• Educatie

Halfjaarberichten: verrassingen bij de cijfers?

Hoe je de cijfertjes, het verrassingspercentage en de CESI leest

Uiteindelijk draait het bij beleggen om ‘de cijfertjes’. Hoe gaat het met het bedrijf en hoe is dit zichtbaar in de cijfers die ze laten zien? Op dit moment regent het halfjaarberichten. Een aantal van die cijfers zijn boven verwachting, maar een aantal scoren ook beduidend minder dan verwacht. Wat alles natuurlijk nog veel gecompliceerder maakt is de huidige coronacrisis. Beursgenoteerde bedrijven zijn hierdoor zeer terughoudend in het doen van voorspellingen over de toekomst gezien de grote onzekerheden. Want bij de presentatie van de jaarcijfers gaat het niet alleen om de cijfers maar ook om de verwachting die de onderneming uitspreekt voor de toekomst. En op dit moment is die toekomst nogal ongewis.

De cijfers tot nu toe  

Binnen de website van Binck kunt u – nadat u een aandeel heeft geselecteerd uit bijvoorbeeld het overzicht van de AEX – onder “Kerncijfers” vinden hoe het afzonderlijk bedrijf heeft gepresteerd. Een van de dingen die u daar kunt vinden, is het “Verassingspercentage”. Anders gezegd: hebben de gepubliceerde cijfers de analisten positief of negatief verrast?  

In het volgende screenshot ziet u hiervan een voorbeeld bij ASML. 

ASML heeft een 4,5% lagere omzet gepresenteerd dan verwacht.

Dit geeft op bedrijfsniveau een beeld van hoe het bedrijf gepresteerd heeft en geeft enig inzicht in hoe de verwachting was versus de daadwerkelijke uitkomst: ASML heeft een omzet gepresenteerd die 4,5% lager lag dan de verwachting van de analisten vooraf. (U kunt trouwens ook “EBIT” en “Winst per aandeel” als selectiecriterium toepassen).  

Citi Economic Surprise Index 

Citigroup houdt al lange tijd de economische surprise index bij: de zogenoemde CESI. Dit is oorspronkelijk opgezet om de eigen (valuta)handelaren inzicht te geven in hoe de economie ervoor staat. Deze index wordt ook regelmatig gebruikt door (aandelen)beleggers, maar de vraag is of de relatie wel zo direct te leggen is. Volgens Bloomberg is deze correlatie tussen de CESI en de S&P500 laag.  

Hier ziet u nog wat meer correlaties van verschillende aandelenindices en de CESI. (Let wel, dit is de CESI op wereldniveau). 


 

 

CESI (World) AEX DAX S&P500 Eurostoxx600

CESI (World)

1

0,009

0,02

0

0,007

AEX

0,009

1

0,95

0,67

0,97

DAX

0,02

0,95

1

0,68

0,97

S&P500

0

0,67

0,68

1

0,7

Eurostoxx600

0,007

0,97

0,97

0,7

1


(Bron: Bloomberg over het laatste jaar op dagbasis) 


Een correlatie van ongeveer nul betekent dat beide variabelen onafhankelijk van elkaar bewegen. Bij een positieve correlatie van 1 betekent dit dat als A stijgt met 1, B ook met 1 stijgt. (In deze tabel is ook goed te zien dat de relatie Europa/US een correlatie kent van 0,7. Dit is voor de AEX versus Europa 0,97. 

U zou dus zo maar op het verkeerde been gezet kunnen worden als u ervan uitgaat dat er een 1-op-1 relatie is tussen de CESI en aandelenkoersen. De bovenstaande tabel laat zien dat dit niet het geval is.  

En als we wat dieper inzoomen op Europa verandert het beeld. De correlatie wordt zelfs negatief tussen de CESI-Europa en de indices. 

Indices CESI (Europa)
CESI (Europa)              1
AEX -0,3             
DAX -0,3 
 Eurostoxx600 -0,29 

(Bron: Bloomberg over het laatste jaar op dagbasis) 

 

Dit betekent dat goed economisch nieuws negatief gecorreleerd is met aandelenkoersen. Dit geeft nog maar eens aan dat de relatie ‘beurs’ en ‘de economie’ geen eenvoudige is. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de beurs een aantal maanden voor op de reële economie loopt. 

Hieronder ziet u de CESI van de Verenigde Staten. Als u deze grafiek ziet (looptijd 10 jaar), lijkt er een ongekende bloeiperiode aan te komen. Maar dit heeft natuurlijk alles te maken met de fors naar beneden bijgestelde verwachtingen dit Coronajaar, die in realiteit toch (relatief) mee lijken te vallen.  Al zou deze trend natuurlijk altijd nog kunnen omslaan. 


 Citigroup Economic Surprise Index

(Bron: Yardeni

Surprise-index voor de S&P500 

Yardeni Research verwerkt de surprise-data van de S&P500-bedrijven tot een grafiek. Deze is van eind juli 2020 en dat geeft een hoopgevend beeld want de resultaten liggen (ruim) boven de verwachtingen van de analisten. Uiteraard is een kanttekening op zijn plaats; veel bedrijven zullen er veel voor doen om met zo fraai mogelijke cijfers naar buiten te komen. Daarnaast is het zo dat de analisten door de uitbraak van Corona hun verwachtingen al naar beneden hadden bijgesteld. Neemt niet weg dat er beter sprake kan zijn van een verrassing aan de positieve kant dan aan de negatieve kant. En daar is hier zeker sprake van. 


SP500 Net earnings surprise

(Bron: Yardeni

"Prediction is difficult, particularly when it involves the future."

Maar wat kunt u hiermee? Deze quote van de bekende schrijver Mark Twain zegt het fraai. Als belegger zouden we het liefste de toekomst willen kunnen voorspellen, want dan zou het leven er een stuk eenvoudiger uitzien. Dat kunnen we niet en daarom proberen we zoveel mogelijk houvast te vinden in de data die wel beschikbaar is. Want die data kunnen ons mogelijk een handje helpen bij het inschatten van die nog ongewisse toekomst.  

Maar blijf u zich er alstublieft van bewust dat er geen  wetmatigheden zijn bij beleggen en economie. Het feit dat de daadwerkelijke cijfers beter zijn dan verwacht vertelt wellicht meer iets over het (on)vermogen van analisten om wel 100% betrouwbare toekomstvoorspellingen te doen dan over hoe het echt met de bedrijven gaat.  

Belangrijk is en blijft hoe de bedrijven zelf naar de toekomst kijken en welke kansen (en bedreigingen) ze daar zien. En juist dat is lastig op het moment want Corona – en alles wat daar mee samenhangt – blijft moeilijk in te schatten. Naast het wegen van de economische schade dient u zich immers ook een beeld te vormen van de impact van de ongekende, en nu bekende steunmaatregelen: hoe en hoeveel blijven overheden en centrale banken in de nabije toekomst steunen? 

Kortom, goed nieuws dat een groot aantal bedrijven heeft laten zien dat het tot een positieve verrassing in staat is geweest over het tweede kwartaal van 2020. Maar daarmee is nog weinig over de toekomst gezegd; dat geven de correlaties wel aan. Wees dus altijd voorzichtig bij een te optimistische interpretatie van steil stijgende lijnen. 


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden. 

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?