• Analyse

Miljoenennota: dit moet je weten als belegger

De 10 belangrijkste punten op een rij

Voor het zevende jaar op rij verwacht het kabinet economische groei. Iedereen lijkt er volgend jaar op vooruit te gaan. Maar profiteer je als belegger en/of vermogende ook? Ronald Veerman van BinckBank las de stukken en zet tien interessante punten op een rij.

1. Inflatie blijft laag en rente gaat naar nul

De inflatie in de Eurozone en in Nederland blijven ook volgend jaar duidelijk onder de ECB-doelstelling van 2 procent. In Nederland daalt deze zelfs fors van 2,6 naar 1,3 procent in 2020, al werd het hoge niveau van dit jaar vooral veroorzaakt door het eenmalige effect van de btw-verhoging.

Opvallend is wel dat het Centraal Planbureau voor het eerst een percentage van 0 procent hanteert bij haar prognose voor de lange rente in 2020, nadat deze dit jaar al tot een marginale 0,1 procent is teruggezakt.
miljoenennota_2019_rente

2. Overheid profiteert van lage rente maar kiest niet voor extra lenen

Ook het kabinet kan hierdoor in feite ‘gratis’ lenen en soms zelfs geld toe krijgen. Waar twintig jaar geleden bijna 10 procent van de overheidsuitgaven opging aan rentelasten is dit nu tot onder 2 procent gedaald.

Maar toch hoeven beleggers door de aanhoudend lage en soms zelfs negatieve rente niet te rekenen op een hausse aan Nederlandse staatsleningen. Het kabinet is hier – ondanks oproepen uit andere delen van Europa – voorzichtig en geeft aan niet meer geld te lenen dan noodzakelijk is om de regeringsplannen uit te voeren.

Hoewel de extra schuld dus niet tot extra rentekosten leidt, spelen daarbij ook zaken als de kredietwaardigheid van Nederland en de begrotingseisen van de Europese Unie een belangrijke rol. Wel geeft het kabinet aan serieus te kijken naar de oprichting van een speciaal investeringsfonds om het ‘verdienvermogen’ van ons land te vergroten.

3. Economie groeit stevig, maar ‘gure wind’ dreigt

De Nederlandse economie groeit volgend jaar nog steeds met een behoorlijke 1,5 procent, maar na 2,6 procent in 2018 en 1,8 procent dit jaar is wel duidelijk sprake van een dalende trend. In de eurozone (van 1,1 naar 1,2 procent) en wereldwijd (van 3,1 naar 3,2 procent) trekt de groei in 2020 echter juist licht aan.

Volgens het CPB is echter voor Nederland wel degelijk sprake van een ‘gure wind’ vanuit het buitenland, waarbij met name internationale handelsconflicten de wereldhandel de Nederlandse export hinderen.

Gewaarschuwd wordt dat er een reële kans is dat wereldeconomie slechter gaat presteren dan nu gedacht, waarbij onder meer het Amerikaanse handelsbeleid, de mogelijkheid van een chaotische Brexit en de spanningen in het Midden-Oosten ongunstig kunnen uitwerken. Het mogelijk afblazen van de Brexit kan daarentegen juist positief uitwerken.
miljoenennota_2019_ecb

4. Er wordt meer gespaard door gezinnen

De iets minder gunstige vooruitzichten voor de economie en toegenomen onzekerheden zorgen er voor dat huishoudens weer meer geld opzij zetten op spaar- en beleggingsrekeningen.

Het teruglopende consumentenvertrouwen is daarbij de belangrijkste drijver. Waar vorig jaar nog ‘slechts’ 2,8 procent van het inkomen opzij werd gezet neemt dit volgend jaar toe naar 4 procent.

5. Maar bedrijven investeren minder

Ook bij de bedrijfsinvesteringen is de toegenomen internationale onzekerheid zichtbaar. Waar de bedrijfsinvesteringen dit jaar nog met 7,5 procent groeien wordt voor volgend jaar slechts een toename van 2,1 procent verwacht. Een van de oorzaken van de afnemende groei vormt het al enige tijd dalende producentenvertrouwen.

Het kabinet komt wel het bedrijfsleven in de bouw tegemoet met de aankondiging de woningbouw met 2 miljard te gaan stimuleren, vooral om de toegang van jongeren tot de woningmarkt te stimuleren.

6. Olie en dollar redelijk stabiel

In de Prinsjesdagstukken wordt nog uitgegaan van een kleine daling van de olieprijzen tot 61,3 dollar per vat. Deze prognose is echter kort voor de forse prijssprong van afgelopen week – na de drone-aanslag in Saudi-Arabië gemaakt. De koers van de dollar ten opzichte van de euro blijft volgens de begrotingsstukken volgend jaar ook redelijk stabiel, met een koers van 1,12 dollar per euro.

7. Bedrijven betalen lastenverlichting burgers

De plannen in de Miljoenennota zijn minder gunstig voor de winsten van Nederlandse bedrijven.

Terwijl het kabinet de lasten voor huishoudens de komende jaren met 3 miljard euro wil verlichten, gaan bedrijven juist meer belasting betalen dan eerder gepland.

Zo wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting minder verlaagd en gaat ook de grondslag van deze heffing verbreedt worden. In 2020 blijft het tarief op 25 procent en in 2021 komt dit uit op 21,7 procent, ofwel een procentpunt hoger dan eerder was aangekondigd.

8. Buitenlandse verliesaftrek bedrijven aangepakt

Het kabinet gaat daarnaast de aftrek van buitenlandse verliezen moeilijker maken voor Nederlandse bedrijven. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt zo aangepast dat bedrijven minder vaak zo’n verlies kunnen aftrekken en dus meer belasting gaan betalen.

Multinationals als Shell en Philips zullen daardoor mogelijk meer belasting moeten gaan betalen. Hoewel de plannen nog niet in detail bekend zijn verwacht het kabinet hier jaarlijks 265 miljoen extra winstbelasting te kunnen innen.

9. Renteaftrek banken beperkt

Nieuw zijn ook de strengere regels voor banken en verzekeraars om rente op vreemd vermogen af te trekken. Vanaf volgend jaar wordt hiervoor een minimumkapitaalregel ingevoerd die de aftrek van de verschuldigde rente beperkt voor zover het vreemd vermogen meer bedraagt dan 92% van het balanstotaal. Het kabinet verwacht dat de maatregelen banken en verzekeraars 295 miljoen euro per jaar gaan kosten.

10. Inkomstenbelasting en Box3

Het kabinet gaat de belastingtarieven voor burgers volgend jaar verder verlagen, waarbij het hoogste belastingtarief in 2020 zelfs onder de 50 procent uitkomt (49,5 procent). De belastingschijven worden daarentegen niet of nauwelijks verlengd.

Voor beleggers en vermogenden is vooral de heffing in Box 3 (vermogensrendementsheffing) van belang, maar deze wordt pas later dit jaar definitief vastgesteld, waarbij het fictief rendement op spaargeld – dat de renteontwikkeling volgt – opnieuw zal dalen.

Wel heeft het kabinet onlangs plannen bekendgemaakt voor hervorming van Box 3, waarbij met name spaarders worden ontzien. De plannen, die pas in 2022 in zouden moeten gaan kunt u hier lezen.

Alle informatie en grafieken afkomstig uit Miljoenennota en Rijksbegroting 2020.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?