• Fonds in beeld

Fonds in beeld: Robeco Financial Institutions Bonds

Het Robeco Financial Institutions Bonds fonds belegt voornamelijk in obligaties die zijn uitgegeven door financiële instellingen en richt zich over het algemeen op uitgevers met een hogere rating. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Door deze fondsklasse wordt de duration (rentegevoeligheid) van de portefeuille afgedekt naar bijna nul. BinckBank wilde meer weten over dit obligatiefonds en ging in gesprek met fondsmanager Jan Willem de Moor.

Wie is Jan Willem de Moor eigenlijk?

Ik ben fondsmanager van het Financial Institutions Bonds Fund en sinds 1993 werkzaam in de financiële industrie. In mijn eerste jaren hield ik mij bezig met het bevragen van ondernemingen over hun ESG-beleid. Mijn toenmalige werkgever was de fondsmanager van het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Alle beleggingen moesten voldoen aan strikte ESG criteria. Na een paar jaar kreeg ik verantwoordelijkheid voor aandelenportefeuilles, waarbij ik me specialiseerde in het beleggen in aandelen van banken en verzekeraars.

Toen ik in 2005 startte bij Robeco werd ik van aandelenbelegger een obligatiebelegger, maar nog steeds met een focus op banken en verzekeraars. Ik ben sinds de start in 2011 verbonden aan het fonds.

Naast mijn werk besteed ik mijn tijd vooral aan mijn vier kinderen, koken en af en toe vakantie vieren. Een keer per week zit ik op de spinningfiets om fit te blijven. Tijd voor boeken is er meestal niet, behalve tijdens vakanties. Ik lees dan vooral fictie, maar Michael Lewis lees ik ook graag. The Big Short en Flash Boys lezen als een spannende roman en geven tegelijkertijd nieuwe inzichten.

Wat zijn de beleggingsstrategie en doelstellingen van het fonds?

Het fonds belegt in achtergestelde obligaties van banken en verzekeraars, momenteel vooral Europese banken en verzekeraars. Met name de bankensector is de afgelopen jaren veel stabieler geworden, met grotere kapitaalbuffers, meer focus op de kernactiviteiten en minder afhankelijkheid van korte termijn financiering. De lage rente helpt de winstgevendheid van banken en verzekeraars niet, maar toch is de winstgevendheid in de afgelopen jaren redelijk op peil gebleven.

Bovendien zijn wij als obligatiebeleggers minder afhankelijk van de kwartaalcijfers van banken. Doordat we in achtergestelde obligaties beleggen is het rendement hoger dan op gewone obligatiefondsen, wat belangrijk is nu rentes zo laag zijn.

Uiteraard brengt dit soort obligaties ook extra risico’s met zich mee. We hebben in ons Credit team vier analisten die zich alleen maar bezig houden met het beoordelen van de kredietkwaliteit van banken en verzekeraars. Bovendien zorgen we ervoor dat we veel spreiding aanbrengen in de portefeuille en dat we niet teveel beleggen in de meest achtergestelde obligaties.

Welke historie heeft het fonds?

Het beleggingsbeleid van het fonds is sinds de start in 2011 min of meer ongewijzigd. We hechten grote waarde aan diversificatie en hebben meer dan 100 individuele obligaties in de portefeuille, uitgegeven door ongeveer 70 verschillende banken en verzekeraars. Het grootste gedeelte van het fonds is belegd in obligaties met een investment grade-rating.

Ongeveer 35% van het fonds is belegd in obligaties uitgegeven door verzekeraars, het fonds is dus niet alleen een bankenfonds. We beleggen ook in CoCo’s (Contingent Convertibles), de meest achtergestelde vorm van bankobligaties. Maar ook hier beperken we ons tot een maximum van 20%. Diversificatie en grondige analyse van de banken en verzekeraars waarin we beleggen zijn de kernwoorden in ons beleggingsbeleid. Dankzij dit beleid hebben we alle ongelukken in de afgelopen jaren, zoals Espirito Santo, Banco Popular, Monte dei Paschi, weten te vermijden.

Wat is het risicoprofiel van het fonds?

Het risico is 3 op de 7-puntsschaal van de risico indicator waarop alle fondsen die aan Retail beleggers in Nederland wordt aangeboden moeten rapporteren. De indicator is gebaseerd op de beweeglijkheid van de koers van het Fonds in de afgelopen vijf jaar. De beweeglijkheid wil zeggen in hoeverre de koers omhoog en omlaag is gegaan. Deze score van 3 komt overeen met vergelijkbare fondsen die in obligaties beleggen.

Wat is het dividendbeleid van het fonds?

Middels verschillende share classes valt er te kiezen voor dividend uitkerend (per maand of kwartaal) of herbelegd. Bij BinckBank zijn de volgende beschikbaar:

Wat was een succesvolle investering, en wat een minder succesvolle?

Succes zit voor obligatiebeleggers vaak in het feit dat we obligaties die onderuit gaan niet in portefeuille hebben. De geplaagde Italiaanse bank Monte dei Paschi gaf in juli van dit jaar nog een obligatie uit met een coupon van 10.5%. We hebben de verleiding weerstaan en zagen de obligatie in één maand met 15% dalen.

Maar het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. In juni vorig jaar deden we wel mee met de uitgifte van een vergelijkbare obligatie van Caixa Geral, één van de Portugese banken. We denken dat deze bank al wel op de goede weg is en deze obligatie heeft dan ook een heel goed rendement opgeleverd.

Natuurlijk pakt niet elke beslissing goed uit, daarom is discipline en diversificatie ook zo belangrijk. We hebben nog geen situaties meegemaakt waar de kredietkwaliteit van een investering echt tegenviel. Vorig jaar was het enige jaar waarbij het rendement van het fonds achterbleef op dat van de benchmark. We hebben toen onderschat hoe lang spreads bleven uitlopen, na de sterke start van het jaar in januari en hadden dus eerder onze bèta-overweging moeten terugbrengen.

Wat zijn de kosten van het fonds?

De kosten geven wij aan door middel van de bruto jaarlijks lopende kosten kostenfactor, die eveneens als vergelijkingsmaatstaf wordt gebruikt in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi). De lopende kostenfactor geeft een indicatie van de kosten die binnen het beleggingsfonds in rekening worden gebracht. Deze bestaat uit een beheer- en service fee vergoeding. Dat is enerzijds ter dekking voor het beheer van de portefeuille en anderzijds ter dekking van de operationele kosten. In 2018 was de bruto jaarlijks lopende kostenfactor in totaal 0.53%.

Wat maakt dit fonds onderscheidend ten opzichte van de andere beleggingsfondsen in deze groep?

Wat ons onderscheidt van een aantal van de grootste concurrenten is dat we minder CoCo’s en minder high yield obligaties in de portefeuille hebben. Ook hebben we meer spreiding over verschillende namen. En tenslotte hebben we naast obligaties van banken ook veel obligaties van verzekeraars in het fonds.

Heeft u interesse in dit fonds?

Heeft u na het lezen van het artikel interesse in dit fonds? Open dan een Binck Zelf Beleggen-rekening. Het Robeco Financial Institutions Bonds fonds wordt namelijk aangeboden via Binck Zelf Beleggen.

Meer informatie over Binck Zelf Beleggen

 

Indien u al een rekening heeft bij BinckBank kunt u het via deze link direct aankopen.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?