel spaarders kiezen niet voor beleggen omdat ze er te weinig kennis of tijd voor denken te hebben of geen risico willen lopen met hun geld. Door de zeer hard en soms tot het nulpunt gedaalde rente maken jaarlijks alsnog enkele tienduizenden spaarders (deels) de overstap naar beleggen. De komende jaren kan dit effect nog verder doorzetten nu veel economen verwachten dat de rente mogelijk nog vele jaren extreem laag blijft en een aantal banken recent zelfs is gestart met het berekenen van negatieve rente.

 3. Terugtredende overheid

  Een steeds grotere groep Nederlanders is zich bewust dat zij door een terugtredende overheid steeds meer zelf verantwoordelijk is geworden om vermogen of een financiële reserve voor later op te bouwen.

  Onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd, minder gunstige fiscale pensioenregels, strengere hypotheekregels en veranderingen op de arbeidsmarkt (groei flexwerk en zzp-ers waarvan groot deel niet automatisch pensioen opbouwt).

 4. Automatisering/robobeleggen

  Door de opkomst van gespreide beleggingsfondsen en – recenter – vooral ook de ETF is het voor beleggers veel eenvoudiger – en regelmatig ook voordeliger – geworden om gespreid te beleggen zonder dat dagelijks de beurs hoeft te worden gevolgd. Daarnaast heeft de afgelopen jaren het geautomatiseerd beleggen een vlucht genomen (in korte tijd volgens Kantar/TNS zo’n half miljoen Nederlanders) waarbij geld dat naar een beleggingsrekening wordt overgeboekt automatisch wordt belegd op basis van persoonlijke gegevens als leeftijd plus vooraf aangegeven voorkeuren als tijdshorizon en risicobereidheid.

 5. Groei economie

  Ook de al enkele jaren goed draaiende economie zorgt ervoor dat meer Nederlandse huishoudens meer inkomsten hebben en ook meer kunnen besteden. Ook zijn er door de zeer lage werkloosheid meer Nederlanders dan ooit die werken en zo een inkomen hebben.

  Naast consumentenbestedingen als de aankoop van luxe artikelen of vakanties is er ook de mogelijkheid meer geld opzij te zetten om schulden af te lossen, te sparen of te beleggen en groeit daardoor het gemiddelde vrij beschikbare vermogen van gezinnen.

Drie typen beleggers

Niet iedere belegger belegt met hetzelfde doel of dezelfde bedragen. Sommige beleggers zijn dagelijks op zoek naar kansen op de beurs en anderen willen juist heel rustig stap voor stap vermogen opbouwen.

Grofweg zijn drie categorieën beleggers te onderscheiden.

 1. De zelfbelegger

  Dit is met een kleine zestig procent nog altijd veruit de grootste groep. Zelfbeleggers maken zelf hun keuzes op de beurs en stellen zelf hun portefeuille samen. Sommigen handelen daarbij zeer actief, maar anderen (de zogenaamde buy and hold-beleggers) bouwen zo vermogen op in de grotere AEX-fondsen en andere onderliggende waarden

 2. Persoonlijk vermogensbeheer

  Hier is sprake van persoonlijk beheer van de effectenportefeuille door een bank of andere vermogensbeheerder. Doorgaans gaat het om grotere vermogens van een ton of meer. Een grens die de laatste jaren door meerdere partijen is overigens is opgetrokken vanwege oplopende kosten en concurrentie van de hieronder volgende derde categorie.

 3. Online vermogensbeheer

  De laatste jaren kiezen veel beleggers voor geautomatiseerd vermogensbeheer, waarbij het geld dat zij willen beleggen automatisch volgens hun persoonlijke voorkeuren wordt geïnvesteerd. Zo kan vooraf worden aangegeven wat het einddoel is, welke tijdshorizon men wenst en hoeveel risico de belegger wenst te lopen.

Drie hoofdtypen belegger

Bron: CBS.

Hoeveel wordt belegd?

Beleggers die hun vermogen via persoonlijk vermogensbeheer investeren beschikken over grotere belegde vermogens dan de groep zelfbeleggers.

Regelmatig hebben Nederlanders die grotere vermogens onder beheer hebben ook een zelf beleggen-rekening, waarbij ze zelf – en vaak met kleinere bedragen – in individuele effecten handelen.

Hoe groot het totaal belegde vermogen van Nederlandse particuliere beleggers is valt echter moeilijk vast te stellen en data van het CBS hierover is iets gedateerd. Meest recente data (uit 2017) geeft aan dat huishoudens circa 130 miljard aan beleggingen zouden bezitten. Hierbij is geen rekening gehouden met ondernemersvermogen en beleggingen in bedrijfspensioenfondsen.

Uit een enquête onder beleggers (BinckBank/KantarTNS) blijkt dat bij persoonlijk vermogensbeheer sprake is van de grootste gemiddelde effectenportefeuille.

Gemiddeld belegd vermogen

Wie is de belegger?

Particuliere beleggers zijn over het algemeen nog steeds veel vaker man dan vrouw, althans wanneer wordt gekeken op wiens naam de beleggingsrekening staat. Bij BinckBank is het aantal mannelijke rekeninghouders daarbij ongeveer drie keer zo groot als het aantal vrouwen.

Man/vrouw verdeling

Beleggers zijn doorgaans ook 50 jaar of ouder, al daalt de gemiddelde leeftijd wel. Bij BinckBank ligt de gemiddelde leeftijd van beleggende klanten op 51 jaar, maar bij nieuwe klanten die zich in 2019 aanmeldden was dit duidelijk lager, namelijk 41 jaar.

Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat meer jongere beleggers (waaronder ook zzp-ers en studenten) ervoor kiezen nu vermogen voor later op te bouwen wanneer ze zelf voor extra pensioen of de aflossing van hun schulden moeten regelen.

Gemiddelde leeftijd beleggers

Bron: Klanten BinckBank.

Verdeling beleggingen

Nederlandse beleggers die zelf actief handelen en zelf hun portefeuille samenstellen zijn sinds jaar en dag vooral gek op Nederlandse aandelen.

Van al het vermogen dat deze groep in effecten heeft geïnvesteerd was in november 2019 liefst 47 procent in Nederlandse aandelen belegd.

Verdeling gemiddelde portefeuille zelfbeleggers

Bron: BinckBank, november 2019

Daarnaast vormen ook beleggingen in Amerikaanse en Europese aandelen een belangrijk onderdeel van de gemiddelde beleggingsportefeuille.

De laatste jaren is vooral ook het aandeel van ETF’s duidelijk gegroeid en wordt inmiddels van elke 7 euro 1 euro in deze indexvolgers belegd. Beleggingsfondsen en obligaties komen daarna.

Populaire aandelen

BinckBank bekijkt jaarlijks vlak voor de jaarwisseling welke aandelen en andere effecten het populairst zijn bij particuliere zelfbeleggers. Sinds jaar en dag staat daarbij Shell op kop, met ING al geruime tijd als goede tweede.

Hieronder de top-10 van meest populaire aandelen (op basis van aantal klanten dat stukken van deze bedrijven medio november 2019 in portefeuille had):

Nederland:

 1. Shell
 2. ING
 3. KPN
 4. AEGON
 5. BAM
 6. Ahold Delhaize
 7. Pharming
 8. Arcelor Mittal
 9. PostNL
 10. Unilever

Omdat Nederlandse beleggers vooral in Nederlandse aandelen beleggen volgen Amerikaanse en Europe bedrijven in deze ranglijst op passende afstand. Hieronder twee keer een top-5.

Verenigde Staten:

 1. Apple
 2. Microsoft
 3. Alphabet
 4. Amazon
 5. General Electric

Europa:

 1. Ageas
 2. Air France-KLM
 3. Nokia
 4. Fagron
 5. Bayer

Populaire fondsen

Steeds meer beleggers beleggen ook (een deel van) hun vermogen in beleggingsfondsen en ETF’s. Bij vermogensbeheer kiest de belegger daarbij niet zelf maar wordt belegd op basis van zijn of haar profiel/voorkeuren.

De afgelopen jaren zijn de ETF’s bij BinckBank de beleggingsfondsen gepasseerd als het gaat om totaal belegd vermogen. Bij de grote groep zelf beleggers die de fondsen en ETF’s zelf selecteert zijn de volgende beleggingsfondsen en ETF’s favoriet (aantal portefeuilles in november 2019):

ETF's:

 1. VanEck Vectors AEX
 2. VanEck Vectors Global Equal Weight
 3. iShares Core MSCI World
 4. Vanguard S&P 500
 5. VanEck Global Real Estate

Beleggingsfondsen:

 1. Skagen Global
 2. Kempen Global High Dividend Fund
 3. ASN Duurzaam Aandelenfonds
 4. BNP Paribas Obam
 5. Kempen Orange Fund

Ook duurzame fondsen en speciale groenfondsen met belastingvoordeel van partijen als Triodos en ASN zijn de laatste jaren populairder geworden, maar staan nog niet bovenaan de ranking.

Verwachtingen einde jaar

Zoals altijd buitelen beurskenners bij een beurshoogtepunt over elkaar heen met de vraag of de financiële markten nog verder zullen stijgen ofwel dat een correctie aanstaande is. BinckBank doet zelf niet aan prognoses, maar peilt wel elke maand bij beleggende klanten hoe ze naar het beurssentiment kijken, welke aandelen ze aantrekkelijk vinden en wat de AEX de komende maanden kan gaan doen.

Begin november bleek dat het vertrouwen ten opzichte van oktober met een vol punt is gestegen tot +4,2 (op een schaal van -10 tot +10). Het vertrouwen is daarmee duidelijk positief, maar nog niet terug op het niveau van begin 2019.

Vertrouwen beleggers 2017-2019:

Vertrouwen beleggers 2017-2019

Gevraagd naar hun verwachting voor de AEX in de komende maanden denken BinckBank-beleggers gemiddeld gezien dat de AEX nog een kleine procent verder kan stijgen. Daarbij worden op dit moment ING, Galapagos en Shell als favoriete aandelen binnen de AEX bestempeld. Wanneer naar sectoren wordt gekeken zien BinckBank-beleggers tech-aandelen op dit moment als het meest aantrekkelijk.

Favoriete aandelen

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?